X
تبلیغات
رایتل

دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 10:03
دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره
میان عده ای از مردم, نوعی معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است, به این صورت که یکی از دو طرف معامله, پولی را به دیگری قرض می دهد و درمقابل
دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 28
فهرست و توضیحات:
رهن با اجاره
چند فرع:
مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن
مساله دوم: خرید با کارت
مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده
مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده
مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت

رهن با اجاره
میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.
درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. & چنین قرضى ربا و حرام است.&
به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.
(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.
بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است & تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.&
این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.
بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.
برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.
بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.
این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 28 فهرست و توضیحات : رهن با اجاره چند فرع: مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن مساله دوم: خرید با کارت مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت   رهن با اجاره میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن ...

دانلود مقاله


فروشگاه علم فایل


علم فایل


دانلود تحقیق در مورد رهن با اجاره


مقاله درباره رهن با اجاره


رشته حقوق


رهن


اجاره


دانلود مقاله کامل در مورد سقوط تعهدات

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:39
دانلود مقاله کامل در مورد سقوط تعهدات
در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی ا
دانلود مقاله کامل در مورد سقوط تعهدات لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35
فهرست و توضیحات:
سقوط تعهدات
بخش اول: وفای به عهد

فصل اول: تعهد

مبحث دوم : انجام تعهد

فصل دوم :تادیه کننده

فصل سوم : مورد تعهد

برای تحقق ایفای تعهد باید چیزی که به آن

سقوط تعهدات بخش اول
بخش اول: وفای به عهد
وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]
در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد.
مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 35 فهرست و توضیحات : سقوط تعهدات بخش اول: وفای به عهد فصل اول: تعهد مبحث دوم : انجام تعهد فصل دوم :تادیه کننده فصل سوم : مورد تعهد برای تحقق ایفای تعهد باید چیزی که به آن   سقوط تعهدات بخش اول بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعه ...

دانلود مقاله


فروشگاه علم فایل


علم فایل


دانلود تحقیق در مورد سقوط تعهدات


مقاله درباره سقوط تعهدات


سقوط تعهدات


سقوط


تعهدات


وفای به عهد


دانلود مقاله اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 10:31
دانلود مقاله اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور
مقاله اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور
دانلود مقاله اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور دانلود مقاله اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 12
فهرست و پیشگفتار
چکیده
هیدرولوژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی نقش مهمی در شکل گیری استقرارهای انسانی داشته است. دشت نیشابور به عنوان بخشی از حوضه شمال شرق ایران در دامنه رشته کوه بینالود قرار گرفته و از زمین های کوه پایه ای و دشت تشکیل شده است. در دشت نیشابور، رودخانه های متعددی وجود دارند که همگی از بینالود سرچشمه گرفته و مازاد آب آن ها در فصول پر بارش از جنوب غربی دشت توسط رودخانه کال شور به بیرون هدایت می شوند. پژوهش حاضر، مبتنی بر جمع آوری مدارک مادی است که با متد کاوش لایه نگاری در استقرار پیش از تاریخی شهرک فیروزه به دست آمده است. شهرک فیروزه استقراری است که در فاز پایانی برنز در حاشیه یکی از مهم ترین رودخانه های نیشابور به نام فاروب رومان شکل گرفته و تحلیل لایه های فرهنگی آن به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه نشان می دهد که هیدرولوژی نقش مهمی در شکل گیری و تداوم زمانی استقرار داشته است. تجزیه و تحلیل مدارک مادی جامعه آماری همچنین نشان می دهد استقرارهای انسانی در دوران پیش از تاریخ دشت نیشابور ارتباط تنگاتنگی با منابع آب داشته اند و از آن جا که رودخانه های این دشت در فصول پر باران سیلابی شده و طغیان گر هستند، در فرایندهای بلند مدت بسیاری از استقرارها همچون شهرک فیروزه تک دوره شده و بدون داشتن الگوی خاصی استقرار یافته اند.
کلید واژه ها: محوطه شهرک فیروزه، هیدرولوژی، الگوی استقراری، دشت نیشابور، دوره برنز

سرآغاز
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
تصویر (1): موقیعت مکانی دشت نیشابور در
شمال شرق ایران
تصویر (2): موقعیت مکانی استقرار شهرک فیروزه و دیگر استقرارهای انسانی دشت نیشابور
روش پژوهش
یافته ها
تصویر (3): ترسیم دیواره های برش لایه نگاری (VII)که نهشته های آبرفتی (کانتکست 1)
روی لایه های باستانی (کانتکست های 2-14) دیده می شود.
بحث و نتیجه گیری
تصویر (4): نمایی از برش VII حین کاوش که دیواره های برش گویای
رسوب گذاری متععد رودخانه فاروب رومان هستند.
تصویر (5): ترسیم دیواره شمالی برش VII که در آن نهشته سیلاب سهمگین (کانتکست 4)
که سبب از بین رفتن یا متروک شدن استقرار شده، دیده می شود.
تأثیر هیدرولوژی بر فرایند شکل گیری استقرار:
تأثیر هیدرولوژی بر اضمحلال استقرار:
برایند:
فهرست منابع

دانلود مقاله اثر هیدرولوژی بر فرایند شکل‌گیری استقرار پیش از تاریخ شهرک فیروزه در دشت نیشابور نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 12 فهرست و پیشگفتار   چکیده هیدرولوژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی نقش مهمی در شکل‌گیری استقرارهای انسانی داشته است. دشت نیشابور به عنوان بخشی از حوضه شمال‌شرق ایران در دامنه رشته‌کوه بینالو ...

دانلود مقاله


اثر هیدرولوژی


فرایند شکل‌گیری استقرار


پیش از تاریخ شهرک فیروزه


دشت نیشابور

دانلود تحقیق کامل در مورد بیماری هپاتیت

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 08:44
دانلود تحقیق کامل در مورد بیماری هپاتیت
تحقیق کامل در مورد بیماری هپاتیت
دانلود تحقیق کامل در مورد بیماری هپاتیت هپاتیت به معنی التهاب کبد است و انواع مختلفی دارد که بعضی از آنها قابل سرایت هستند و برخی مسری نیستند. بیشتر مبتلایان به هپاتیت آنهم از نوع C و B علائمی ندارد. برخی از این بیماران علائم عمومی عفونت ویروسی را نشان می دهند از قبیل خستگی، دل درد، درد عضلانی و تهوع و بی اشتهایی، ولی در موارد پیشرفته علائم نارسایی کبدی بروز می کند که شامل تورم شکم، اندامها، یرقان و خونریزی های گوارشی و ... است .
فهر ست مطالب تحقیق کامل در مورد بیماری هپاتیت:
مقدمه 4
هپاتیت A : 5
علایم بیماری 6
چگونگی تشخیص هپاتیتA 6
تفسیر نتایج حاصل از آزمایش خون 6
چگونگی درمان 7
چگونگی پیشگیری از بیماری 7
هپاتیتB 8
نشانه های بیماری 9
چگونگی تشخیص هپاتیت B
آزمایش با ویروس HBV
آزمایش آنزیمی کبدی 10
بیوپسی کبد 10
ارتباط هپاتیت B و ایدز 10
درمان هپاتیت B 11
واکسن هپاتیت 11
هپاتیت ویروسی 11
شرح بیماری 12
علایم شایع 12
علل 12
عوامل افزایش دهنده خطر 13
پیشگیری 13
عواقب مورد انتظار 14
عوارض احتمالی 14
درمان 14
داروها 14
رژیم غذایی 15
هپاتیت C 15
نشانه ها 16
علت 16
عوامل خطر 16
عوارض 17
آزمایش های تشخیصی 17
غربالگری برای هپاتیت C 17
آزمایشات خونی برای تشخیص هپاتیت C 18
درمان دارویی 19
داروهای ضد ویروس 19
پیوند کبد 19
واکسیناسیون برای پیشگیری از ابتلا ء به سایر انواع هپاتیت 20
پیشگیری 20
شرح لغات و اصطلاحات 21
منابع 23
تحقیق کامل در مورد بیماری هپاتیت به صورت فایل ورد docx در 23 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.

هپاتیت به معنی التهاب کبد است و انواع مختلفی دارد که بعضی از آنها قابل سرایت هستند و برخی مسری نیستند. بیشتر مبتلایان به هپاتیت آنهم از نوع C و B علائمی ندارد. برخی از این بیماران علائم عمومی عفونت ویروسی را نشان می‌‌دهند از قبیل خستگی، دل درد، درد عضلانی و تهوع و بی اشتهایی، ولی در موارد پیشرفته علائم نارسایی کبدی بروز می‌کند که شامل تورم شکم، اندامها، یرقان و خونریزی‌های گوار ...

دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود پروژه


دانلود رایگان


هپاتیت


انواع هپاتیت


بیماری هپاتیت


درمان هپاتیت

دانلود تحقیق کامل در مورد بیماری ایدز

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 08:42
دانلود تحقیق کامل در مورد بیماری ایدز
بیماری ایدز HIV
دانلود تحقیق کامل در مورد بیماری ایدز بیماری ایدز از جدیدترین و مهلک ترین عفونتهای ویروسی می باشد که اولین بار در سال 1981 شناسایی شد .از آن تاریخ تا کنون هر سال بر تعداد قربانیان این بیماری افزوده شده ،به طوریکه از 173 کشور تا پایان سال 1992 گزارشاتی در این زمینه به چشم می خورد. بعضی از کشورها موارد کمی از این بیماری راگزارش کرده اند که علت آن می تواند واقعا کم بودن موارد این بیماری یا کمبود امکانات آزمایشگاهی کافی و نا آگاهی پزشکان از علائم بیماری برای تشخیص در آن کشورها و یا خوب نبودن نظام گزارش دهی آنها باشد.
فهرست مطالب تحقیق در مورد بیماری ایدز:
مقدمه 4
مشخصات ویروس ایدز 5
راههای انتقال ویروس ایدز: 6
پاسخ آنتی بادی به HIV 8
تقسیم بندیهای طیف بالینی عفونت HIV 9
پارامترهای تشخیصی در پیشرفت طیف عفونت HIV 11
I - عفونت حاد HIV 11
II - لنفاد نوپاتی (بزرگی غدد لنفاوی) 11
III – کاهش وزن 14
IV - بیماری های حفره دهانی 14
V – بیماریهای پوست 15
VI- بیماریهای گوش و حلق و بینی 16
VII- کپوشی سارکوما 17
VIII- بیماریهای ریوی 18
IX- بیماریهای دستگاه عصبی 18
X- بیماریهای چشم 20
XI- بیماریهای دستگاه گوارش 21
XII – خستگی عمومی 21
XIII – تب وعرق شبانه 22
XIV – سرفه و تنگی نفس 22
XV – تمایل به خونریزی 22
ایدز در کودکان 23
راههای سرایت 23
پیشگیری و ایمن سازی در کودکان آلوده به HIV 24
تکثیر HIV 25
تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت درمورد عفونت HIV 27
فرد آلوده به ویروس چه آداب و موازینی را باید رعایت نماید ؟ 28
وخامت بیماری ایدز چگونه است ؟ 28
آیا ویروس ایدز را می توان از بین برد ؟ 29
آیا نقص دستگاه ایمنی را می توان ترمیم نمود ؟ 31
ایدز در ایران 31
الگوی اپیدمیولوژیک بیماری در حال تغییر است 33
آخرین آمار ایدز در ایران : 34
درمان 35
راههای پیشگیری از عفونت HIV 38
توصیه هایی به کارکنان مراقبت های بهداشتی 39
منابع 40
تحقیق کامل در مورد بیماری ایدز به صورت فایل ورد docx در 41 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.

بیماری ایدز از جدیدترین و مهلک ترین عفونتهای ویروسی می باشد که اولین بار در سال 1981 شناسایی شد .از آن تاریخ تا کنون هر سال بر تعداد قربانیان این بیماری افزوده شده ،به طوریکه از 173 کشور تا پایان سال 1992 گزارشاتی در این زمینه به چشم می خورد. بعضی از کشورها موارد کمی از این بیماری راگزارش کرده اند که علت آن می تواند واقعا کم بودن موارد این بیماری یا کمبود امکانات آزمایشگاهی کافی و نا آگاهی پزشکان ...

دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود پروژه


دانلود رایگان


بیماری ایدز


پیشگیری از ایدز


همه چیز در مورد ایدز


ایدز چیست


درمان ایدز

دانلود مجموعه ی کامل گزارشکار های آزمایشگاه شیمی معدنی2

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 02:30
دانلود مجموعه ی کامل گزارشکار های آزمایشگاه شیمی معدنی2
فروشگاه جامع تحقیقات دانشجویی ,گزارشکار و طرح توجیهی کسب و کار (بیزنس پلن)
دانلود مجموعه ی کامل گزارشکار های آزمایشگاه شیمی معدنی2 دانلود مجموعه کامل گزارشکار های آزمایشگاه شیمی معدنی2 شامل گزارشکار های زیر:

دانلود مجموعه کامل گزارشکار های آزمایشگاه شیمی معدنی2 شامل گزارشکار های زیر: 1.گزارشکار بررسی آبکافت(هیدرولیز)کمپلکس+2[Co(NH3)5Cl]  12صفحه 2.تهیه ی ایزومر های سیس و ترانس کمپلکس پتاسیم دی اگزالاتو دی آکوا کروماتIII  صفحه10 3.گزارشکار تهیه و جداسازی ایزومر های نوری +3[Co(en)3]  10صفحه 4.گزارشکار تعیین ترکیب ساختاری یون کمپلکس به روش جاب   18صفحه 5.گزارشکار تهیه کمپلکس کربناتو ت ...

گزارشکار


گزارش کار


آزمایشگاه


آزمایش


آز


تحقیق


شیمی


سگ


تربیت سگ


دانلود مقاله


دانلود تحقیق


معدنی


شیمی عمومی


شیمی معدنی


تحقیق


پروژه


تئوری


محاسبات


ورزش


تربیت بدنی


تحقیق ورزش


تحقیق تربیت بدنی

مقاله در مورد حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:29
مقاله در مورد حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان
شخصیت و عظمت امام حسین(ع) همچون خورشیدی عالم تاب است که همه جا را فرا گرفته و تمامی انسان‌های بیدار در طول تاریخ همواره از صفات والای آن حضرت
مقاله در مورد حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 12


حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان
شخصیت و عظمت امام حسین(ع) همچون خورشیدی عالم تاب است که همه جا را فرا گرفته و تمامی انسان های بیدار در طول تاریخ همواره از صفات والای آن حضرت یاد می کنند. هرکس با زبانی از این امام بزرگ و همیشه پیروز تاریخ در هر عصر و زمانی به نیکی یاد می کند. قیام امام حسین(ع) منبع الهام بخشی برای به ثمر رساندن حق و عدالت در جهان است. عظمت روح، همت مردانه، نظر بلند، فداکاری بی دریغ و جانبازی بزرگ سالار شهیدان را هرگز نمی توان بیان کرد و یا به قلم آورد. با آنکه در هر عصر و زمانی باطل پرستان تلاش کردند تا نام حسین (ع) را از سر زبانها بردارند، اما هرگز موفق به انجام این کار نشدند. تاریخ، هرگز حسین(ع) را فراموش نمی کند. پیامبر گرامی اسلام در این رابطه می فرمایند. حرارت محبت حسین (ع) در دل های مردان با ایمان آنچنان نفوذ کرده است که هرگز به سردی تبدیل نمی شود.
عظمت قیام و اوج فداکاری و ویژگیهای دیگر امام و یارانش سبب شده که اظهار نظرهای بسیاری درباره این نهضت و حماسه آفرینان عاشورا داشته باشند . در اینجا تعدادی اندک از اظهار نظرهای مسلمان و غیر مسلمان در این باره اورده می شود :
بیش از دو تن از دانشمندان اهل سنت به سندهای مختلف از جابر بن عبدالله روایت کرده اند که از رسول خدا(ص) درباره حسین (ع) شنیدیم که می فرمود: هرکس دوست دارد به آقای جوانان اهل بهشت نگاه کند به حسین بن علی(ع) نظر افکند .
فاروق احمد خان لغاری(رئیس جمهور اسبق پاکستان):زندگانی مبارک حضرت امام حسین (ع)برای ما راه هدایت است . با پیروی از این راه، ما می توانیم توطئه های دشمنان را خنثی کنیم .
بی نظیر بوتو(نخست وزیر اسبق پاکستان): مسلمانان فلسطین ، کشمیر و بوسنی باید بر سیره امام حسین (ع) عمل کنند .


لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه : 12     حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان   شخصیت و عظمت امام حسین(ع) همچون خورشیدی عالم تاب است که همه جا را فرا گرفته و تمامی انسان‌های بیدار در طول تاریخ همواره از صفات والای آن حضرت یاد می‌کنند. هرکس با زبانی از این امام بزرگ و همیشه پیروز تاریخ در هر عصر و ...

دانلود


مقاله


تحقیق


دانلود مقاله


دانلود حسین (ع) و عاشورا در اندیشه بزرگان

تحقیق در مورد شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:16
تحقیق در مورد شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌
وجود قصد در درون‌ شخص‌ و عالم‌ ذهن‌ کافی‌ برای‌ انعقاد قرارداد نیست‌, بلکه‌قصد باید به‌ طریقی‌ بیان‌ و اظهار گردد. قصدی‌ که‌ به‌ نحوی
تحقیق در مورد شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :101

فهرست مطالب:
شرایط اساسی صحت معامله
ماده ی 190 قانون مدنی مقرر می دارد: & برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده ی 223 ق .م .). بنابراین قراردادی را می توان غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است . در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است . بنابراین ، صحّت در مادّه ی 190 ق .م . در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله ی باطل و معامله ی غیرنافذ
معامله ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی .
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی توان برای آن قایل شد. معامله ی باطل ، چنانکه گفته اند، مانندمرده است که نمی توان زنده اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است .عقد باطل از نظر قانون به منزله ی معدوم است . هنگامی معامله محکوم به بطلان است که فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن بخشید. معامله ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می توان درمانش کرد. معامله ی غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده ، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع عیب به صورت معامله ی صحیح درمی آید و از روز انعقاد معتبر شناخته می شود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می گردد. مثلاً معامله ی مکره (کسی که در نتیجه ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می بندد) غیرنافذ است ؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده می تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع اکراه ، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری تلقی خواهد شد.
معامله ی غیرنافذ را با معامله ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون ، حق فسخ در آن برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است ؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت وی می تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ ، اثر قرارداد را از بین می برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته اند قرار می دهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط اساسی صحّت معامله که در مادّه ی 190 قانون مدنی آمده است می پردازیم .



مبحث اوّل : قصد و رضای طرفین
تعریف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می دهد.فرض کنید که کسی می خواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همه ی ارکان وعناصر و نتایج آن در ذهن مجسم می کند، به ویژه مال مورد معامله و مبلغی را که در ازای آن باید بپردازد در ذهن تصور می نماید؛ سود و زیان معامله را می سنجد؛ سپس میل وگرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا می کند؛ آنگاه تصمیم به ایجاد آن می گیرد و سرانجام طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی ، عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد می کنند وبا اعلام قصد و توافق اراده ی آنان قرارداد بسته می شود.
حال ببینیم قصد و رضا که طبق مادّه ی 190 قانون مدنی از شرایط اساسی صحّت معامله به شمار آمده است چیست ؟ با توجه به مراحل مختلف روانی که برای انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است ؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیرمی کنند.
بعضی از استادان حقوق در تعریف قصد و رضا گفته اند: رضا اشتیاق به ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است . در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنوان اراده Consentement مطرح می کنند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمی گویند. ولی قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امرنفسانی جداگانه به شمار آورده است .
بنابراین نظریه که مورد قبول فقهای امامیه و حقوق دانان ایران است ، رضا را باقصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا کند، قصد انشاء معامله را داشته ، اما فاقد رضا بوده و به تعبیری دیگررضایش معیوب است و از این رو معامله وی غیرنافذ است . هنگامی رضای لازم در معامله و به اصطلاح حقوقی رضای معاملی موجود و کامل است که سبب انعقاد قرارداد میل واختیار معامله کننده باشد، نه اجبار شخص دیگر، هرچند که این میل بر اثر یک عامل غیراختیاری (اضطرار) پدید آمده باشد. بنابراین اگر کسی برای درمان فرزند در آستانه مرگ خویش خانه ی خود را بفروشد، بی آنکه شخصی او را مجبور به فروش کرده باشد،رضای معاملی موجود و قرارداد صحیح و معتبر است . رضای معاملی در صورتی موجود و بی عیب است که معامله کننده آزادانه و در محیطی دور از اکراه و اشتباه ارکان ونتایج معامله را بررسی کند و نفع و ضرر آن را بسنجد و آنگاه قصد انشاء معامله کند.
پس از روشن شدن مفهوم قصد و رضا اینک مسایل مهم مربوط به این مبحث راتحت عناوین : وجود و اظهار اراده ، توافق اراده ، نمایندگی در قصد انشاء و عیوب اراده مورد بررسی قرار می دهیم .
بند اوّل : وجود و اظهار اراده
الف - وجود اراده
طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند والا معامله باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است . برای اینکه قصد انشاء تحقق یابد باید طرف قرارداد قوه ی تمیز و درک داشته باشد و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن رااراده کند.
بنابراین معامله ی دیوانه یا صغیر غیر ممیّز یا کسی که در حال مستی است ، به عفت فقدان قصد، باطل است و هیچ اثری بر این گونه معامله مترتّب نیست . ماده ی 195 قانون مدنی مقرر می دارد: & اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه ی فقدان قصد باطل است & . به طور کلّی فقدان قصد به هر علتی که باشدباعث بطلان معامله است .

ب - اظهار اراده
وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست ؛ بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قراردادابراز شده است اراده ی ظاهری یا اظهار شده یا اراده ی خارجی یا اعلام اراده نامیده می شود. در مقابل ، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده ی باطنی نام دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده ی ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدّماتی راجع به شرایط آن است . منظور از ابراز قصد این استکه طرفین معامله پس از مذاکرات مقدّماتی ، بااعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشاء معامله را داشته باشندو آن را اظهار نمایند. مادّه ی 191 قانون مدنی در مقام بیان این قاعده مقرر می دارد: & عقدمحقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند& .بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد نماید) معامله کننده نمی تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق طرفین به وجود نخواهدامد.

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه *   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه :101   فهرست مطالب :   شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌ ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌: 1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها 2- اهلیّت&zw ...

دانلود


مقاله


تحقیق


دانلود مقاله


دانلود شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

تحقیق در مورد طبقات بهشت و جهنم

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 09:24
تحقیق در مورد طبقات بهشت و جهنم
از تعبیرات مختلف قرآن به خوبی استفاده می‌شود که باغ‌های بهشتی متعدد و گوناگون و دارای درجات است و درجات و مقامات آن به تعداد مراتب و مقامات
تحقیق در مورد طبقات بهشت و جهنم لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 5


فهرست مطالب:
طبقات بهشت و جهنم
درجات بهشت
پى­نوشت‏ها:
طبقات بهشت و جهنم
از تعبیرات مختلف قرآن به خوبی استفاده می‏شود که باغ‏های بهشتی متعدد و گوناگون و دارای درجات است و درجات و مقامات آن به تعداد مراتب و مقامات بهشتیان است. هر گروهی از آن‏ها طبق شایستگی­هایی که دارند در باغ‏های بهشتی مسکن می‏گزینند.

مثلا پیامبر(ص) در تفسیر آیات سوره (الرحمن) می‏فرماید: "جنتان من ذهب للمقربین و جنتان من ورق لاصحاب البمین؛ دو باغ بهشتی از طلا برای مقربان درگاه الهی و دو باغ بهشتی از نقره برای اصحاب یمین است.(1)
هشت بهشت نام 8 طبقه ی بهشت ا لهی ا ست به ترتیب عبارتند از :
1- خلد 2- دارا لسلام
3- دار ا لقرا 4- جنّت عدن
5- جنّت ا لماوا 6- جنّت نعیم
7- علّیین 8- فردوس
درجات بهشت
1 - جنة الخلد: وعده این بهشت به متقین داده شده است. (جنه الخلد التی وعد المتقون).(2)
2 - جنان عدن: بعضی از مفسران گفته‏اند جنات عدن، وسط بهشت است که در واقع باغ‏های بهشتی محسوب می‏شود اما از بس گسترده است به طوری که هر گوشه‏ای از آن گویی بهشت مستقلی است.
3 - جنة المأوی: جنت المأوی محل پذیرایی بهشتیان است که اعمال صالح انجام داده‏اند.
4 - جنات فردوس: شاید بهترین بهشت‏ها باشد، لذا از پیامبر(ص) نقل شده: هنگامی که از خداوند متعال تقاضای بهشت می‏کنید، فردوس را تقاضا کنید که وسط بهشت و قسمت اعلا و برتر آن است و بر فراز آن عرش خدا است و نهرهای بهشتی از فردوس سرچشمه می‏گیرد. (3)
در حدیث دیگر از امیر المؤمنین (ع) آمده است: برای هر چیز محل اعلائی است و اعلای بهشت، بهشت فردوس است که برای محمد و آل محمد(ص) است.
از ابن عباس نقل شده که باغ‏های بهشت هشت عدد است.
جنة المأوی، دار الجلال، دارالقرار، دارالسلام، بهشت عدن، بهشت خلد، بهشت فردوس و بهشت نعیم.(4)
به طور کلی می‏توان گفت درجات و مقامات بهشت به اندازه درجات و مقامات بهشتیان است و رتبه و مقام بهشتیان با هم تفاوت دارد.

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه : 5   فهرست مطالب :   طبقات بهشت و جهنم درجات بهشت پى­نوشت‏ها :   طبقات بهشت و جهنم از تعبیرات مختلف قرآن به خوبی استفاده می‏شود که باغ‏های بهشتی متعدد و گوناگون و دارای درجات است و درجات و مقامات آن به تعداد مراتب و مقامات بهشتیان است. هر گروهی از ...

دانلود


مقاله


تحقیق


دانلود مقاله


دانلود طبقات بهشت و جهنم

دانلود تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 07:11
دانلود تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری
تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری
دانلود تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری مجازات که در لغت: ازماده [جزی] به معنی مکافات و: به او پاداش دادیاسزای نیکی وبدی اورا داد.ودراصطلاح: از دیدگاه علوم کیفری وحقوق جزایی به معنی تحمیل واکنش وعکس العمل اجتماعی که به صورت رنج وتعب بر بزهکاران اعمال میشود.
جرم : که در لغت : به معنی قطع . ودراصطلاح : رفتاری را گویند که خلاف حق واحساسات شرافتمندانه وعمل یا ترک عمل که قابل مجازات هست.
سرفصل مطالب تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری:
چکیده :
راههای مجازات تکرار جرم :
بخش اول :
الف : مفاهیم وتعاریف :
ب : علل عام تشدید مجازات :
د : دونظریه درباره تکرار جرم :
ه : اقسام تکرار جرم :
بخش دوم :
الف : حکم تکرار جرم درقانون مجازات اسلامی :
ب :شرایط تحقق تکرارجرم در ماده 48 ق.م.ا :
ج: راههای مجازات تکرار جرم :
& فهرست منابع&
تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری به صورت فایل ورد docx و در 15 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.

 مجازات که در لغت: ازماده [جزی] به معنی مکافات و: به او پاداش دادیاسزای نیکی وبدی اورا داد.ودراصطلاح: از دیدگاه علوم کیفری وحقوق جزایی به معنی تحمیل واکنش وعکس العمل اجتماعی که به صورت رنج وتعب بر بزهکاران اعمال میشود.  جرم : که در لغت : به معنی قطع . ودراصطلاح : رفتاری را گویند که خلاف حق واحساسات شرافتمندانه وعمل یا ترک عمل که قابل مجازات هست.  سرفصل مطالب تحقیق تکرار جرم از لحا ...

دانلود تحقیق


دانلود مقاله


دانلود پروژه


تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری


تکرار جرم


جرم


مجازات


مجازات مجرم


جرم و تکرار آن


تکرر جرم


مجا

( تعداد کل: 32 )
   1       2       3       4    >>