X
تبلیغات
رایتل

تحقیق در مورد بهداشت مدارس

چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت 06:46
تحقیق در مورد بهداشت مدارس
هدف بهداشت مدارس تأمین , حفظ, ارتقا سطح سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان و در نهایت جامعه اهمیت بهداشت مدارس
تحقیق در مورد بهداشت مدارس لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
فهرست مطالب:
هدف بهداشت مدارس
اهمیت بهداشت مدارس
فعالیتها
برنامه های بهداشت مدارس
آموزش بهداشت
موضوعات آموزشی
معاینات دانش آموزان و شناسنامه سلامت
بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس
بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان
پیشگیری از بیماریهای شایع در سنین مدرسه
پیشگری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه
تشکیل پرونده بهداشتی جهت مدارس
نظارت
شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت مدارس


هدف بهداشت مدارس
تأمین ، حفظ، ارتقاء سطح سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان و در نهایت جامعه
اهمیت بهداشت مدارس
- بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند (بیش از 25%)
- به دلیل کامل نشدن مهارتها و شرایط سنی بعد از گروه مادر و کودک آسیب پذیرترین قشر جامعه می باشند
- پایه گذاری رفتارهای بهداشتی و شیوه زندگی در این سنین صورت می گیرد
- از مهمترین گروههای در معرض خطر حوادث و سوانح هستند
- با توجه من اینکه در سن آموزشی پذیری هستند من آسانی مطالب بهداشتی را فرا گرفته و من خانواده و جامعه انتقال میدهند
- در دسترس و من آسانی می توان مطالب آموزشی من آنها انتقال داده شود.
فعالیتها
برنامه های بهداشت مدارس
1- آموزش بهداشت
2- معاینات دانش آموزان و تکمیل شناسنامه سلامت
3- بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس
4- بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان
5- پیشگیری از بیماریهای شایع در سنین مدرسه
6- پیشگیری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه
7- واکسیناسیون توام دانش آموزان اول متوسطه
8- تشکیل پرونده بهداشتی جهت مدارس
9- نظارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 7 فهرست مطالب: هدف بهداشت مدارس اهمیت بهداشت مدارس فعالیتها برنامه های بهداشت مدارس آموزش بهداشت موضوعات آموزشی معاینات دانش آموزان و شناسنامه سلامت بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان پیشگیری از بیماریهای شایع در سنین مدرسه  پیشگری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه ...

دانلود تحقیق در موردبهداشت مدارس


مقاله بهداشت مدارس


بهداشت


مدارس


بهداشت مدارس