دانلود جزوه توابع مثلثاتی

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:25
دانلود جزوه توابع مثلثاتی
در ریاضیات, منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس, کسینوس, تانژانت, کتانژانت, سکانت و کسکانت است که این توابع رابطهٔ میان زاویه‌ها و ضلع‌های ی
دانلود جزوه توابع مثلثاتی  
 موضوع
جزوه توابع مثلثاتی
 
چکیده
در ریاضیات، منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت است که این توابع رابطهٔ میان زاویه‌ها و ضلع‌های یک مثلث قائم‌الزاویه را نشان می‌دهند و به همین دلیل توابع مثلثاتی نامیده می‌شوند. قدمت اولین متون به جا مانده از توابع مثلثاتی به دوران پیش از میلاد در مصر و یونان بازمی‌گردد. قضیهٔ تالس توسط تالس در سده ششم پیش از میلاد در مصر مطرح شد، همچنین از قضیهٔ فیثاغورس به عنوان سنگ بنای مثلثات یاد می‌شود. علاوه بر مصر و یونان، کشورهای دیگری از جمله هند، کشورهای اسلامی، چین و کشورهای اروپایی پیشبردهای مطرحی در زمینه مثلثات داشتند که می‌توان به افرادی چون خوارزمی، بتانی، ابوالوفا محمد بوزجانی، شن کو، گو شوجینگ و رتیکوس اشاره کرد.
فهرست
 
ارتفاع مثلث
 
اصل نامساوی مثلثی
 
توابع کسینوس و سینوس دوره ای
 
تابع تانژانت دوره ای
 
اندازه زاویه
 
اندازه مساحت مثلث
 
اندازه نیمسازهای زاویه‎های برونی مثلث
 
تابع تانژانت
 
تابع سینوس
 
تابع کتانژانت
 
تابع کسینوس
 
تابع مثلثاتی
 
توابع معکوس مثلثاتی
 
حالتهای تشابه دو مثلث
 
حالتهای همنهشتی دو مثلث
 
حد توابع ساده مثلثاتی
 
خطهای همرس در مثلث
 
دایره‎های محاطی برونی مثلث
 
دایره محاطی داخلی مثلث
 
دایره محیطی مثلث
 
****************************************************
توضیحات
فرمت فایل :   PDF
تعداد صفحه : 17
 
پس از پرداخت مبلغ ذکر شده در قسمت زیر ، لینک دانلود برای شما عزیزان فعال میشود و میتوانید فایل را دریافت کنید

                     موضوع جزوه توابع مثلثاتی   چکیده در ریاضیات، منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت است که این توابع رابطهٔ میان زاویه‌ها و ضلع‌های یک مثلث قائم‌الزاویه را نشان می‌دهند و به همین دلیل توابع مثلثاتی نامیده می‌شوند. قدمت اولین متون به جا مانده از توابع مثلثاتی به دوران پیش از میلاد در مصر و یونان بازمی‌گردد. قضیهٔ تالس توسط تالس در ...

دانلود جزوه توابع مثلثاتی


توابع مثلثاتی چیست


دانلود جزوه توابع کسینوس و سینوس


جزوه درس توابع مثلثاتی