X
تبلیغات
زولا

دانلود تحقیق بررسی وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی ( ره ) - word

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:37
دانلود تحقیق بررسی وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی ( ره ) - word
دانشگاه تهران
دانلود تحقیق بررسی وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی ( ره ) - word وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی (ره)

با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 25 صفحه
تکه های از متن به عنوان نمونه :

مقدمه ........................................................ ..........1
وحدت حوزه و دانشگاه در نظرگاه حضرت امام خمینی(ره)........................... ..........2
صاحبان اندیشه و چالشهای فکری در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه...................... ..........4
وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت و استقلال جامعه اسلامی........................... ..........5
حوزه و دانشگاه: راههای وحدت......................................... ..........6
وحدت معرفتی................................................... ..........7
وحدت ایدئولوژیک............................................... ..........8
وحدت ساختاری................................................. ..........9
وحدت مبتنی بر تقسیم کار.............................................. ..........10
بررسی دیدگاه اما م (ره).............................................. ..........20
منابع...............................................23
مقدمهبرای پیروزی و شکلگیری انقلاب اسلامی در ایران میتوان به سه عامل کلیدی، یعنی وحدت کلمه، دین و نقش روحانیت متعهد با رهبری قاطع بنیانگذار این حرکت ـ یعنی امام خمینی(ره) ـ اشاره کرد. البته در مسیر این حرکت عظیم، توطئه ها و جریانهای انحرافی زیادی شکل گرفته اند، که اکثر آنها برخواسته از تحریکاتی است که از سوی قدرتهای بزرگ و یا مهرههای داخلی آنان، خواه معاندان یا دوستان نا آگاه به وجود آمده اند تا به هر شکل ممکن، یکی از سه عامل کلیدی فوق یا هر سه آنها را تضعیف نمایند، اما آنچه تا کنون این توطئه ها را با شکست مواجه ساخته، آگاهی و رشد مذهبی - سیاسی ملت بزرگ ایران بوده، که توانسته، رسالت تاریخی خود را با همه مشکلات، کارشکنیها و فشارهای سیاسی - اقتصادی و نظامی موجود به نحو احسن به پیش ببرد. بنابراین اگر جوهره اصلی انقلاب را برخاسته از جنبه اسلامی و مردمی بودن آن بدانیم، قوام و پایداری این دو نیز در سایه اتحاد و وحدت کلمه همه گروهها و به خصوص حوزویان و دانشگاهیان خواهد بود.

امروزه بحث پیوند میان حوزه و دانشگاه از شکل شعاری و آرمانی اش فاصله گرفته و مباحث گوناگون و چالشهای فکری بسیاری در این زمینه به وجود آمده است.بنابراین همکاری و تعامل نهادهای علمی، به آنها توان و ظرفیت می دهد تا در مسیر تولید علم و نظریهپردازی گام بردارند، لذا تعامل عالمانه و سنجش گرانه میتواند زمینه ساز شکلگیری نوعی روششناسی بومی گردد، که بتواند با دنیای جدید، مفاهمه و گفت و گو برقرار کند و از اصالت و استواری لازم، برخوردار باشد. از این رهگذر میتوان موضوع پیوند (وحدت) حوزه و دانشگاه را از بحثهای چالش برانگیز و قابل توجه دانست و در نتیجه باید اذعان داشت که دو نهاد حوزه و دانشگاه به رغم مجزا بودن آنها، هدف و کارکرد واحدی را دنبال میکنند و دارای اهداف و کارکرد مشترکی هستند....و....

وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی (ره)   با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 25  صفحه تکه های از متن به عنوان نمونه :   مقدمه ........................................................ ..........1 وحدت حوزه و دانشگاه در نظرگاه حضرت امام خمینی(ره)........................... ..........2 صاحبان اندیشه و چالشهای فکری در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه...................... ...

وحدت دانشگاه از دیدگاه امام خمینی


حوزه


دیدگاه امام خمینی درباره دانشگاه


دیدگاه امام خمینی


دانلود رایگان تحقیق


دانلود تحقیق آماده


دا