X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

طراحی و کنترل یک مبدل DC/DC چند ورودی افزاینده برای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر. doc

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 10:42
طراحی و کنترل یک مبدل DC/DC چند ورودی افزاینده برای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر. doc
در این طراحی و کنترل یک مبدل DCبرDC چند ورودی افزاینده برای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر. doc پرداخته است
طراحی و کنترل یک مبدل DC/DC چند ورودی افزاینده برای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 95 صفحه

چکیده:
در این پایان نامه یک مبدل DC به DC افزاینده برای منابع انرژی تجدیدپذیر PV/FC به همراه یک المان ذخیره کننده انرژی، باتری، پیشنهاد می شود. مبدل پیشنهادی دو پورت توان یک جهته برای منابع توان ورودی و یک پورت توان دوجهته برای المان ذخیره کننده انرژی را در یک ساختار واحد فراهم می آورد. این مبدل به منظور ترکیب منابع انرژی های نو از جمله منبع فتوولتائیک، منبع پیل سوختی و باتری (به عنوان منبع ذخیره توان) توصیه می شود. تامین بار خروجی و شارژ یا دشارژ باتری می تواند توسط هر کدام از منابع ورودی چه به صورت ترکیبی و چه به صورت منفرد صورت پذیرد. در ساختار مبدل پیشنهادی فقط از چهار کلید قدرت استفاده شده است. با کنترل مناسب این کلیدها، استحصال حداکثر توان از منبع توان فتوولتائیک، تنظیم توان منبع FC، کنترل میزان توان شارژ و دشارژ باتری و تنظیم ولتاژ خروجی میسر می شود. در این مبدل، بسته به حالت استفاده از باتری، سه مد عملکرد متفاوت برای باتری تعریف می شود. به منظور بررسی دینامیکی مبدل، در هر کدام از مدهای عملکرد مدار، مدل سیگنال کوچک مبدل محاسبه می شود. برای کنترل مبدل پیشنهادی از روش کنترل پیش بین براساس مدل استفاده شده است. در این پایان نامه، عملکرد مبدل پیشنهادی و سیستم کنترلی طراحی شده برای آن، توسط شبیه سازی و نتایج نمونه آزمایشگاهی برای مدهای متفاوت عملکرد مبدل پیشنهادی ارزیابی می شود.

مقدمه:
امروزه انرژی الکتریکی در دنیا به مقدار زیادی توسط ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تولید می شود. سوخت های فسیلی منابع محدودی دارند وهمچنین تجدید ناپذیرند که رفته رفته به اتمام می رسند. اما، انرژی های نو که تجدید پذیراند مانند پیل سوختی ، انرژی خورشیدی باد جایگزین می شوندوتمام نشدنی هستند.
هیدروژن می تواند در بسیاری از ترکیبات اصلی، مثل آب، یافت شود. هیدروژن فراوان ترین عنصر روی زمین است، اما بصورت یک گاز طبیعی موجود نیست. هیدروژن همیشه با دیگر عناصر ترکیب شده است، مثل ترکیبش با اکسیژن برای ساخت آب. وقتی هیدروژن از عنصر ترکیبی اش جدا شود، می تواند بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد . انرژی زمین گرمایی دریچه گرمای درون زمین برای کاربردهای متنوع شامل: تولید توان الکتریکی و گرم و سرد کردن ساختمان هاست. انرژی جزر و مد اقیانوس ها از نیروی کشش ماه و خورشید بر روی زمین ناشی می شود. در حقیقت، انرژی اقیانوس از منابع متعددی ناشی می شود. علاوه بر انرژی جزر و مد، انرژی امواج اقیانوس بوسیله هر دو انرژی جزر و مد و باد، بوجود می آید. هم چنین خورشید بیش از آنکه عمق اقیانوس را گرم کند سطح آنرا گرم می کند. ایجاد یک اختلاف دما می تواند بعنوان یک منبع انرژی بکار گرفته شود. تمامی اشکال
انرژی اقیانوسی می توانند برای تولید الکتریسیته به کار برده شوند انرژی خورشید را می توان به صورت مستقیم توسط پنل های خورشیدی جذب و به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. بسیاری از منابع انرژی های نو و تجدیدپذیر نیازمند مبدل های توان برای تبدیل توان خروجی به انرژی الکتریکی قابل بهره برداری توسط مصرف کننده می باشند.
یکی از بارزترین مشکلات تکنولوژی و فن آوری در عرصه بهره گیری از منابع انرژی های نو و تجدیدپذیر، علاوه بر خود منابع، مبدل های توان بکار رفته در این منابع می باشند.
در حال حاضر در بسیاری از مراجع علمی وعملی،از انرژی خورشیدی در قالب سیستمهای فتوولتائیک (PV) برای کاربردهای کم توان شهری و مصرف کننده هایی که از شبکه برق دورند ، بسیار تحقیق می شود. اما از آنجاییکه تولید توان الکتریکی از این انرژی به دلیل صفر شدن توان تولیدی انرژی خورشیدی در شب و وابسته بودن آن به شدت روشنایی و دمای محیط در روز دارای قابلیت اطمینان پایینی است، استفاده از یک منبع انرژی تکمیلی جهت افزایش قابلیت اطمینان تولید احساس می شود. در این میان پیل سوختی (FC) به عنوان یک منبع انرژی الکتریکی سبز و با قابلیت اطمینان بالا در قالب یک سیستم هیبرید در کنار منبع PV قرار می گیرد. منبع FC نیز به نوبه خود دارای مسائل بهره برداری از جمله ریپل وسیع نقطه کار ،زمان راه اندازی بالاو همچنین دینامیک پایین در تولید توان است.
در سال های گذشته در زمینه تولید انرژی از منابع انرژی های نو، مطالعات وتحقیقات فراوانی در جهت استفاده ترکیبی از این منابع انرژی انجام شده است. این سیستم ها با عنوان سیستم های هیبریدی از منابع انرژی نو شناخته می شوند . با رویکرد به سمت سیستم های هیبریدی از منابع انرژی های نو، طراحی مبدل های توان متناسب با این سیستم ها نیز مورد توجه قرار گرفتند و این سیستمها به دلیل قابلیت اطمینان بالاتر نسبت به سیستم های منفرد در تولید توان، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. تا به امروز مبدل های الکترونیک قدرت متنوعی برای سیستم های هیبریدی در مقالات و تحقیقات مختلف، ارائه شده اند اما هنوز، این سیستم ها دارای برخی از مشکلات می باشند. این مبدل ها بایستی قابلیت شارژ و دشارژ باتری را به میزان لازم داشته و همچنین بتواند حداکثر توان را با کنترل مناسب از سلول خورشیدی دریافت کند. با توجه به سرعت کم پیل سوختی در پاسخ دهی به تغییرات توان، باید نوسان جریان کشیده شده از آن حداقل باشد. در این مبدل ها با استفاده از ساختار مناسب سعی بر آن می شود که نوسانات جریان در حداقل خود قرار گیرند. وهمچنین باید دارای بهره ولتاژ بالاتری نسبت به مبدل های افزاینده مرسوم داشته باشند.
در این پایان نامه، مبدل های الکترونیک قدرت مورد استفاده در سیستم های هیبریدی از منابع انرژی های نو، مورد بررسی قرار می گیرد و با بررسی مشکلات مبدل های موجود، سعی در طراحی و ارائه مبدلی دارد که تا حداکثر پوشش بر مشکلات مبدل های موجود را ارائه نماید. در این پایان-نامه، یک سیستم هیبریدی از منابع انرژی های نو (PV/FC/Battery) برای طراحی مبدل، در نظر گرفته می شود و تحلیل برای آن سیستم ارائه می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی کامپیوتری در حالت های کاری مختلف سیستم، ارائه می شوند. در فصل بعدی، یک مرور جامعی از مبدل های به کار گرفته شده برای سیستم های هیبریدی آورده شده است. در فصل سوم،سیستمها وروش های مورد استفاده در ساختارپیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز، مبدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی در این فصل گنجانده شده است. در پایان، نتیجه گیری های کلی و برخی پیشنهادات برای مبدل پیشنهادی ارائه شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- مقدمه
2-2- سیستمهای هیبرید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر
2-2-2- سیستمهای متصل به شبکه (Grid Connected)
2-2-1- سیستمهای مستقل از شبکه (Stand Alone)
2-3- اصول اساسی شکل گیری مبدلهای الکترونیک قدرت در سیستمهای PV و FC
2-4- مرور مراجع سیستم های هیبرید
2-4-1- روشهای سنتی تشکیل ساختار سیستمهای هیبرید
2-4-2- سیستمهای هیبرید مبتنی بر مبدلهای چند ورودی (MICs)
2-4-2-1 مبدلهای چند ورودی غیر ایزوله
2-5- هدف و لزوم انجام پایاننامه
فصل سوم: معرفی سیستمها و روشهای مورد استفاده در ساختار پیشنهادی
3-1- مقدمه
3-3- مولد توان پیل سوختی (FC)
3-3-1- انواع پیل سوختی
3-3-2- اصول کارکرد پیل سوختی پلیمری (PEMFC)
3-3-3- بازده پیل سوختی
3-4- مولد توان باتری
3-4-1- دسته بندی باتریها
3-4-2- باتریهای سربی- اسیدی (Lead-acid battery)
3-4-2-1 حالت دشارژ باتری
3-4-2-2 حالت شارژ باتری
3-4-3- مدلسازی باتری سربی- اسیدی
3-4-4- حالت شارژ باتری (SOC)
3-2- مولد توان فتوولتائیک (PV)
3-2-1- طرح مسئله MPPT (ردیابی نقطه توان ماکزیمم )
3-2-1-1 روش P&O
3-5- جمع بندی فصل
فصل چهارم: بحث و نتایج
4-1- مقدمه
4-2- ساختار مبدل پیشنهادی و مدهای عملکرد آن
4-2-1- مد عملکرد اول (تامین توان مورد نیاز بار توسط PV و FC بدون مشارکت باتری)
4-2-2- مد عملکرد دوم (تامین بار توسط PV، FC و باتری)
4-2-3- مد عملکرد سوم (تامین توان مورد نیاز بار توسط PV و FC و شارژ باتری)
4-4- نحوه عملکرد مبدل در حالت وجود تنها یک منبع
4-5- تعیین مد عملکرد مدار
4-6- بررسی نتایج شبیه سازی
4-7- نتیجه گیری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری کلی
5-2- پیشنهادات
فصل ششم: مراجع

فهرست شکل ها:
شکل 2-1: نمونهای از سیستم کوپل شده در لینک AC از مرجع [3].
شکل 2-2: نمونهای از سیستم کوپل شده در لینک DC از مرجع [6].
شکل 2-3: سیستم هیبرید مرجع[11].
شکل 2-4: سیستم هیبرید مرجع [12].
شکل 2-5: سیستم هیبرید باکوپل لینک DC [17].
شکل 2-6:سیستم هیبرید مرجع [18].
شکل 2-7: سیستم هیبرید مرجع [19].
شکل 2-8: شماتیک مداری مبدل MIC مرجع [20].
شکل 2-9: سیستم هیبرید مرجع [21].
شکل 2-10:شماتیک مداری پیشنهاد شده در [22].
شکل 2-11: شماتیک مداری پیشنهاد شده در [23].
شکل 2-12: سیستم کنترلی مبدل هیبرید مرجع [24].
شکل 2-13: سیستم هیبرید مرجع[24].
شکل 2-14: سیستم هیبرید مرجع[25].
شکل 3-1: سیستم کنترلی مبدل هیبرید مرجع[25]
شکل 3-5: نمای کلی یک پیل سوختی.
شکل 3-6: نحوه عملکرد یک پیل سوختی PEM.
شکل 3-9: حالت دشارژ باتری.
شکل 3-10: حالت شارژ باتری.
شکل 3-11: مدار معادل باتری.
شکل 3-1: مدار معادل سلول فتو ولتاییک
شکل 3-3: تغییرات جریان و توان PV برحسب تغییرات ولتاژ PV برای تابشهای متفاوت و درجه حرارت یکسان
شکل 3-3: تغییرات توان PV برحسب تغییرات جریان PV برای تابشهای متفاوت و درجه حرارت یکسان
شکل 3-4: فلوچارت الگوریتم P&O.
شکل 4-1: شماتیک کلی از مبدل پیشنهادی.
شکل 4-2: مدار مبدل چند ورودی-تک خروجی پیشنهادی.
شکل 4-3: حالت های کلیدزنی مختلف در مد عملکرد اول مبدل.
شکل 4-4: شکل موجهای حالت دائم سیگنالهای گیت برای هر چهار کلید قدرت و تغییرات شکل موجهای جریان و ولتاژ سلف های L1 و L2 در مد عملکرد اول مدار.
شکل 4-5: حالت های کلیدزنی مختلف در مد عملکرد دوم مبدل.
شکل 4-6: شکل موجهای حالت دائم سیگنالهای گیت برای هر چهار کلید قدرت و تغییرات شکل موجهای جریان و ولتاژ سلف های L1 و L2 در مد عملکرد دوم مدار.
شکل 4-7: حالت های کلیدزنی مختلف در مد عملکرد سوم مبدل.
شکل 4-8: شکل موجهای حالت دائم سیگنالهای گیت برای هر چهار کلید قدرت و تغییرات شکل موجهای جریان و ولتاژهای اندوکتانس های L1 و L2 در مد عملکرد سوم مدار.
شکل 4-9: حالت های کلیدزنی مختلف در حالت عدم حضور پیل سوختی.
شکل 4-10: حالت های کلیدزنی مختلف درحالت عدم حضور پنل خورشیدی.
شکل 4-11: نتایج شبیه سازی در مد عملکرد اول.
شکل 4-12: نتایج شبیه سازی در مد عملکرد دوم.
شکل 4-13: نتایج شبیه سازی در مد عملکرد سوم.

فهرست جداول:
جدول 3-1: پارامترهای آرایه فتوولتائیک.
جدول 4-2: پارامترهای شبیه سازی مبدل.

منابع و مأخذ:
[1] K. Jin, X. Ruan, M. Yang, and M. Xu, “A hybrid fuel cell power system,& IEEE Trans. Power Deli., vol. 56, no. 4, pp. 1212–1222, Apr. 2009.
[2] N. Kato, K. Kurozumi, N. Susuld, and S. Muroyama, “Hybrid power-supply system composed of photovoltaic and fuel-cell systems,& in Proc. International Telecomunications Energy Conf., 2001, pp. 631–635.
[3] C. Wang and M. H. Nehrir, “Power management of a stand-alone Wind/Photovoltaic/Fuel cell energy system,& IEEE Trans. Energy Conv., vol. 23, no. 3, pp. 957-967, Sept. 2008.
[4] P. Thounthong, S. Rael, and B. Davat, “Control strategy of fuel cell and supercapacitor association for a distributed generation system,& IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 6, pp. 3225–3233, Dec. 2007.
[5] O. C. Onara, M. Uzunoglu, and M. S. Alam, “Modeling, control and simulation of an autonomous wind turbine/photovoltaic/fuel cell/ultra capacitor hybrid power system,& Journal of Power Sources, vol. 185, no. 2, pp. 1273–1283, Apr. 2008.
[6] K. N. Reddy and V. Agrawal, “Utility-interactive hybrid distributed generation scheme with compensation feature,& IEEE Trans. Energy Conv., vol. 22, no. 3, pp. 666-673, Sept. 2007.
[7] R. Gopinath, S. Kim, J. H. Hahn, P. N. Enjeti, M. B. Yeary, and J. W. Howze, “Development of a low cost fuel cell inverter system with DSP control,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 19, no. 5, pp. 1256–1262, Sept. 2004.
[8] X. Huang, X. Wang, T. Nergard, J. S. Lai, X. Xu, and L. Zhu, “Parasitic ringing and design issues of digitally controlled high power interleaved boost converters,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 19, no. 5, pp. 1341–1352, Sept. 2004.
[9] F. Z. Peng, H. Li, G. J. Su, and J. S. Lawler, “A new ZVS bidirectional dc-dc converter for fuel cell and battery application,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 19, no. 1, pp. 54–65, Jan. 2004.
[10] Y. C. Chuang and Y. L. Ke, “High-efficiency and low-stress ZVT-PWM DC-to-DC converter for battery charger,& IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55, no. 8, pp. 3030–3037, Aug. 2008.
[11] Y. M. Chen, Y. Ch. Liu, Sh. Ch. Hung, and Ch. Sh. Cheng, “Multi-input inverter for grid-connected hybrid PV/Wind power system,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 22, no. 3, pp. 1070–1077, May. 2007.
[12] A. Khaligh, J. Cao, and Y. J. Lee, “A multiple-input DC–DC converter topology,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 3, pp. 862–868, Mar. 2009.
[13] Y. Ch. Liu and Y. M. Chen, “A systematic approach to synthesizing multi-input DC–DC converters,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 1, pp. 116-127, Jan. 2009.
[14] L. Yan, R. Xinbo, Y. Dongsheng, L. Fuxin, and C. K. Tse, “Synthesis of multiple-input DC/DC converters,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 9, pp. 2372–2385, Sept. 2010.
[15] A. Kwasinski, “Identification of feasible topologies for multiple-input DC–DC converters,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 3, pp. 856–861, Mar. 2010.
[16] R. Tymerski and V. Vorperian, “Generation and classification of PWM DC-to-DC converters,& IEEE Trans. Aerosp. And Electron. Syst., vol. 24, no. 6, pp. 743–754, Nov. 1988.
[17] J. Hui, A. Bakhshai, and P. K. Jain, “A hybrid wind-solar energy system: A new rectifier stage topology,& in Proc. IEEE APEC’ 25, 2010, pp. 155 – 161.
[18] P. Thounthong, S. Pierfederici, J. P. Martin, M. Hinaje, and B. Davat, “Modeling and control of fuel cell/supercapacitor hybrid source based on differential flatness control,& IEEE Trans. Vehicular Tech., vol. 59, no. 6, pp. 2700–2710, Mar. 2010.
[19] L. Hui, D. Zhong, W. Kaiyu, L. M. Tolbert, and L. Danwei, “A Hybrid Energy System Using Cascaded H-bridge Converter,& in Proc. IEEE Industry Applications Conf., 2006, 198 – 203.
[20] L. Solero, A. Lidozzi, and J. A. Pomilio, “Design of multiple-input power converter for hybrid vehicles,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 20, no. 5, pp. 1007–1016, Sep. 2005.
[21] M. Veerachary, “Multi-input integrated buck-boost converter for photovoltaic applications,& in Proc. IEEE International Sustainable Energy Technologies Conf., 2008, pp. 546 – 551.
[22] F. Nejabatkhah, S. Danyali, S.H. Hosseini, M. Sabahi, S.M. Niapour , “Modeling and Control of a New Three-Input DC–DC Boost Converter for Hybrid PV/FC/Battery Power System,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, no. 5, pp. 2309- 2324, 2012.
[23] . S. Danyali, S.H. Hosseini, G.B. Gharehpetian, “New Extendable Single-Stage Multi-input DC–DC/AC Boost Converter,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 29, no. 2, pp. 775–788, 2014.
[24] S. H. Hosseini, S. Danyali, F. Nejabatkhah, “Multi-input DC boost converter for grid connected hybrid PV/FC/Battery power system,& in Proc. IEEE EPEC, Canada, 2010, pp. 1–6.
[25] S. H. Hosseini, Farzam Nejabatkhah, and S. Danyali, “Grid connected Hybrid PV/FC/Battery power system based on cascade H-Bridge multilevel inverter,& in Proc. IEEE EPEC, Canada, 2011, pp. 1036–1041
[26] H. Krishnaswami and N. Mohan, “Three-port series-resonant DC–DC converter to interface renewable energy sources with bidirectional load and energy storage ports,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 10, pp. 2289–2297, Sep. 2010.
[27] Y. M. Chen, Y. Ch. Liu, and F. Y. Wu, “Multi-input DC/DC converter based on the multiwinding transformer for renewable energy applications,& IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 38, no. 4, pp. 1096–1103, Jul/Aug. 2002.
[28] Z. Chuanhong, S. D. Round, and J. W. Kolar, “An isolated three-port bidirectional DC-DC converter with decoupled power flow management,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 23, no. 5, pp. 2443–2453, Sep. 2008.
[29] H. Krishnaswami and N. Mohan, “A current-fed three-port bi-directional DC-DC converter,& in Proc. IEEE Telecommunications Energy Conf., 2007, pp. 523-526.
[30] H. Tao, A. Kotsopoulos, J. L. Duarte, and M. A. M. Hendrix, “Family of multiport bidirectional DC–DC converters,& in Proc. IEE Electr. Power Appl., 2006, pp. 451-458.
[31] D. Liu and H. Li, “A ZVS bi-directional DC–DC converter for multiple energy storage elements,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 21, no. 5, pp. 1513–1517, Sept. 2006.
[32] J. L. Duarte, M. Hendrix, and M. G. Simoes, “Three-port bidirectional converter for hybrid fuel cell systems,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 22, no. 2, pp. 480–487, Mar. 2007.
[33] H. Tao, J. L. Duarte, and M. A. M. Hendrix, “Three-port triple-half-bridge bidirectional converter with zero-voltage switching,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 23, no. 2, pp. 782–792, Mar. 2008.
[34] R. J. Wai, C. Y. Lin, L. W. Liu, and Y. R. Chang, “High-efficiency single-stage bidirectional converter with multi-input power sources,& in Proc. IET Electr. Power Appl., 2006, pp.763-777.
[35] R. J. Wai, Ch. Y. Lin, and Y. R. Chang, “High step-up bidirectional isolated converter with two input power sources,& IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 7, pp. 2629-2643, July. 2009.
[36] R. J. Wai, Ch. Y. Lin, J. J. Liaw, and Y. R. Chang, “Newly designed ZVS multi-input converter,& IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 2, pp. 555-566, Feb. 2011.
[37] Zh. Qian, O. A. Rahman, H. A. Atrash, and I. Batarseh, “Modeling and control of three-port DC/DC converter interface for satellite applications,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 3, pp. 637–649, Mar. 2010.
[38] Zh. Qian, O. A. Rahman, and I. Batarseh, “An integrated four-port DC/DC converter for renewable energy applications,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 7, pp. 1877–1887, Jul. 2010.
[39] I. Takahashi and T. Noguchi, “A new quick response and high efficiency control strategy for an induction motor,& IEEE Trans, Ind. Appl, vol.22, no.5, pp. 820–827, Sep. 1986.
[40] T. Ohnishi, “Three phase PWM converter/inverter by means of instantaneous active and reactive power control,& in Proc of the International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation, IECON ’91. vol. 1, pp. 819–824, October–November 1991.
[41] P. Cortes, M. P. Kazrnierkowski, R. M. Kennel, D. E. Quevedo, and J. Rodriguez, “Predictive con trol in power electronics and drives,& IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 55, no. 12, pp. 4312-4324, Dec 2008.
[42] J. Holtz and S. Stadtfeld, "A predictive controller for the stator current vector of AC machines fed from a switched voltage source,& in International Power Electronics Conference, IPEC, Tokyo, pp. 1665-1675, 1983.
[43] P. Mutschler, "A new speed-control method for induction motors,& in Conf. of PCIM'98, Nuremberg, pp. 131-136, May. 1998.
[44] T. Kawabata, T. Miyashita, and Y. Yamamoto, "Dead beat control of three phase PWM inverter,& IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 5, no. 1, pp. 21-28, January 1990.
[45] O. Kukrer, "Discrete-time current control of voltage-fed three-phase PWM inverters,& IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 11, no. 2, pp. 260-269, March 1996.
[46] S. Kouro, P. Cortes, R. Vargas, U. Ammann, and J. Rodriguez, "Model predictive control - a simple and powerful method to control power converters,& IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 6, pp. 1826_1838, June 2009.
[47] L. Wang and Ch. Sigh, “Multicriteria design of hybrid power generation systems based on modified particle swarm optimization algorithm,& IEEE Trans. Energy Conv., vol. 24, no. 1, pp. 12-14, Mar. 2009.
[48] S. Jalilzadeh, A. Rohani, H. Kord, and M. Nemati, “Optimal design of a hybrid Photovoltaic/FC energy system for stand-alone application,& in Proc. IEEE ISIE’02, L’Aquila, Italy, 2009, pp. 1036–1041.
[49] D. B. Nelson, M. H. Nehrir, and C. Wang, “Unit sizing of stand-alone hybrid Wind/PV/Fuel Cell power generation systems,& in Proc. IEEE ISIE’02, L’Aquila, Italy, 2005, pp. 1–7.
[50] W. D. Kellogg, M. H. Nehrir, G. Venkataramanan, and V. Gerez, “Generaton unit sizing and cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic, and hybrid Wind/PV systems,& IEEE Trans. Energy Conv., vol. 13, no. 1, pp. 70-74, Mar. 1998.
[51] S.H. Hosseini, A Farakhor, S Khadem Haghighian, “Novel algorithm of MPPT for PV array based on variable step Newton-Raphson method through model predictive control,& 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), south Korea, 2013, pp. 1577- 1582.
[52] F. Nakanishi, T. Ikegami, K. Ebihara, S. Kuriyama, and Y. Shiota, “Modeling and operation of a 10kW photovoltaic power generator using equivalent electric circuit method,& in Proc. IEEE PVSC’ 28, 2000, pp. 1703 –1706.
[53] M. Masoum, “Design, construction and testing of a voltage-based Maximum Power Point Tracker (VMPPT) for small satellite power supply,& 13th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellite.
[54] N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, M. Vitelli, “Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method,& IEEE Trans. Power Electron., vol. 20, no. 4, pp. 963-973, 2005.
[55] EG&G Technical Services, Inc “Fuel Cell Handbook, (Seventh Edition)& ,November 2004.
[56] Jin Woo Jung, M.S.E.E. “Modeling and Control of Fuel Cell Based Distributed Generationystems& Doctor of Philosophy thesis in Engineering, The Ohio State University, 2005.
[57] Rekha T.Jagaduri, Ghadir Radman, “Modeling and Control of Distributed Generation System Including PEM Fuel Cell and Gas Turbine& , Electric Power Systems Research 77, pp.83–92, 2007.
[58] EG&G Technical Services, Inc “Fuel Cell Handbook, (Seventh Edition)& ,November 2004.
[59] J. Jia, Q. Li, Y.Wang, Y. T. Cham, and M. Han, “Modeling and dynamic characteristic simulation of a proton exchange membrane fuel cell,& IEEE Trans. Energy Conv., vol. 24, no. 1, pp. 283-291, Mar. 2009.
[60] Kaushik Rajashekara, “Hybrid Fuel-Cell Strategies for Clean Power Generation& , IEEE Trans. IndAppl,vol.41, NO.3, pp.682-689, May/Jun 2005.
[61] Phatiphat Thounthong, Stephan R.el, Bernard Davat. “Control Algorithm of Fuel Cell and Batteries for Distributed Generation System& , IEEE Trans.Energy Conv, Vol.23, NO.1, .pp.148–155, Mar 2008.
[62] M. Durr, A. Cruden, S. Gair, and J. R. McDonald, “Dynamic model of a lead acid battery for use in a domestic fuel cell system,& Elsevier Journal of Power Sources, vol. 161, no. 2, pp. 1400–1411, Oct. 2006.

              نوع فایل: word قابل ویرایش 95 صفحه   چکیده: در این پایان نامه یک مبدل DC به DC افزاینده برای منابع انرژی تجدیدپذیر PV/FC به همراه یک المان ذخیره‌کننده انرژی، باتری، پیشنهاد می شود. مبدل پیشنهادی دو پورت توان یک ‌‌جهته برای منابع توان ورودی و یک پورت توان دوجهته برای المان ذخیره کننده انرژی را در یک ساختار واحد فراهم م ...

پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


برق


قدرت


الکترونیک


مخابرات


قدرت


کارشناسی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


طراحی


و


کنترل


یک


مبدل


DCبرDC


چند


پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 01:57
پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc
در این پروژه قاعده فقهی (تحذیر) و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc پرداخته شده است
پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.
قاعده & تحذیر& برگرفته از حدیث & قد عذّر من حذّر& است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

فهرست مطالب:
مقدمه
اصول و مبانی قاعده & تحذیر& در فقه اسلامی
قرآن کریم
روایت امام صادق(علیه السلام)
ادلّه قاعده & تسبیب&
شهرت عملی
بنای عقلا
قاعده & اقدام&
قاعده تحذیر در کلام فقها
جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی
قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران
مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن
جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
الف) فارسی
1 ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2.
2 ـ شیخ مفید، المقنعه ، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق.
3 ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى ، قم، دارالاندلس.
4 ـ شریف رضى، خصائص الائمّه ، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق.
5 ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق.
6 ـ ابن ادریس حلّى، السرائر ، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3.
7 ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع ، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3.
8 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4.
9 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام ، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3.
10 ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى.
11 ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه ، قم، دارالفکر، 1411 ق.
12 ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق.
13 ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول ، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام ، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15.
14 ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان ، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14.
15 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه ، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29.
16 ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج ، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2.
17 ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى ، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384.
18 ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376.
19 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى ، چ سوم، دوران، 1379.
20 ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى ، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380.
21 ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366.
22 ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى ، نشر سیما، 1377.
23 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى ، چ پنجم، تهران، آگاه.
24 ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379.
25 ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2.
26 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن ، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2.
27 ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2.
28 ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2.
29 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام ، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى.
30 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2.
31 ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.
32 ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى ، چ سوم، میزان، 1377.
33 - محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43.
34 ـ مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر.
35- بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.

ب) انگلیسی
MAIN TEXTS
1) Aslan, Yilmaz, Tuketici Hukuku (Consumer Law), (Turkey, Ekin, 2006)
2) Corones, S.G., and Clarke, P.H., Consumer Protection and Product Liability Law, (Sydney, LBC Information Services, 1997)
3) Gillies, P., and Selvadurai, N., Marketing Law, (Annandale, NSW, The Federation Press, 2008)
4) Goldring, J., Maher, L., and Mckeough, J., Consumer Protection Law, (Sydney, The Federation Press, 1993)
5) Griggs, L., Webb, E., and Freilich, A., Consumer Protection Law, (Melbourne, Oxford University Press, 2008)
6) Healey, D., and Terry, A., Misleading or Deceptive Conduct, (Sydney, CCH Australia Limited, 1991)
7) Lockhart, Colin, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, (Australia, LexisNexis Butterworths, 2003)
8) Yazman, Irfan, Turkiyede Tuketicinin Korunmasi – Sorunlar ve Perspektifler (Consumer Protection in Turkey – Problems and Perspectives), (Turkey, TES-AR, 1996)
9) Zevkliler, A., and Aydogdu, M., Tuketicinin Korunmasi Hukuku (Consumer Protection Law), (Turkey, Seckin, 2004)

CASES
10) Aliotta v Broadmeadows Bus Service Pty Ltd (1988) ATPR 40-873
11) Brown v Jam Factory Pty Ltd (1981) 53 FLR 340 at 348
12) Demagogue Pty Ltd v Ramensky (1992) 39 FCR 31
13) Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Pty Ltd (1978) 140 CLR 216
14) McWilliam’s Wines Pty Ltd v McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 49 FLR 455
15) Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd v Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191

ACTS
16) Trade Practices Act 1974 (Cth)
17) Consumer Protection Law 2003, no 4822


WEBSITES
18) www.accc.gov.au, visited 2nd June 2010
19) www.law.anu.edu.au, Misrepresentation and Misleading or Deceptive Conduct, visited 2nd June 2010
20) www.cuts-international.org/consumer-rights.htmo, visited 3rd June 2010
21) www.consumerinternational.org, visited 3rd June 2010
22) www.hukuk.gazi.edu.tr, Altunkaya, Mehmet, Sozlesmenin Kurulmasindan Once Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection Before the Settlement of Contract), (2004), visited 5th June 2010
23) www.dogus.edu.tr, Aygen, Gul, A Study of the Developmental Issues of Consumer Protection in Turkey, (2005), visited 5th June 2010
24) www.ankara.edu.tr, Ozdemir, Hayrunnisa, Aldatici Reklamlara Karsi Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection against Deceptive Advertisements), 2004, visited 5th June 2010

          نوع فایل: word قابل ویرایش 30 صفحه   مقدمه: نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام ...

پروژه


جهت


اخذ


مدرک


حقوق


کارشناسی


پایان


دوره


پروژه


قاعده


فقهی


(تحذیر)


و


جایگاه


آن


در


حقوق


مصرف


کنندهdoc

پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. doc

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 22:09
پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. doc
در این پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. doc پرداخته است
پروژه رشته اقتصاد با موضوع بورس. docنوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:
بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شودواوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .
بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سهامی عام می باشد . از لحاظ مکانی بازار پول در بانکها و بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار نماد پیدا می کند.
حیطه فعالیت بورس اوراق بها دار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادارهمانند سهام عادی ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه و اوراق مشارکت مرتبط می باشد . بورس اوراق بها دار مکانیزمی را فراهم میکندتاازطریق آن سرمایه های اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود . این ابزار کارامد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی ودرکشورایران دارای پیشینه کوتاه مدت است .
با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخودار است ودر صورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخش های مذکور ویا عدم توسعه متناسب آنها ،رشد وتوسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی شامل بازار مالی وبازار سرمایه می باشند .
عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده واحد های تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاریخچه
هدف بورس اوراق بهادار
فصل دوم
آشنایی با سازمان بورس اوراق بهادار و مفاهیم اولیه
ارکان بورس اوراق بهادار
نحوه تصمیم گیری در بورس
تا لار اصلی و فرعی در بورس
انواع تابلوها دربورس
قیمت ها در تالار اصلی و فرعی
سقف قیمت ها و کف قیمتها
بسته شدن نماد شرکت ها در تابلو بورس
انواع ارزشها
انواع سهام
ریسک و انواع آن
نحوه محاسبه ریسک
قیمت سهام
صرف سهام و کسر سهام
روش سرمایه گذاری دربورس
شاخص و انواع آن
پزیره نویسی سهام
افزایش سرمایه شرکت و روش های آن
روش های افزایش سرمایه
حق تقدم
فصل سوم
فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
فرآیند دریافت و اجرای سفارش
سفارش های خرید و فروش
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
نماد شرکت ها در بورس
تسویه حساب با مشتریان
دامنه مجاز تغییر قیمت ها و نحوه محاسبه حجم مبنا و قیمت پایانی روز
حجم مبنا
فصل چهارم
استراتژی های معاملات در بازار سرمایه
روش نموداری (تحلیل تفکیکی)
روش mpt
موج سواران و سفته بازان
محکومان به موفقیت
تحلیل بنیادی (روش فائد امتنال)
مراحل تحلیل بنیادی
عوامل موثر در محاسبه رتبه نقد شوندگی
بررسی نسبت های مالی
نسبت های نقدینگی
نسبت های کارآیی
نسبت های سود آوری
نسبت های سرمایه گذازی و اهرمی
درآمد متعلق به هر سهم
نسبت رشد سود هر سهم
جمع بندی نکات کلیدی
فهرست منابع

منابع و مأخذ:
1-روشهای موفقیت در بورس ،رضا کشانی
2- بازار طلایی بورس ،موسی روح الامینی
3- تحلیل بنیادی در بازار سرمایه،سید محمد علی شهدایی
4- تحلیل تکنیکی از"الف" تا" ی "،محمد مساح
5- مجله بورس شماره 60
6- روشهای موفقیت در بورس (تحلیل تکنیکی )، علیرضا ساداتی
7-سایت اینترنتی سازمان بورس
 1. irbourse.com

سایر منابع جهت آگاهی بیشتر :
بورس اوراق بهادار ،حسن گلریز
بورس وسهام ، غلامحسین دوانی
مدیریت سرمایه گذاری وبورس ، فرهاد عبدالله زاده
بورس اوراق بها دار ، جهانخانی و پارسائیان
راهنمای پذیریش شرکتها در بورس ، سازمان بورس اوراق بهادار
ایتهای بازار سرمایه

 1. sena.ir
 2. Area.tsesc.com
 3. tsesc.com
 4. payam.tse.or.ir
 5. iran-invest.org

                نوع فایل: word قابل ویرایش 50 صفحه   مقدمه: بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شودواوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود . بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و از جمله این اوراق، سهام شرکتهای سه ...

پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


اقتصاد


کارشناسی


پایان


دوره


پروژه


رشته


اقتصاد


با


موضوع


بورسdoc

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

جمعه 14 آبان 1395 ساعت 22:44
پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc
در این پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc پرداخته شده است
پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 64 صفحه

چکیده:
یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند & دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .&
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :
& آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرحداده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟&
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت & دولت& برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.
دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.
دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد.
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوعرا مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بینالمللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.
آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.
ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول : کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول : صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم : قسمت ماهوی رای
بند اول : استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

منابع و مأخذ:
 1. اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.
 2. بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.
 3. خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.
 4. روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.
 5. روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.
 6. شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.
 7. صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.
 8. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامهحقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.
 9. طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.
 10. علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.
 11. فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379
 12. موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.
 13. موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.
 14. میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.
 15. میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.
 16. نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

          نوع فایل: word قابل ویرایش 64 صفحه   چکیده: یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای ...

پروژه


جهت


اخذ


مدرک


حقوق


کارشناسی


پایان


دوره


پروژه


تحلیل


حقوقی


رای


مشورتی


دیوان


دادگستری


بین


المللی


در


مورد


ساخت


دیوار


حائل


در


سرزمین


های


اشغ