پاورپوینت درباره شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 12:37
پاورپوینت درباره شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس
پاورپوینت درباره شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس
پاورپوینت درباره شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 13 اسلاید
بخشی از اسلایدها :
این آئین مشتمل بر 5 فصل ، 95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند میباشد
فصل اول : بهداشت فردی ( از ماده 1 لغایت ماده 15 )
فصل دوم : شرایط ساختمانی و بهداشتی ( از ماده 16 لغایت ماده 65 )
فصل سوم : بهداشت وسائل و لوازم کار ( از ماده 66 لغایت ماده 84 )
فصل چهارم : وظائف مسئول بهداشت محل ، مامورین نظارت و مدیران و صاحبان مشمول قانون( از ماده 85 لغایت ماده 94 )
فصل پنجم : طبقه بندی اماکن و مراکز ، کارگاهها و کارخانجات از الحاظ مشمول این آئین نامه ( ماده 95)


  فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 13 اسلاید               بخشی از اسلایدها :  این آئین مشتمل بر 5 فصل ، 95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند میباشد فصل اول : بهداشت فردی  ( از ماده 1 لغایت ماده 15 ) فصل دوم : شرایط ساختمانی و بهداشتی ( از ماده 16 لغایت ماده 65 ) فصل سوم : بهداشت وسائل و لوازم کار  ( از ماده ...

بهداشت


بوفه مدارس


بهداشت بوفه مدارس


بهداشت غذاخوری