X
تبلیغات
رایتل

پروژه مالی نحوه ی محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد در موسسات و شرکت های غیر دولتی

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:55
پروژه مالی نحوه ی محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد در موسسات و شرکت های غیر دولتی
فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی
پروژه مالی نحوه ی محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد در موسسات و شرکت های غیر دولتی

پروژه


مالی


صورتهای مالی


پروژه مالی نحوه ی محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد در موسسات و شرکت های غیر دولتی


دانلود


رایگان

پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 01:57
پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc
در این پروژه قاعده فقهی (تحذیر) و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc پرداخته شده است
پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.
قاعده & تحذیر& برگرفته از حدیث & قد عذّر من حذّر& است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

فهرست مطالب:
مقدمه
اصول و مبانی قاعده & تحذیر& در فقه اسلامی
قرآن کریم
روایت امام صادق(علیه السلام)
ادلّه قاعده & تسبیب&
شهرت عملی
بنای عقلا
قاعده & اقدام&
قاعده تحذیر در کلام فقها
جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی
قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران
مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن
جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
الف) فارسی
1 ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2.
2 ـ شیخ مفید، المقنعه ، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق.
3 ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى ، قم، دارالاندلس.
4 ـ شریف رضى، خصائص الائمّه ، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق.
5 ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق.
6 ـ ابن ادریس حلّى، السرائر ، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3.
7 ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع ، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3.
8 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4.
9 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام ، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3.
10 ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى.
11 ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه ، قم، دارالفکر، 1411 ق.
12 ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق.
13 ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول ، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام ، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15.
14 ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان ، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14.
15 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه ، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29.
16 ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج ، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2.
17 ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى ، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384.
18 ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376.
19 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى ، چ سوم، دوران، 1379.
20 ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى ، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380.
21 ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366.
22 ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى ، نشر سیما، 1377.
23 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى ، چ پنجم، تهران، آگاه.
24 ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379.
25 ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2.
26 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن ، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2.
27 ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2.
28 ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2.
29 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام ، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى.
30 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2.
31 ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.
32 ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى ، چ سوم، میزان، 1377.
33 - محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43.
34 ـ مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر.
35- بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.

ب) انگلیسی
MAIN TEXTS
1) Aslan, Yilmaz, Tuketici Hukuku (Consumer Law), (Turkey, Ekin, 2006)
2) Corones, S.G., and Clarke, P.H., Consumer Protection and Product Liability Law, (Sydney, LBC Information Services, 1997)
3) Gillies, P., and Selvadurai, N., Marketing Law, (Annandale, NSW, The Federation Press, 2008)
4) Goldring, J., Maher, L., and Mckeough, J., Consumer Protection Law, (Sydney, The Federation Press, 1993)
5) Griggs, L., Webb, E., and Freilich, A., Consumer Protection Law, (Melbourne, Oxford University Press, 2008)
6) Healey, D., and Terry, A., Misleading or Deceptive Conduct, (Sydney, CCH Australia Limited, 1991)
7) Lockhart, Colin, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, (Australia, LexisNexis Butterworths, 2003)
8) Yazman, Irfan, Turkiyede Tuketicinin Korunmasi – Sorunlar ve Perspektifler (Consumer Protection in Turkey – Problems and Perspectives), (Turkey, TES-AR, 1996)
9) Zevkliler, A., and Aydogdu, M., Tuketicinin Korunmasi Hukuku (Consumer Protection Law), (Turkey, Seckin, 2004)

CASES
10) Aliotta v Broadmeadows Bus Service Pty Ltd (1988) ATPR 40-873
11) Brown v Jam Factory Pty Ltd (1981) 53 FLR 340 at 348
12) Demagogue Pty Ltd v Ramensky (1992) 39 FCR 31
13) Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Pty Ltd (1978) 140 CLR 216
14) McWilliam’s Wines Pty Ltd v McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 49 FLR 455
15) Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd v Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191

ACTS
16) Trade Practices Act 1974 (Cth)
17) Consumer Protection Law 2003, no 4822


WEBSITES
18) www.accc.gov.au, visited 2nd June 2010
19) www.law.anu.edu.au, Misrepresentation and Misleading or Deceptive Conduct, visited 2nd June 2010
20) www.cuts-international.org/consumer-rights.htmo, visited 3rd June 2010
21) www.consumerinternational.org, visited 3rd June 2010
22) www.hukuk.gazi.edu.tr, Altunkaya, Mehmet, Sozlesmenin Kurulmasindan Once Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection Before the Settlement of Contract), (2004), visited 5th June 2010
23) www.dogus.edu.tr, Aygen, Gul, A Study of the Developmental Issues of Consumer Protection in Turkey, (2005), visited 5th June 2010
24) www.ankara.edu.tr, Ozdemir, Hayrunnisa, Aldatici Reklamlara Karsi Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection against Deceptive Advertisements), 2004, visited 5th June 2010

          نوع فایل: word قابل ویرایش 30 صفحه   مقدمه: نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام ...

پروژه


جهت


اخذ


مدرک


حقوق


کارشناسی


پایان


دوره


پروژه


قاعده


فقهی


(تحذیر)


و


جایگاه


آن


در


حقوق


مصرف


کنندهdoc

پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. doc

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 22:09
پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. doc
در این پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. doc پرداخته است
پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. docنوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:
بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شودواوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .
بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند.
حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است .
با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند .
عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاریخچه
هدف بورس اوراق بهادار
فصل دوم
آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه
ارکان بورس اوراق بهادار
نحوه تصمیم گیری در بورس
تا لار اصلی و فرعی در بورس
انواع تابلوها دربورس
قیمت ها در تالار اصلی و فرعی
سقف قیمت ها و کف قیمتها
بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس
انواع ارزشها
انواع سهام
ریسک و انواع آن
نحوه محاسبه ریسک
قیمت سهام
صرف سهام و کسر سهام
روش سرمایه گذاری دربورس
شاخص و انواع آن
پزیره نویسی سهام
افزایش سرمایه شرکت و روش های آن
روش های افزایش سرمایه
حق تقدم
فصل سوم
فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
فرآیند دریافت و اجرای سفارش
سفارش های خرید و فروش
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
نماد شرکت ها در بورس
تسویه حساب با مشتریان
دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز
حجم مبنا
فصل چهارم
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه
روش نموداری (تحلیل تفکیکی)
روش mpt
موج سواران و سفته بازان
محکومان به موفقیت
تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال)
مراحل تحلیل بنیادی
عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی
بررسی نسبت های مالی
نسبت های نقدینگی
نسبت های کارآیی
نسبت های سود آوری
نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی
درآمد متعلق به هر سهم
نسبت رشد سود هر سهم
جمع بندی نکات کلیدی
فهرست منابع

منابع و مأخذ:
1-روشهای موفقیت در بورس ،رضا کشانی
2- بازار طلایی بورس ،موسی روح الامینی
3- تحلیل بنیادی در بازار سرمایه،سید محمد علی شهدایی
4- تحلیل تکنیکی از"الف" تا" ی "،محمد مساح
5- مجله بورس شماره 60
6- روشهای موفقیت در بورس (تحلیل تکنیکی )، علیرضا ساداتی
7-سایت اینترنتی سازمان بورس
 1. irbourse.com

سایر منابع جهت آگاهی بیشتر :
بورس اوراق بهادار ،حسن گلریز
بورس وسهام ، غلامحسین دوانی
مدیریت سرمایه گذاری وبورس ، فرهاد عبدالله زاده
بورس اوراق بها دار ، جهانخانی و پارسائیان
راهنمای پذیریش شرکتها در بورس ، سازمان بورس اوراق بهادار
ایتهای بازار سرمایه

 1. sena.ir
 2. Area.tsesc.com
 3. tsesc.com
 4. payam.tse.or.ir
 5. iran-invest.org

                نوع فایل: word قابل ویرایش 50 صفحه   مقدمه: بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شودواوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود . بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سه ...

پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


اقتصاد


کارشناسی


پایان


دوره


پروژه


رشته


اقتصاد


با


موضوع


بورسdoc

پروژه خشونت از دید گاه روان شناسی. doc

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:56
پروژه خشونت از دید گاه روان شناسی. doc
پروژه خشونت از دید گاه روان شناسی. doc
پروژه خشونت از دید گاه روان شناسی. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:
گلزو استراوس دو فردی که سالهای زیادی در زمینه خشونت به بررسی پرداخته اند خشونت را چنین تعریف می کنند : خشونت رفتاری با قصد و نیت آشکار (یا قصد و نیت پنهان اما قابل درک)برای وارد کردن آسیب فیزیکی به فرد دیگر است. از ویژگی های مهم این تعریف این است که اولا تاکید برقصد و نیت فرد جهت وارد کردن آسیب به دیگری است اما شدت جراحات مورد نظر نیست و در ثانی تاکید این تعریف بر خشونت های فیزیکی است و انواع دیگر را شامل نمی شود
محقق دیگر مگارژی خشونت به معنای اشکال افراطی رفتار پرخاشگر انه است که احتمالا باعث آسیب های مشخص به قربانی می گردد. محقق دیگر یلو (YHO) که در سال 1983 خشونت را رفتاری آگاهانه در نظر گرفته می شود و که نتایج احتمالی آن ایجاد آسیب فیزیکی یا در فرد دیگر است( اعزازی . شهلا 24-1380)
سازمان جهان بهداشت(WHO) :خشونت استفاده و به کار گیری آگاهانه قدرت و نیروی جسمی به صورت عملی یا تهدید آمیز علیه خود یا فرد دیگر یا علیه گروهی از مردم است که احتمال بسیار زیادی برای آسیب های روانی جراحت مرگ یا محرومیت و رشد غیر طبیعی بر آن متصور است یا عملا به آنها منجر می شود. (پوررضا-ابوالقاسم -9-1382)
خشونت برای توان آسیبی دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می دهد.(مهر انگیز – کار 24-1380)
فرهنگ حقوق (BLACK) خشونت را استفاده ی نا به جا و قانونی تعرض آمیز از قدرت تعریف می کند . یک نوع آن اجبار غیر قانونی است که علیه آزادی ها و حقوق عمومی به کار گرفته می شود د ر ارتباط با جرایمی اشاره دارد که جنبه فیزیکی یا جنسی بی نهایت شدیدی دارا بوده.و این وصف به عنوان شخصیت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق الذکر فردی دانسته شده است.مثل قتل عمد تجاوز به عنف یا کتک زدن و... (معتمدی مهر مهدی ،17 ، 1380)
عده ای بر این باورند که خشونت غریزی یا فطری است و تعدادی دیگر چنین اعتقاد دارند که جنبه کلا آموزشی دارد یا واکنشی در مقابل محرومیت است (بلورچی ،پروین،23، 1373)

فهرست مطالب:
تعریف خشونت
تعریف خشونت خانوادگی
طبقه بندی خشونت
انواع خشونت
خشونت روانی
خشونت جسمی
خشونت جنسی
خشونت مالی
علل خشونت
چگونگی رخ دادن خشونت
عوارض خشونت
شیوع خشونت
تعریف خشونت علیه زنان
تعریف خشونت روان شناختی
پرخاشگری و خشونت
مادر یا پدر خشن
شخصیت قربانی وخشونت
نظریه های خشونت
نظر به منابع
نظریه کار کرد گرایی
نظریه فمینیستی
نظریه فرهنگی
نظریه ساختار اجتماعی
نظریه مبادله
نظریه نظارت اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
تئوری شناختی و غریزی
نا کامی و پرخاشگری
یادگیری اجتماعی و پرخاشگری
تفاوت در پرخاشگری
کاهش خشونت
آمار خشونت
منابع

منابع و مآخذ:
1-ارونسون.الیوت. روان شناس اجتماعی مترجم:شکر کن . حسین 1382 چاپ اول. انتشارات رشد.
2-اعزازی .شهلا. خشونت خانوادگی زنان کتک خورده.1380 چاپ اول انتشارات سالی
3-آنتون استور ویرانگری انسان ریشه های کشتار دسته جمعی و ستمکاری انسان مترجم:بلورچی ، پروین 1373 .چاپ اول نشر روایت
4-آیت الهی. زهرا. خوش رفتاری با زنان (نفی خشونت علیه زنان)1381.چاپ اول . انتشارات روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان
5-پور رضا . ابوالقاسم. مجموعه آموزش عمومی بهداشت با روری خشونت علیه زنان 1382 چاپ اول. انتشارات:ایران بان به سفارش انجمن تنظیم خانواده.
6-خسروی .زهره. روان شناختی جنسیت 1382 چاپ اول . انتشارات وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری.
7-رحیمیان. کامران . ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی).1384 چاپ اول . انتشارات اختران.
8-رشید پور . مجید . تعادل واستحکام خانواده .1373 چاپ اول انتشارات اطلاعات
9-روی ماریا روان شناسی خشونت در خانواده (زنان کتک خورده) قرچه داغی مهدی.1377 چاپ اول ناشر . علمی
10-زواری . غلامعباس بزه دیدگان مترجم احدی . حسن . فروغی ابری. احمد علی 1382 چاپ اول انتشارات :نقش مانا
11-رفیعی فر . شهرام . پارسی نیا . سعید خشونت علیه زنان .1380 چاپ اول نشر:تندیس
12- ستوده هدایت اله آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات 1383 چاپ یازدهم انتشارات:آوای نور
13-شایان مهر. علیرضا . دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی 1377 چاپ اول انتشارات کیهان.
14-شیالی . آنتونی اسرار بدن زن. مترجم جعفری نمینی . فریبا 1383 چاپ اول انتشارات .علمی نو اندیشان.
15-کار . مهر انگیز پژوهش درباره خشونت علیه زنان 1380 چاپ اول انتشارات :روشنگران و مطالعات زنان
16-کریمی . یوسف . روان شناسی اجتماعی . 1382 چاپ :دوازدهم . انتشارات :تعقیب
17-گنجی :حمزه روان شناسی تفاوتهای فردی 1380 چاپ دهم . انتشارات:تعقیب
18-معتمدی مهر.مهدی حمایت از زنان در برابر خشونت 1380 چاپ اول انتشارات برگ زیتون
19-نوابی نژاد . شکوه روان شناسی زن 1378 چاپ اول . انتشارات:بانو
مقالات:
1 -اطلس زنان. خشونت های خانگی . زنان شماره 44
2-درویش پور مهرداد ماهنامه فرهنگ و اندیشه چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب می شوند.زنان شماره 56.

              نوع فایل: word قابل ویرایش 40 صفحه   مقدمه: گلزو استراوس دو فردی که سالهای زیادی در زمینه خشونت به بررسی پرداخته‌اند خشونت را چنین تعریف می کنند : خشونت رفتاری با قصد و نیت آشکار (یا قصد و نیت پنهان اما قابل درک)برای وارد کردن آسیب فیزیکی به فرد دیگر است. از ویژگی های مهم این تعریف این است که اولا تاکید برقصد و نیت فرد جهت وارد کردن آس ...

پروژه


خشونت


از


دید گاه


روان شناسی


doc

جداسازی سیگنال جنین از مادر بوسیله فازی عصبی یا ANFIS METHOD

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 01:12
جداسازی سیگنال جنین از مادر بوسیله فازی عصبی یا ANFIS METHOD
جداسازی سیگنال جنین از مادر بوسیله فازی عصبی یا ANFIS METHOD
جداسازی سیگنال جنین از مادر بوسیله فازی عصبی یا ANFIS METHOD
جداسازی سیگنال جنین از مادر بوسیله فازی عصبی یا ANFIS METHOD برای جداسازی سیگنال ورید شکمی از سیگنال قلب مادر بوسیله کنترلر انفیس و یا فازی عصبی   ...

پردازش تصویر


تشخیص چهره


پروژه


جداسازی سیگنال


متلب


matlab project

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس 96ص TiO بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو 2

چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:51
دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس 96ص TiO بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو 2
اﻟﻴﺎف ﻣﻘﺪﻣﻪ.1-1-1 ﭘﺸﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ . در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ازﻣﻘﺎدﻳ ﺮ زﻳﺎدی از اﻟﻴﺎف ﺑﻪ دﺳﺖ
دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/و رنگزاهای روناس و متال کمپلکس 96ص TiO بررسی تکمیل و رنگرزی کالای پشمی با نانو 2
ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮ دﯼ اﮐﺴﻴﺪ        ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ روﯼ ﮐﺎﻻ هﺎﯼ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﺧﻮدﺗﻤﻴﺰﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ                          . در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺸﻤﯽ رﻧﮕﺮزﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮕﺰاﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻳﮏ رﻧﮕﺰاﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺎﻧﻮ دﯼ اﮐﺴﻴﺪ   ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮا ...

تحقیق


مقاله


کارآموزی


پروژه


پایان نامه


تن دانلود


سمینار


کتاب


داستان


دانشگاهی


دانشگاه


رمان


فرهنگی


tendownload

پروژه پاورپوینت بهینه سازی با استفاده الگوریتم ژنتیک 33 اسلاید

چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:09
پروژه پاورپوینت بهینه سازی با استفاده الگوریتم ژنتیک 33 اسلاید
برای جستجوی پروژه مورد نظر خود می توانید از گزینه جستجو در بالای صفحه سمت چپ استفاده کنید .در ضمن اگر پروژه مورد نظر خود را در اینترنت پیدا نکردید می توانید با شماره 09019843344 تماس حاصل فرمایید .
پروژه پاورپوینت بهینه سازی با استفاده الگوریتم ژنتیک 33 اسلاید
الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند. مسأله ای که باید حل شود ورودی است و راه حل ها طبق یک الگو کد گذاری می شوند که تابع fitness نام دارد هر راه حل کاندید را ارزیابی می کند که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

چکیده الگوریتم‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای تصادف هستند.الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند. مسأله‌ای که باید حل شود ورودی است و راه&zwnj ...

پروژه


تحقیق


مقاله


پارپوینت


اسلاید


الگوریتم


ژنتیک


بهینه سازی

پروژه راه اندازی ماژول گیرنده و فرستنده NRF24L01

چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 21:40
پروژه راه اندازی ماژول گیرنده و فرستنده NRF24L01
, NRF24L01 Transfer , reciver , 2.4 GHz
پروژه راه اندازی ماژول گیرنده و فرستنده NRF24L01
این مجموعه شامل تمامی فایل های مورد نیاز جهت راه اندازی ماژول یرنده و فرستنده NRF24L01  با فرکانس 2.4 گیگاهرتز و نیز فایل های سورس برنامه به زبان c می باشد.   ...

پروژه


راه اندازی


ماژول


گیرنده


فرستنده


NRF24L01

خوانش پلاک خودرو از تصاویر جاده‌ای با استفاده از برنامه متلب

چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:37
خوانش پلاک خودرو از تصاویر جاده‌ای با استفاده از برنامه متلب
گزارش شبیه سازی پروژه پایانی درس پردازش تصویر دیجیتال
خوانش پلاک خودرو از تصاویر جاده‌ای با استفاده از برنامه متلب گزارش شبیه سازی پروژه پایانی درس پردازش تصویر دیجیتال
 1. این پروژه شامل:
 2. بهبود اولیه تصویر
 3. لبه یابی در تصویر
 4. سایش تصویر
 5. گسترش افقی عمودی تصویر
 6. پر کردن حفره های احتمالی
 7. انتخاب محل کاندید برای پلاک
 8. برچسب گذاری تصویر
 9. یافتن محل پلاک
 10. بهبود کجی و چرخش پلاک
 11. بیرون کشیدن کاراکترهای پلاک
 12. شناسایی کاراکترها
 13. نتایج آزمایشات
 14. قدم های بعدی
 15. الگوریتم(با استفاده از برنامه متلب)
که کد متلب در گزارش آورده شده است.
همراه با فایل گزارش PDF و پاورپوینت

گزارش شبیه سازی پروژه پایانی درس پردازش تصویر دیجیتال این پروژه شامل:بهبود اولیه تصویرلبه یابی در تصویرسایش تصویرگسترش افقی عمودی تصویرپر کردن حفره های احتمالیانتخاب محل کاندید برای پلاکبرچسب گذاری تصویریافتن محل پلاکبهبود کجی و چرخش پلاکبیرون کشیدن کاراکترهای پلاکشناسایی کاراکترهانتایج آزمایشاتقدم های بعدیالگوریتم(با استفاده از برنامه متلب)که کد متلب در گزارش آورده شده است. همراه با فایل گزارش ...

خوانش


پلاک


خودرو


تصاویر


جاده‌ای


برنامه


متلب


گزارش


شبیه سازی


پروژه


پردازش


تصویر


دیجیتال


سیستم مدیریت کتابخانه (مستند کامل + پروژه عملی + تحلیل رشنال رز)

چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:02
سیستم مدیریت کتابخانه (مستند کامل + پروژه عملی + تحلیل رشنال رز)
سیستم مدیریت کتابخانه
سیستم مدیریت کتابخانه (مستند کامل + پروژه عملی + تحلیل رشنال رز) در پروژه سیستم مدیریت کتابخانه سعی ما بر این بوده تا با بهره گیری از نرم افزارهای روز موجود در بازار بتوانیم طرح خود را پیاده سازی نماییم.این برنامه دارای منوهای مختلف برای ثبت اعضا،ثبت عناوین کتب مختلف،همچنین بخش اصلی امانت کتاب که با نهایت دقت و بدون کاستی طراحی شده است به نحوی که شما در جریان روند کار سیستم قرار گرفته و با معایب سیستم دستی آشنا شوید و نوع کارکردن سیستم نرم افزاری در این کتابخانه را مشاهده نمایید.
در حد امکان در این پروژه سعی شده است که سیستمی طراحی و پیاده سازی شود که علاوه بر اینکه کامپیوتری می باشد ، فاقد مشکلات سیستم دستی نیز بوده ،و کامل تر و جامع تر هم باشد.
پروژه شامل برنامه نوشته شده توسط C#.Net + مستند کامل + فایل رشنال رز می باشد.
پروژه ای کامل برای پروژه پایانی فارغ التحصیلی مقطع کاردانی و کارشناسی

 در پروژه سیستم مدیریت کتابخانه  سعی ما بر این بوده تا با بهره گیری از نرم افزارهای روز موجود در بازار بتوانیم طرح خود را پیاده سازی نماییم.این برنامه دارای منوهای مختلف برای ثبت اعضا،ثبت عناوین کتب مختلف،همچنین بخش اصلی امانت کتاب که با نهایت دقت و بدون کاستی طراحی شده است به نحوی که شما در جریان روند کار سیستم قرار گرفته و با معایب سیستم دستی آشنا شوید و نوع کارکردن سیستم نرم افزاری در ...

کتاب


کتاب فروشی


مدیریت کتاب


پروژه


پروژه دانشجویی


تحلیل یار


مدیریت کتاب


پروژه رایگان


کتابخانه


کتاب خانه

( تعداد کل: 121 )
<<    1       2       3       4       5       ...       13    >>