X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت فصل 8 کتاب علوم سال هفتم ( انرژی و تبدیل های ان )

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 08:04
پاورپوینت فصل 8 کتاب علوم سال هفتم ( انرژی و تبدیل های ان )
فروشگاه جامع مقالات دانشجویی , دانش آموزی و کلیه پاور پوینت های درسی
پاورپوینت فصل 8 کتاب علوم سال هفتم ( انرژی و تبدیل های ان ) پاورپوینتی منطبق بر فصل 8 کتاب علوم هفتم که با تصاویر جالب و کامل می تواند در درک بهتر مفاهیم به دانش آموزان کمک نماید. اسلایدها قابل ویرایش می باشند

پاورپوینتی منطبق بر فصل 8 کتاب علوم هفتم که با تصاویر جالب و کامل می تواند در درک بهتر مفاهیم به دانش آموزان کمک نماید. اسلایدها قابل ویرایش می باشند ...

پاورپوینت


انرژی و تبدیل ان


علوم تجربی


کلاس هفتم

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 01:12
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس
این فایل برای تمامی پایه های دبستان می باشد و قابلیت ویرایش را دارد
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست. این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود مبادرت به ساختن ابزارها ووسایل کمک آموزشی می نمایند.چنین معلمانی قادرند از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری ها را بنمایند. با توجه به مطالب ذکر شده بنده نیز برای علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس علومتجربی سعی نموده ام که از روش سخنرانی ومتکلم وحده بودن در کلاس خارج شده واز وسایل کمک آموزشی وتدوین مطالب علوم تجربی به صورت powerpoint و فیلم آموزشی و انواع روش های مشارکتی استفاده نموده وکلاس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با میل ورغبت بیشتری در کلاس درس حاضر شوند.

این فایل در 18 صفحه به صورت وورد و قابل ویرایش می باشد چکیده یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است   ،آن است   که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه   وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش   رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح   می شود   مساله نقش ...

گزارش تخصصی


معلمان


علوم


علوم تجربی


دبستان


ابتدایی

تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی

شنبه 15 آبان 1395 ساعت 21:05
تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی
دانلود تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی بافرمت pdf تعدادصفحات 10
تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی دانلود تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی بافرمت pdf تعدادصفحات 10
چکیده
با توجه به جایگاه تفکر منطقی و نظام دار در مواجه با مسئله و مشکل و جایگاه کتاب درسی در نظام آموزشی متمرکز بر آن شدیم تا کتاب و تاثیر مدرسه بر پرورش شخصیت افراد و علوم تجربی دوم ابتدایی را از نظر توجه به تفکر و تعقل و استفاده از دانش های قبلی و کاربرد در زندگی روزمره از نظر حل مسئله و اهداف آموزشی مورد بررسی قرار دهیم که با استفاده از تهیه چک لیست و تکینیک لیکرت بدین نتیجه رسیدیم که این کتاب به پرورش مهارت حل مسئله و اهداف آموزشی به خوبی پرداخته است و در پایان پیشنهادهایی برای بهبود این امر ارائه نموده ایم.

دانلود تحلیل محتوای تحلیل کتاب علوم تجربی پایه ی دوم ابتدایی از نظر مهارت حل مسئله و اهدف آموزشی بافرمت pdf تعدادصفحات 10 چکیده با توجه به جایگاه تفکر منطقی و نظام دار در مواجه با مسئله و مشکل و جایگاه کتاب درسی در نظام آموزشی متمرکز بر آن شدیم تا کتاب و تاثیر مدرسه بر پرورش شخصیت افراد و علوم تجربی دوم ابتدایی را از نظر توجه به تفکر و تعقل و استفاده از دانش های قبلی و کاربرد در زندگی روزمره از ...

تحلیل محتوا


مهارت حل مسئله


اهداف آموزشی


علوم تجربی


پایه دوم ابتدایی


تحلیل محتوای آماده


دانلود تحلیل محتوا

تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی

پنج‌شنبه 13 آبان 1395 ساعت 04:00
تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی
دانلود تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه
تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی دانلود تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه
چکیده
مقدمه و هدف : با توجه به نقشی که علوم تجربی در پروش و آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده دارد پژوهش به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول در سال تحصیلی اخیر با رویکرد اهداف تربیتی می پردازد.
روش شناسی : روش تحلیل محتوای این پژوهش ویلیام رومی و آنتروپی شانون با کمک محتوای کتاب معلم (راهنمای تدریس) علوم تجربی اول است. نمونه برداری جامعه آماری 104 صفحه کتاب مذکور می باشد. پس از تعیین مقوله های فعال و بهنجارسازی داده ها، بار تطلاعاتی ، ضریب و درصد اهمیت شاخص های هر سه حیطه تربیتی محاسبه شد.
یافته ها : در حیطه شناختی آشنایی با زمین ،دنیای گیاهان و دنیای جانوران آموزشگاهی دارای بیشترین اهمیت و چه میخواهم بسازم و به من نگاه کن دارای کمترین اهمیت اند؛ در حیطه مهارتی مهارت در چه میخواهم بسازم بیشترین و از خانه تا مدرسه کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند؛ در حیطه نگرشی گرایش به زمین خانه خاکی ما ، بالاترین و تمایل به رعایت بهداشت دارای کمترین اهمیت هستند. از نظر روش تحلیل محتوای ویلیام رومی کتاب مذکور برای دانش آموزان اول فعال می باشد.
نتیجه گیری : بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت سه حیطه تربیتی از بیشترین به کمترین اهمیت در کتاب عبارتند از حیطه نگرشی، مهارتی و شناختی. بنابراین به یک نسبت شاخص های هر حیطه تربیتی مورد توجه قرار نگرفته اند.
واژگان کلیدی
تحلیل محتوا، کتاب ، علوم تجربی، اهداف تربیتی.


دانلود تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی با رویکرد تربیتی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه چکیده مقدمه و هدف : با توجه به نقشی که علوم تجربی در پروش و آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده دارد پژوهش به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول در سال تحصیلی اخیر با رویکرد اهداف تربیتی می پردازد. روش شناسی : روش تحلیل محتوای این پژوهش ویلیام رومی و آنتروپی شانون با کمک محتوای کتاب معلم ...

تحلیل محتوا


برنامه درسی


علوم تجربی


رویکرد تربیتی


ابتدایی