گزارش کار بازدید از کارخانه پگاه فارس

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 10:19
گزارش کار بازدید از کارخانه پگاه فارس
گزارش کار بازدید از کارخانه پگاه فارس,گزارش کار بازدید از کارخانه برای درس عملیات صنایع غذایی
گزارش کار بازدید از کارخانه پگاه فارس گزارش کار بازدید از کارخانه پگاه فارس درس عملیات صنایع غذایی ، فرمت ورد ، 3 صفحه
بخشی از متن :
در کارخانه ی پگاه فارس روزانه تقریباً 400 تن شیر وارد می شود که این مقدار در 4 خط اصلی تولید فرآورده ها ، تبدیل به محصولات لبنی می شوند . یک خط ، خط تولید پنیر است ، دیگری تولید انواع فرآورده های استریل مثل شیر طعم دار و انواع خامه ، دیگر خط تولید شیر نوشیدنی پاستوریزه و در آخر نیز خط تولید انواع فرآورده های تخمیری مثل انواع ماست .

گزارش کار بازدید از کارخانه پگاه فارس درس عملیات صنایع غذایی ، فرمت ورد ، 3 صفحه بخشی از متن : در کارخانه‌ی پگاه فارس روزانه تقریباً 400 تن شیر وارد می‌شود که این مقدار در 4 خط اصلی تولید فرآورده‌ها ، تبدیل به محصولات لبنی می‌شوند . یک خط ، خط تولید پنیر است ، دیگری تولید انواع فرآورده‌های استریل مثل شیر طعم دار و انواع خامه ، دیگر خط تولید شیر نوشیدنی پاستوریزه و در آخ ...

گزارش کار بازدید از کارخانه پگاه فارس


گزارش کار بازدید از کارخانه برای درس عملیات صنایع غذایی