X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:44
دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها
دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25
دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25
در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است
اهداف :
هدف کلی : آشنایی فراگیران باقارچهای موجود در محیط هدفهای جزئی : محیط قارچها را بشناسند 0 اندازه و شکلهای مختلف قارچها را بدانند 0 فایده های قارچ ها را بفهمند 0 مضرات قارچ ها را تشخیص دهند 0 نحوه ی تولید و مثل قارچ ها را بدانند 0 نسبت به شناسایی قارچ ها ی محیط اطراف علاقه مند شوند 0 هدف های رفتاری : اندازه و شکل های قارچ ها را با رسم شکل نشان دهند 0 ( مهارتی ) قارچ های مفید و مضر را با هم مقایسه کنند 0 ( مهارتی ) انواع قارچ ها را نام ببرند 0 ( دانستنی ) محل های زندگی قا رچ ها را شرح دهند 0(مهارتی ) با علاقه به جمع آوری اطلاعات در خصوص قارچ ها بپردازند 0 ( نگرشی ) شرایط و نحوه ی تولید مثل قارچ ها را توضیح دهند 0 نکات کلیدی : قارچ ها – کپک ها – هاگ – هاگدان – پنی سیلین – مخمر - قارچ های چتری - فایده ها و ضررها مواد و وسایل مورد نیاز : میکروسکوپ – تصاویر و اشکال مختلف قارچ ها – قارچ های چتری – میوه کپک زده – نان کپک زده فضا و مدل کلاس : کلاس معمولی درس روش ها و راهبرد های انتخابی تدریس : روش برنامه ای – شاخه ای راهبرد ایجاد انگیزه : معلم : با در دست داشتن ماکتی از قارچ ها که چند نوع قارچ طبیعی روی آنها دیده می شود توجه دانش آموزان را به درس جلب می کند 0 ارزشیابی تشخیصی : 1 - جانداران ساده به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید ؟ 2 - فراوان ترین جانداران ساده کدامند ؟ 3 - کدام نوع از جانداران ساده شبیه گیاهان می باشند ؟ 4 - کدام یک از جانداران ساده سبزینه دارند و برای خود غذا می سازند ؟ 5 - کدام یک از جانداران ساده زیر بیشتر در آب زندگی می کنند ؟ الف ) جلبک ها ب ) باکتریها ج ) قارچها مراحل روش برنامه ای : مرحله نخست : استخراج اهداف درسی معلم با توجه به اهداف درس قاب ها و کارت های آموزشی را تنظیم می کند 0 مرحله دوم :تعیین نوع آموزش برنامه ای روش برنا مه ای شاخه ای توسط معلم انتخاب می شود مرحله سوم :ساخت گام ها یا قاب ها یا واحد های کوچک ساختن گام ها و قاب های مورد نیاز برای تدریس توسط معلم ارزشیابی پایانی : ارزشیابی پایانی در خود روش تدریس نهفته است 0 تعیین تکالیف :تمرین صفحه ی 82 کتاب درس قسمت فکر کنید ومشاهده کنید راانجام داده ودر کلاس گزارش دهید بسطی وخلاقیتی :انواع قارچ ها ی محیط اطراف خود را جمع آوری وطبقه بندی کنید وگزارش نمایید 0 تدریس اول : 1- گروه بندی دانش آموزان 2- سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب 3- ایجاد انگیزه 4- توضیح راجع به مناسبت های اخیر 5- بررسی تکالیف دانش آموزان 6- ارزشیابی از قبل *گزارش دهی مستند آموزگاران طی یک نشست به نقد کار مشترک خود پرداختند. دراین جلسه معمولاً به معلمی که درس را آموزش داده شد، اجازه داده شد اول از همه صحبت کند و نظر خود را درباره ی چگونگی اجرای درس و مسایل عمده ی آن اظهار نظر نماید سپس آموزگاران دیگر گروه معمولاً از دیگاه انتقادی درباره ی قسمت هایی از تدریس که به نظر آن ها مشکل داشته است، صحبت نمودند. *بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه آموزگاران گروه درس پژوهی با توجه به مشاهدات و بازخورد های فراگیران در طرح درس تجدید نظر نمودند.. آنان تعدادی از موادآموزشی، فعالیت ها،سوال ها و مسایل مطرح شده یا همه ی این موارد را تغییر دادند..تاکید آن ها اغلب برتغییر مواردی بود که در جریان کلاس درس شواهددقیقی مبنی برضرورت تغییر آنها یافت.
آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :

 دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف :  هدف کلی :  آشنایی فراگیران باقارچهای موجود در محیط  هدفهای جزئی :  محیط قارچها را بشناسند 0  اندازه و شکلهای مختلف قارچها را بدانند 0  فایده های قارچ ها را بفهمند 0  مضرات قارچ ...

دانلود


درس پژوهی


علوم


پنجم ابتدایی


درس قارچها

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 01:12
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس
این فایل برای تمامی پایه های دبستان می باشد و قابلیت ویرایش را دارد
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی درس علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست. این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود مبادرت به ساختن ابزارها ووسایل کمک آموزشی می نمایند.چنین معلمانی قادرند از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری ها را بنمایند. با توجه به مطالب ذکر شده بنده نیز برای علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس علومتجربی سعی نموده ام که از روش سخنرانی ومتکلم وحده بودن در کلاس خارج شده واز وسایل کمک آموزشی وتدوین مطالب علوم تجربی به صورت powerpoint و فیلم آموزشی و انواع روش های مشارکتی استفاده نموده وکلاس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با میل ورغبت بیشتری در کلاس درس حاضر شوند.

این فایل در 18 صفحه به صورت وورد و قابل ویرایش می باشد چکیده یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است   ،آن است   که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه   وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش   رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح   می شود   مساله نقش ...

گزارش تخصصی


معلمان


علوم


علوم تجربی


دبستان


ابتدایی

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس - مرادپیری، شربتی - عمومی

جمعه 21 آبان 1395 ساعت 20:46
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس - مرادپیری، شربتی - عمومی
کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس تالیف دکتر هادی مرادپیری و مجتبی شربتی منبع عمومی مراکز دانشگاهی و آموزش عالی شامل 239 صفحه کتاب با فرم
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس - مرادپیری، شربتی - عمومی
کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس تالیف دکتر هادی مرادپیری و مجتبی شربتی منبع عمومی مراکز دانشگاهی و آموزش عالی شامل 239 صفحه کتاب با فرمت pdf   ...

دانلود


کتاب


آشنایی


آشنائی


دفاع


مقدس


علوم


معارف


پیام نور


مجتبی


شیری


هادی


پیرمرادی


پیر


مرادی


pdf

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 21:54
دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین
دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25
دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25
در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است
هدف کلی :
آشنایی با منابع آب بر روی زمین اهداف جزئی : 1- منظور از منابع آب در روی زمین را تشخیص دهند 2- منابع آب در روی زمین را نام ببر ند 3- چرخ آب در روی زمین را ترسیم نمایند اهداف رفتاری : 1- بتواند مفهوم چرخ آب را بنویسند 2- نسبت به آب های روی زمین توجه نمایند 3- درست مصرف کردن آب را بیاموزند 4- با چگونه درست مصرف کردن آب آشنایی پیدا کنند ارزشیابی ورودی : 1- آب در کجا هست 2- آب آشامیدنی به چه آبی می گویند 3- تصفیه خانه آب چه وظیفه ای دارد ایجادانگیزه : برای ایجاد انگیزه ابتدا یک موزیک از جریان آب گذاشته تا دانش آموزان صدای آن رتا بشنوند . وسایل مورد نیاز : چند دستگاه رایانه – CDآموزشی – رایانه سرور مدل کلاس : همانند یک لابراتور زبان ارائه درس : ابتدا CD آموزشی را در رایانه سرور گذاشته و از دانش آموزان می خواهیم که کامپیوتر ها ی خود را روشن کرده و به مطالبCDگوش نمایند و خلاصه بر داری نمایند در پایان اگر نیاز ی به توضیح بود توضیحات را داده . ارزشیابی پایانی : 1- از آب زیر زمینی چه استفاده های می کنند؟ 2- آب در خشکیها به چه صورتهایی دیده می شود ؟ 3- آب در هوا چگونه ممکن هست باشد؟ ارائه تکلیف : از دانش آموزان می خواهیم شکل چرخه آب و چند رو دخانه را کشیده و در داخل یک پوشه گذاشته و به کلاس بیاورند .
آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :

 دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی : آشنایی با منابع آب بر روی زمین     اهداف جزئی :  1- منظور از منابع آب در روی زمین را تشخیص دهند  2- منابع آب در روی زمین را نام ببر ند  3- چرخ آب در روی زمین را ترسیم نمایند ...

دانلود


درس پژوهی


علوم


سوم دبستان


آب بر روی زمین

آموزش هنر - مینو واثقی - علوم تربیتی پیام نور

سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 21:40
آموزش هنر - مینو واثقی - علوم تربیتی پیام نور
دانلود کتاب آموزش هنر تالیف مینو واثقی منبع درس درآمدی بر نقش هنر در مدارس رشته علوم تربیتی پیام نور در قالب فایل pdf
آموزش هنر - مینو واثقی - علوم تربیتی پیام نور
کتاب آموزش هنر  تالیف مینو واثقی  منبع درس درآمدی بر نقش هنر در مدارس - رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور 145 صفحه کتاب با فرمت pdf ...

دانلود


کتاب


آموزش


هنر


مدارس


مینو


واثقی


علوم


تربیتی


پیام نور


pdf

روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی - ترز ال.بیکر ترجمه هوشنگ نایبی - علوم اجتماعی پیام نور

سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:45
روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی - ترز ال.بیکر ترجمه هوشنگ نایبی - علوم اجتماعی پیام نور
دانلود کتاب روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی منبع رشته دانشگاه پیام نور تالیف ترز ال.بیکر و ترجمه دکتر هوشنگ نایبی در قالب فایل pdf
روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی - ترز ال.بیکر ترجمه هوشنگ نایبی - علوم اجتماعی پیام نور
کتاب روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی  تالیف ترز ال.بیکر ترجمه و اقتباس دکتر هوشنگ نایبی منبع رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور شامل 306 صفحه کتاب با فرمت pdf ...

دانلود


کتاب


روش


تحقیق


نظری


علوم


اجتماعی


ترز


ال


بیکر


هوشنگ


نایبی


پیام نور


pdf

مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی - دکتر علی محمد نظری - علوم تربیتی پیام نور

دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 18:31
مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی - دکتر علی محمد نظری - علوم تربیتی پیام نور
دانلود کتاب مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی تالیف دکتر علی محمد نظری علوم تربیتی پیام نور با فرمت pdf
مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی - دکتر علی محمد نظری - علوم تربیتی پیام نور کتاب مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی
تالیف دکتر علی محمد نظری
منبع رشته علوم تربیتی و تربیت معلم دانشگاه پیام نور
شامل 219 صفحه کتاب در قالب فایل pdf


  • فصل اول : مفاهیم اساسی زوج و خانواده
  • فصل دوم : عوامل روانشناختی در رابطه زوج ها
  • فصل سوم : مسائل ارتباطی و مسائل جنسی زوج ها
  • فصل چهارم : زوج های هر دو شاغل
  • فصل پنجم : رضایت زناشویی
  • فصل ششم : مروری کوتاه بر نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی

کتاب مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی  تالیف دکتر علی محمد نظری منبع رشته علوم تربیتی و تربیت معلم دانشگاه پیام نور شامل 219 صفحه کتاب در قالب فایل pdf  فصل اول : مفاهیم اساسی زوج و خانواده فصل دوم : عوامل روانشناختی در رابطه زوج ها فصل سوم : مسائل ارتباطی و مسائل جنسی زوج ها فصل چهارم : زوج های هر دو شاغل فصل پنجم : رضایت زناشویی فصل ششم : مروری کوتاه بر نظریه های زوج درمانی و خانو ...

دانلود


کتاب


مبانی


زوج


خانواده


درمانی


علی


محمد


نظری


علوم


تربیتی


پیام نور


pdf

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم - کرم زادی - علوم سیاسی پیام نور

دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 07:00
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم - کرم زادی - علوم سیاسی پیام نور
دانلود کتاب پیام نور مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم نوشته دکتر مسلم کرم زادی رشته علوم سیاسی در قالب فایل pdf
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم - کرم زادی - علوم سیاسی پیام نور
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم نوشته دکتر مسلم کرم زادی رشته علوم سیاسی پیام نور شامل 302 صفحه در قالب pdf   ...

دانلود


مسائل


سیاسی


اقتصادی


جهان


سوم


مسلم


کرم زادی


کرمزادی


علوم


سیاسی


پیام نور


pdf

راهنمایی تحصیلی و شغلی - فاطمه پور شهسواری - علوم تربیتی ، مشاوره

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 13:09
راهنمایی تحصیلی و شغلی - فاطمه پور شهسواری - علوم تربیتی ، مشاوره
دانلود کتاب راهنمایی تحصیلی و شغلی تالیف فاطمه پور شهسواری منبع رشته علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه پیام نور شامل 278 صفحه کتاب با فرمت pdf
راهنمایی تحصیلی و شغلی - فاطمه پور شهسواری - علوم تربیتی ، مشاوره
کتاب راهنمایی تحصیلی و شغلی تالیف فاطمه پور شهسواری منبع رشته علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه پیام نور شامل 278 صفحه کتاب با فرمت pdf ...

دانلود


کتاب


راهنمایی


شغلی


فاطمه


پورشهسواری


شهسواری


علوم


تربیتی


مشاوره


پیام نور


pdf

آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی - حسن امین پور - پیام نور

چهارشنبه 28 مهر 1395 ساعت 06:44
آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی - حسن امین پور - پیام نور
دانلود کتاب آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی تالیف حسن امین پور با فرمت pdf
آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی - حسن امین پور - پیام نور
کتاب آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی  تالیف حسن امین پور  منبع رشته های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شامل 195 صفحه کتاب در قالب فایل pdf ...

دانلود


کتاب


آمار


توصیفی


روانشناسی


علوم


تربیتی


پیام نور


حسن


امین پور


pdf