X
تبلیغات
رایتل

پاور پوینت کتاب درس عروض و قافیه مولف دکتر سیروس شمیسا

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:48
پاور پوینت کتاب درس عروض و قافیه مولف دکتر سیروس شمیسا
دانلود پاور پوینت کتاب درس عروض و قافیه مولف دکتر سیروس شمیسا با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 81
پاور پوینت کتاب درس عروض و قافیه مولف دکتر سیروس شمیسا دانلود پاور پوینت کتاب درس عروض و قافیه مولف دکتر سیروس شمیسا با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 81
دانلود پاور پوینت آماده

معرفی طرح درس

درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که آموختن آن برای شناخت فنون و شگردهای وزن و قافیه ضروری است.

اهداف درس

1-هدف کلی این کتاب این است که مسأله وزن بطور طبیعی در ذهن دانشجو رسوخ یابد و فنون آن ملکه ذهن شود.

2-آموختن فنون تقطیع و دست یافتن به اوزان شعری .

3-آموزش علم قافیه با شیوه علمی جدید.

مقدمه ـ فصل اول

1-شعر فارسی ، کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگ های متنوع شعر فارسی بحث می کند.

2-تعریف عروض : یکی از انواع علوم ادبی است که از وزن (آهنگ) شعر بحث می کند .


دانلود پاور پوینت کتاب درس عروض و قافیه مولف دکتر سیروس شمیسا با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 81 دانلود پاور پوینت آماده   معرفی طرح درس   درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که آموختن آن برای شناخت فنون و شگردهای وزن و قافیه ضروری است.   اهداف درس   1-هدف کلی این کتاب این است که مسأله وزن بطور طبیعی در ذهن دانشجو رسوخ یابد و فنون آن ملکه ذ ...

دانلود


پاور


پوینت


کتاب


درس


عروض


و


قافیه


مولف


دکتر


سیروس


شمیسا

کتاب رشد حرکتی - فرناز ترابی - روانشناسی و علوم تربیتی - پیام نور

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 20:37
کتاب رشد حرکتی - فرناز ترابی - روانشناسی و علوم تربیتی - پیام نور
دانلود کتاب رشد حرکتی تالیف دکتر فرناز ترابی منبع رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شامل 270 صفحه با فرمت pdf
کتاب رشد حرکتی - فرناز ترابی - روانشناسی و علوم تربیتی - پیام نور
کتاب رشد حرکتی تالیف دکتر فرناز ترابی منبع رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شامل 270 صفحه با فرمت pdf ...

دانلود


کتاب


رشد


حرکتی


فرناز


دکتر


ترابی


روانشناسی


تربیتی


پیام نور


pdf

بیماری های گیاهی (نظری) تالیف دکتر سید محمود اخوت - کشاورزی - آفات و بیماری ها - پیام نور

شنبه 22 آبان 1395 ساعت 02:50
بیماری های گیاهی (نظری) تالیف دکتر سید محمود اخوت - کشاورزی - آفات و بیماری ها - پیام نور
دانلود کتاب بیماری های گیاهی منبع درس آفات و بیماریها رشته کشاورزی پیام نور تالیف دکتر سید محمود اخوت با فرمت pdf
بیماری های گیاهی (نظری) تالیف دکتر سید محمود اخوت - کشاورزی - آفات و بیماری ها - پیام نور کتاب بیماری های گیاهی (نظری)
تالیف دکتر سید محمود اخوت
منبع درس آفات و بیماری های گیاهی رشته کشاورزی پیام نور
شامل فصل های 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 کتاب در قالب فایل pdf
بقیه فصل ها حذفیات کتاب است.

کتاب بیماری های گیاهی (نظری)  تالیف دکتر سید محمود اخوت منبع درس آفات و بیماری های گیاهی رشته کشاورزی پیام نور شامل فصل های 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 کتاب  در قالب فایل pdf بقیه فصل ها حذفیات کتاب است.   ...

دانلود


کتاب


بیماری


بیماریهای


گیاهی


آفات


کشاورزی


سید


دکتر


محمود


اخوت


پیام نور


pdf

بهبود بی تردید - آموزش کاربردی مهندسی ارزش (محمود کریمی و محمد حسین سلیمی) مهندسی صنایع پیام نور

پنج‌شنبه 13 آبان 1395 ساعت 18:55
بهبود بی تردید - آموزش کاربردی مهندسی ارزش (محمود کریمی و محمد حسین سلیمی) مهندسی صنایع پیام نور
دانلود کتاب بهبود بی تردید مهندسی ارزش تالیف مهندس محمود کریمی و دکتر سلیمی رشته صنایع پیام نور با فرمت pdf
بهبود بی تردید - آموزش کاربردی مهندسی ارزش (محمود کریمی و محمد حسین سلیمی) مهندسی صنایع پیام نور
کتاب بهبود بی تردید - آموزش کاربردی مهندسی ارزش تالیف مهندس محمود کریمی و دکتر محمد حسین سلیمی منبع رشته صنایع پیام نور  شامل 216 صفحه در قالب فایل pdf   ...

دانلود


کتاب


بهبود


تردید


بی


محمود


کریمی


دکتر


مهندسی


صنایع


سلیمی


پیام نور


ارزش


pdf

روانشناسی اجتماعی - دکتر یوسف کریمی - روانشناسی پیام نور

چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت 22:07
روانشناسی اجتماعی - دکتر یوسف کریمی - روانشناسی پیام نور
دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی تالیف دکتر یوسف کریمی دانشگاه پیام نور با فرمت pdf
روانشناسی اجتماعی - دکتر یوسف کریمی - روانشناسی پیام نور
کتاب روانشناسی اجتماعی تالیف دکتر یوسف کریمی  منبع رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شامل 350 صفحه کتاب در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات رشته روانشناسی فصلهای 7 و 8 و 13 حذف می شود. ...

دانلود


کتاب


روانشناسی


اجتماعی


دکتر


یوسف


کریمی


پیام نور


pdf

روانشناسی تربیتی - علی اکبر سیف - پیام نور

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 00:02
روانشناسی تربیتی - علی اکبر سیف - پیام نور
دانلود کتاب روانشناسی تربیتی تالیف دکتر علی اکبر سیف منبع رشته روانشناسی پیام نور در قالب فایل pdf
روانشناسی تربیتی - علی اکبر سیف - پیام نور
کتاب روانشناسی تربیتی  تالیف دکتر علی اکبر سیف منبع رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور شامل 253 صفحه کتاب با فرمت pdf ...

دانلود


کتاب


راونشناسی


تربیتی


دکتر


علی


اکبر


سیف


پیام نور


pdf