X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود بروشور با موضوع ورزش بسکتبال

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:54
دانلود بروشور با موضوع ورزش بسکتبال
دانلود بروشور با موضوع ورزش بسکتبال با فرمت ورد و قابل ویرایش
دانلود بروشور با موضوع ورزش بسکتبال دانلود بروشور با موضوع ورزش بسکتبال با فرمت ورد و قابل ویرایش
در دو برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید.دانلود بروشور با موضوع ورزش بسکتبال با فرمت ورد و قابل ویرایش در دو برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید . ...

دانلود


بروشور


موضوع


با فرمت ورد


قابل ویرایش


بسکتبال

دانلود بروشور با موضوع حضرت معصومه (س)

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:52
دانلود بروشور با موضوع حضرت معصومه (س)
دانلود بروشور با موضوع حضرت معصومه (س) با فرمت ورد و قابل ویرایش
دانلود بروشور با موضوع حضرت معصومه (س) دانلود بروشور با موضوع حضرت معصومه (س) با فرمت ورد و قابل ویرایش

در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید.
دانلود بروشور با موضوع  حضرت معصومه (س) با فرمت ورد و قابل ویرایش  در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید .   ...

دانلود


بروشور


موضوع


با فرمت ورد


قابل ویرایش


حضرت معصومه

دانلود تحقیق با موضوع منشاء بار الکتریکی

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:32
دانلود تحقیق با موضوع منشاء بار الکتریکی
دانلود تحقیق با موضوع منشا بار الکتریکی
دانلود تحقیق با موضوع منشاء بار الکتریکی بخشی از مقاله:

اگر یک روز خشک و آفتابی روی قالی راه بروید، به محض این که دستتان با دستگیره فلزی تماس پیدا می کند، جرقه ایجاد می شود. و یا هنگام باریدن باران ، آذرخش و رعد و برق را بارها ملاحظه کرده ایم. تمام این موارد حاکی از این است که مقدار زیادی بار الکترونی در اجسام پیرامون ما و حتی در بدن ما ذخیره شده است. خنثی بودن غالب اشیا مشاهده پذیر و قابل لمس جهان ، از لحاظ الکتریکی ، این واقعیت را تایید می کند که تمام اشیا حاوی تعداد زیادی بار الکتریکی مثبت و منفی هستند که چون تعداد این دو نوع بار الکتریکی یکسان است، لذا از نظر آثار خارجی کاملا اثر یکدیگر را بی اثر می کنند. فقط هنگامی که این توازن زیبای الکتریکی از بین برود، طبیعت آثار بارهای مثبت و منفی آشکار می شود. بنابراین زمانی که گفته می شود، جسمی باردار است، منظور این است که بار الکتریکی در جسم اندکی نامتوازن شده است.
تعداد صفحات: 13

بخشی از مقاله:   اگر یک روز خشک و آفتابی روی قالی راه بروید، به محض این که دستتان با دستگیره فلزی تماس پیدا می‌کند، جرقه ایجاد می‌شود. و یا هنگام باریدن باران ، آذرخش و رعد و برق را بارها ملاحظه کرده‌ایم. تمام این موارد حاکی از این است که مقدار زیادی بار الکترونی در اجسام پیرامون ما و حتی در بدن ما ذخیره شده است. خنثی بودن غالب اشیا مشاهده‌ پذیر و قابل لمس جهان ، از لحاظ ...

دانلود


تحقیق


با


موضوع


منشا


بار


الکتریکی


دانلود بروشور با موضوع مهارت های زندگی ارتباط با کودکان

پنج‌شنبه 13 آبان 1395 ساعت 03:04
دانلود بروشور با موضوع مهارت های زندگی ارتباط با کودکان
دانلود بروشور با موضوع مهارت های زندگی ارتباط با کودکان با فرمت ورد و قابل ویرایش در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی
دانلود بروشور با موضوع مهارت های زندگی ارتباط با کودکان دانلود بروشور با موضوع مهارت های زندگی ارتباط با کودکان با فرمت ورد و قابل ویرایش در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی
در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید.دانلود بروشور با موضوع  مهارت های زندگی ارتباط با کودکان با فرمت ورد و قابل ویرایش در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی  در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید . ...

دانلود


بروشور


موضوع


با فرمت ورد


قابل ویرایش


مهارت های زندگی


ارتباط


همسر


خانواده


کودکان

امکان طرح دعاوی طاری در داوری

سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 15:59
امکان طرح دعاوی طاری در داوری
فروشگاه آثار و ایده های حقوقی
امکان طرح دعاوی طاری در داوری فایل فشرده شامل دو نسخه word و pdf تحقیق می باشد.
مقدمه......................................................................................................................................2
گفتار نخست: کلیات........................................................................................................4
بند اول : ضرورت طرح دعاوی طاری در داوری...........................................................................................4
بند دوم: شرایط و قیود طرح دعاوی طاری در داوری.....................................................................................7
گفتار دوم: طرح دعاوی طاری مربوط به طرفین دعوی در داوری......................................10
بند اول: دعوای اضافی...................................................................................................................................10
بند دوم : دعوای متقابل.................................................................................................................................14
گفتار سوم : طرح دعاوی طاری مربوط به ثالث در داوری...............................................20
بند اول : دعوای جلب ثالث........................................................................................................................20
بند دوم: دعوای ورود ثالث..........................................................................................................................23
جمع بندی و نتیجه گیری......................................................................................... ................27
تبیین مسأله
دعاوی طاری در زمره طواری دادرسی بوده و ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی ایران به تعریف این دعاوی و بیان مصادیق آن ها پرداخته است. دعاوی طاری عبارتند از دعوای جلب ثالث ،ورود ثالث، دعوای متقابل و دعوای اضافی که به اعتبار حدوث آن ها در جریان رسیدگی به دعوایی دیگر، به آن ها دعاوی طاری می گویند. همچنین این دعاوی در فصل ششم قانون آیین دادرسی مصوب 1379 ذیل عنوان امور اتفاقی به طور مجزا بررسی گردیده­اند( به جز دعوای اضافی که با تسامح در ماده 98 این قانون از آن یاد گردیده). از طرف دیگر فصل هفتم این قانون به مبحث داوری پرداخته و در کنار صلاحیت عام مراجع قضایی برای این نهاد حقوقی با شرایطی قائل به صلاحیت گردیده است به نحوی که& کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.& (ماده 485 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) حال، چالش تحقیق این است که طرح دعاوی طاری در داوری امکان دارد یا خیر ؟ و اگر امکان دارد با چه شرایط و احیاناً چه تمایزاتی بین اقسام این دعاوی؟

مقاله کلاسی فوق، در سال 1388 در دوره کارشناسی ارشد جهت ارائه به دکتر مجید پوراستاد از اساتید آیین دادرسی مدنی ایران، ارائه گردیده است و به بحث در مورد امکان سنجی طرح دعاوی طاری در فرایند داوری می پردازد. این اثر با کسب اجازه از مولف آن و صرفاً جهت استفاده از ارجاعات و تحلیلهای صورت گرفته  با قیمتی نازل در دسترس محققین و دانشجویان عزیز قرار داده شده است. بدیهی است که استفاده و ارائه  آن ب ...

کار تحقیقی


موضوع


ایده


پایان نامه


مقاله

دانلود بروشور با موضوع تعالی مدیریت مدرسه تعاریف و اهداف

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 08:10
دانلود بروشور با موضوع تعالی مدیریت مدرسه تعاریف و اهداف
دانلود بروشور با موضوع تعالی مدیریت مدرسه تعاریف و اهداف با فرمت ورد و قابل ویرایش
دانلود بروشور با موضوع تعالی مدیریت مدرسه تعاریف و اهداف دانلود بروشور با موضوع تعالی مدیریت مدرسه تعاریف و اهداف با فرمت ورد و قابل ویرایش

در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید.دانلود بروشور با موضوع   تعالی مدیریت مدرسه تعاریف و اهداف با فرمت ورد و قابل ویرایش  در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید . ...

دانلود


بروشور


موضوع


با فرمت ورد


قابل ویرایش


تعالی


مدریت


مدرسه


تعاریف


اهداف

دانلود بروشور با موضوع پدافند غیر عامل

جمعه 7 آبان 1395 ساعت 00:27
دانلود بروشور با موضوع پدافند غیر عامل
دانلود بروشور با موضوع پدافند غیر عامل با فرمت ورد و قابل ویرایش
دانلود بروشور با موضوع پدافند غیر عامل دانلود بروشور با موضوع پدافند غیر عامل با فرمت ورد و قابل ویرایش

در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید.دانلود بروشور با موضوع  پدافند غیر عامل با فرمت ورد و قابل ویرایش  در یک برگ پشت و رو به صورت رنگی و در قالب 6 صفحه که قابل ارائه در گردهمایی کنفرانش دانشگاه و یا مدرسه است. و می توان به راحتی اسم یا ارگان خاصی را به آن اضافه نمود. و فایل پیش نمایش آن را در زیر مشاهده می کنید . ...

دانلود


بروشور


موضوع


با فرمت ورد


قابل ویرایش


پدافند


غیر عامل