X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:46
مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین
مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک, آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین
مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه33

1-1 مقدمه
امروزه بخش وسیعی از پژوهش ها در ژئومورفولوژی به بررسی عکس العمل رودخانه ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین مربوط می گردد. تمام پژوهش ها به این نتیجه منجر شده اند که مورفولوژی رودخانه ها می تواند برای دستیابی به ناآرامیهای موجود در منطقه مورد استفاده قرار گیرد. چرا که تغییرات آهنگ فرازگیری در یک منطقه موجب تغییر شیب بستر آبراهه ها و رودخانه ها می گردد. بطور کلی در بخش هایی از زمین که پوسته برای دوره های زمانی طولانی ناپایدار بوده است تغییر شکلهای تکتونیکی فعال باعث بروز یک پاسخ رودخانه ای خواهند شد. بنابراین محاسبه شاخص شیب آبراهه ها و رودها می تواند دید بسیار خوبی از تکتونیک فعال منطقه به دست دهد. البته اگر همگام با افزایش فرازگیری تکتونیکی، شیب بستر آبراهه ها و رودها افزایش نیابد این حاکی از آن است که فرآیندهای فرسایش بستر بطور مؤثرتر عمل نموده اند. این وضعیت در مناطق با سنگهای سست و خرد شده می تواند اتفاق بیافتد. بنابراین هرگونه ارزیابی تکتونیکی با استفاده از شاخص شیب آبراهه ها و رودها باید با توجه به مقاومت سنگهای موجود در منطقه صورت پذیرد. هرچند در بسیاری موارد، تفکیک اثرات ناشی از تکتونیک فعال و مقاومت سنگها مشکل می باشد. نکته دیگر این است که شاخص شیب رودخانه ها شدیداً به میزان جابجایی گسلها بر روی پیشانی کوهستان وابسته است. افزایش میزان جابجایی گسلها در پیشانی کوهستان موجب افزایش مقادیر شاخص شیب رودخانه ها می گردد.
در این پژوهش ابتدا شاخص شیب تمام آبراهه ها و رودهای موجود در استان زنجان محاسبه می گردد و سپس از طریق بررسیهای صحرایی و تعیین مقاومت سنگهای موجود در هر ناحیه، سعی می شود اثرات ناشی از تکتونیک فعال و مقاومت سنگها از هم تفکیک شده و به این طریق میزان تکتونیک فعال و حرکات نئوتکتونیکی منطقه ارزیابی گردد.

1-2 بیان مسأله
بروز زمین لرزه های متعدد و ویرانگر در مناطق مختلف کشور همواره خسارات جبران ناپذیری از خود برجای گذاشته است. از این رو برآورد خطر نسبی زمین لرزه در هر منطقه به منظور برنامه ریزی صحیح برای مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این مهم تنها با داشتن اطلاعات تکتونیکی جامع و فراوان از یک منطقه ممکن می گردد. باید دانست که بسیاری از حوادث تکتونیکی یک ناحیه ممکن است حاصل عملکرد گسلهایی در زیر پوشش رسوبی باشد که این گسلها پنهان بوده و موقعیت و نحوه عملکرد آنها ناشناخته است و تنها با انجام مطالعات تکتونیکی دقیق می توان به وجود آنها پی برد. ارزیابی تکتونیک فعال یک منطقه ضمن آن که اطلاعات تکتونیکی لازم را فراهم می نماید نقاط باناهنجاریهای تکتونیکی را نیز آشکار می سازد و بنابراین می تواند وجود برخی گسلها در زیر پوشش رسوبی را به ما نشان دهد.
وجود حرکتهای مختلف بر روی گسلهای با روند یکسان در شمال غرب کشور و نیز لرزه خیزی متفاوت در سطح استان زنجان نشان می دهد که هنوز تکتونیک منطقه زنجان به خوبی شناخته نشده و ابهامات بسیاری در مورد آن وجود دارد که برخی از آنها ممکن است حاصل عملکرد گسلها در زیر پوشش رسوبی باشد. با شناسایی ناهنجاریهای تکتونیکی در سطح منطقه زنجان می توان نسبت به وجود گسلها در زیر پوشش رسوبی اظهارنظر نمود و تأثیر حرکت آنها در تکتونیک شمال غرب کشور و نیز در لرزه خیزی منطقه زنجان را پیش بینی نمود. بنابراین ارزیابی تکتونیک فعال استان زنجان ضمن آنکه می تواند بسیاری از ابهامات تکتونیکی را در سطح استان و منطقه روشن نماید اطلاعات اولیه و بنیادی از وضعیت تکتونیکی استان را نیز فراهم می نماید.

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
قرار گرفتن ایران در یکی از مناطق لرزه خیز جهان و احتمال وقوع زلزله های مخرب در همه نقاط کشور، شناخت سرشت لرزه ای ایران را از دیدگاه لرزه خیزی با اهمیت ساخته است. برطبق جدیدترین پهنه بندی خطر لرزه ای تهیه شده توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، بخشهایی از استان زنجان از خطر متوسط و بخشهای دیگر از خطر بالا برخوردارند. در سالهای اخیر دو زلزله ویرانگر (زلزله سال 1369 در استانهای گیلان و زنجان و زلزله سال 1379 در استانهای زنجان و قزوین) بخشهایی از این استان را لرزانده و خسارات و تلفاتی را برجای گذاشته است.
به گفته کارشناسان استفاده مناسب از تحقیقات در حوزه زمین شناسی، از جمله مؤلفه های بسیار مهمی است که در کاهش خسارات و تلفات زمین لرزه هایی از این دست می تواند نقش مهمی داشته باشد. ارزیابی تکتونیک فعال و بررسی میزان فعالیتهای نئوتکتونیکی در استان زنجان به عنوان یک پژوهش بنیادی می تواند وضعیت استان را از لحاظ پایداری مشخص نموده و زمینه را برای مطالعات و پیش بینیهای لرزه ای درآینده فراهم نماید.

1-4 اهداف تحقیق
مهمترین اهداف اجرای این طرح پژوهشی عبارتند از:
 • تعیین میزان نسبی حرکات نئوتکتونیکی در نواحی مختلف استان زنجان
 • مقایسه مناطق مختلف استان زنجان از لحاظ میزان فرازگیری
 • تعیین مناطق با ناهنجاری تکتونیکی در سطح استان زنجان
 • بررسی رابطه بین شیب آبراهه ها و تکتونیک فعال در منطقه زنجان

1-5 سؤالات تحقیق
مهمترین سؤالاتی که در این زمینه مطرح هستند عبارتند از:
 • میزان فرازگیری تکتونیکی در استان زنجان در چه حدی است؟
 • آیا مناطق مختلف استان زنجان از لحاظ حرکات نئوتکتونیکی یکسان هستند؟
 • آیا مناطق با ناهنجاریهای تکتونیکی بالا در سطح استان وجود دارد یا نه؟
 • آیا فعالیتهای نئوتکتونیکی در مناطق پیرامون گسلهای موجود در استان بیشتر است یا نه؟
 • آیا رابطه ای بین شاخص شیب آبراهه ها و تکتونیک فعال در ناحیه زنجان وجود دارد؟
1-6 فرضیه های تحقیق
با توجه به سؤالات تحقیق، فرضیه های زیر ارائه می شود:
 • میزان فرازگیری تکتونیکی در استان زنجان در حد کم تا متوسط می باشد.
 • مناطق مختلف استان، از لحاظ حرکات نئوتکتونیکی یکسان نیستند.
 • میزان فعالیتهای نئوتکتونیکی در پیرامون گسلهای اصلی بیشتر است.
 • رابطه مستقیمی بین شاخص شیب آبراهه ها و تکتونیک فعال در منطقه زنجان وجود دارد.

1-7 تعریف مفاهیم و متغیرها تعاریف نظری
- تکتونیک: بررسی حرکات و نیروهای بوجودآورنده ساختارهای موجود در پوسته زمین.
- تکتونیک فعال: بررسی حرکات تکتونیکی قابل انتظار درآینده.
- نئوتکتونیک: بررسی حرکات و رویدادهای تکتونیکی اخیر.
- ژئومورفولوژی: بررسی شکل خارجی زمین بخصوص شکل ارتفاعات، دره ها، رودخانه ها، سواحل و کف دریاها.
- شاخص شیب آبراهه: شیب آبراهه در قسمتی از طول آن ضربدر طول آبراهه از نقطه اندازه گیری شیب تا مرتفع ترین نقطه آن.
- شاخصهای مورفومتریک: شاخصهای اندازه گیری کمی شکل پدیده ها در روی زمین.
تعاریف عملیاتی
در این پژوهش متغیرها عبارتند از:
 • متغیر پیش بین: مقدار شیب آبراهه ها
 • متغیر ملاک: میزان حرکات تکتونیکی
 • متغیر منطقه
- متغیر نوع سنگهااز این رو تعریف عملیاتی آنها به شرح زیر می باشد:
 • تعریف عملیاتی متغیر پیش بین: ارقام بدست آمده از شاخص شیب آبراهه های موجود در منطقه از روی نقشه های توپوگرافی
 • تعریف عملیاتی متغیر ملاک: میزان فرازگیری به دست آمده در هر قسمت از منطقه از طریق مطابقت دادن مقادیر شاخص شیب آبراهه ها با جنس سنگهای موجود در آن ناحیه.
 • تعریف عملیاتی متغیر منطقه: تمام حوضه های آبریز قزل اوزن و زنجان رود در استان زنجان در روی نقشه های توپوگرافی زنجان، شاهین دژ، میانه و بندرانزلی.
 • تعریف عملیاتی متغیر نوع سنگها: مقاومت نسبی سنگهای موجود د رهر قسمت از منطقه


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه33    1-1 مقدمه امروزه بخش وسیعی از پژوهش‌ها در ژئومورفولوژی به بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین مربوط می‌گردد. تمام پژوهش‌ها به این نتیجه منجر شده‌اند که مورفولوژی رودخانه‌ها می‌تواند برای دستیابی به ...

مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک


آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین


دانلو


دمقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ه

تحقیق طیف نگاری UV, FTIR, IR

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:10
تحقیق طیف نگاری UV, FTIR, IR
تحقیق طیف نگاری UV, FTIR, IR
تحقیق طیف نگاری UV, FTIR, IR دسته بندی : علوم پایه _ فیزیکفرمت فایل: doc ( قابلیت ویرایش )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات : 31
کد محصول : 1Ph


فهرست متن Title :

قسمتی از محتوای متن :

طیف نگاری UV, FTIR, IR
موضوعات مورد بررسی در این سمینار، خصوصیات پرتوهای IR,UV و وسایل طیف نگاری است و همچنین کاربرد این پرتوها به عنوان آنالیز سطوح بر روی مواد می باشد.
فصل 1

1-1) خصوصیات و ویژگی های پرتو UV (وراء بنفش)

اشعه واراء بنفش بدسته ای از امواج الکترو مغناطیس اطلاق می شود که پس از طیف مرئی قرار گرفته و طول موج آن بین A3900-1800 ( و یا 39/0 مو و 0144/0 مو) می باشد. این اشعه قابل رویت نیست ولی از روی خاصیت شیمیایی آن می توان به وجودش پی برد حد اخیر قرار دادی است چون بین اشعه وراء بنفش واشعه ایکس از لحاظ خواص فیزیکی حد فاصل مشخص و واضحی وجود ندارد.
-اکتی نومتر فیزیکی –
مهمترین این نوع اکتی نومترها، سلول فوتو الکتریک است که تشکیل شده از یک حباب از جنس کوارتز که به خوبی تخلیه شده است و شامل دو الکترود می باشد. کاتد تشکیل شده از یک رسوب فلزی نازک که جدار داخلی حباب به غیر از قسمت کوچکی را که برای ورود نور است می پوشاند. آند در داخل حباب بوده و از یک حلقه فلزی ساخته شده است. هر گاه بین دو الکترود اختلاف سطحی در حدود صد ولت برقرار نماییم به شرطی که قطب منفی به رسوب فلزی متصل باشد، و سلول در تاریکی باشد جریانی نمی گذرد ولی اگر به رسوب نور بتابانیم از آن الکترود جدا شده و جریانی که شدت آن متناسب با شدت نورتابنده است برقرار می شود. بایاد دانست که شدت این جریان معمولاً خیلی کم است (در حدود میکرو آمپر) و باید آنرا بوسیله لامپ های سه قطبی تقویت نمود.
-1) خصوصیات و ویژگی های پرتو IR
این اشعه به منطقه ای از طیف امواج الکترو مغناطیسی اطلاق می شود که بلافاصله قبل از طیف نور مرئی قرار گرفته و دارای اثر حرارتی می باشد.
منطقه اشعه زیر قرمز بین طول موجهای 8/0 مو که حد اشعه مرئی است و 343 مو که جزء امواج هرتز نیز محسوب می شود قرار دارد.
در اشعه زیر قرمز طول موج های کوتاهتر از 5/1 مو از پوست می گذرند و بقیه جذب شده و تولید حرارت می نمایند.
در فاز بخار بخار وارد سل مخصوصی می شود که معمولا 10 سانتی متر طول دارد و می تواند مستقیماً در مسیر یکی از پرتوهای زیر قرمز قرار گیرد. دیواره های انتهایی سل معمولاً از سدیم کلرید ساخته شده اند که نسبت به نور زیر قرمز شفاف است. برای اغلب ترکیبات آلی که فشار بخار بسیار پایینی دارند استفاده از این فاز مفید است.
به صورت مایع یک قطره از مایع بین صفحات مسطح سدیم کلرید (که درناحیه شفاف است) فشرده می شود. این ساده ترین روش کار است.


(توضیحات کامل در داخل فایل)متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف ویژه اخذ نمایید.
ربات فروشگاه به زودی ...
دسته بندی :  علوم پایه   _ فیزیک فرمت فایل:   doc   ( قابلیت ویرایش  )  حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده ) تعداد صفحات : 31  کد محصول : 1Ph         فهرست متن Title  :    قسمتی از محتوای متن :   طیف نگاری UV, FTIR, IR موضوعات مورد بررسی در این سمینار، خصوصیات ...

تحقیق درباره طیف نگاری UV


FTIR


IR


تحقیق طیف نگاری UV


FTIR


IR


مرجع فایل


دانلودطیف نگاری UV


FTIR


IR


دانلود مقاله طیف نگاری UV


FTIR


IR


دانلود مرجع فایل


دانلو

دانلود نقشه اتوکد فاز 5 شهر پردیس

پنج‌شنبه 13 آبان 1395 ساعت 06:06
دانلود نقشه اتوکد فاز 5 شهر پردیس
دانلود نقشه اتوکد فاز 5 پردیس دانلود طرح های شهر جدید پردیس
دانلود نقشه اتوکد فاز 5 شهر پردیس اختصاصی ارزان فایل
دانلود نقشه کد فاز 5 شهر جدید پردیس بصورت کامل و دقیق
با مقیاس صحیح تست شده و سالم
نقشه مناطق (فاز ها) و طرح های پردیس در سایت آماده دریافت میباشد.
برای اجرای بهتر از اتوکد 2013 و 2013 به بالا استفاده کنید.
- نقشه شامل لایه های مختلف از جمله لایه کاربری اراضی و توپوگرافی(برخی مناطق)میباشد.
- نقشه شامل لایه شبکه معابر میباشد.
- قسمتی از جزئیات نقشه در عکس ها قابل مشاهده هستند.
- نقشه کلیه جزئیات از جمله پارسل و قطعات مسکونی را نیز دارد.
- اطلاعات هر قطعه ازجمله مساحت و ارتفاع ان نیز مشخص شده است.
حجم نقشه: 10 مگابایت
فونت های نقشه در فایل زیپ گنجانده شده است.برای اجرای بدون ایراد فونت ها را به پوشه Fonts اتوکد کپی کنید.
همچنین نقشه وضع موجود, بازنگری طرح جامع,و تفصیلی شهر جدید پردیس در سایت برای شما مهندسین آماده دانلود میباشد.
در صورت بروز مشکل با ایمیل filearzan.poshtiban@gmail.com در تماس باشید.
اختصاصی ارزان فایل دانلود نقشه کد فاز 5 شهر جدید پردیس بصورت کامل و دقیق  با مقیاس صحیح تست شده و سالم   نقشه مناطق (فاز ها) و طرح های پردیس در سایت آماده دریافت میباشد. برای اجرای بهتر از اتوکد 2013 و 2013 به بالا استفاده کنید. - نقشه شامل لایه های مختلف از جمله لایه کاربری اراضی و توپوگرافی(برخی مناطق)میباشد. - نقشه شامل لایه شبکه معابر میباشد. - قسمتی از جزئیات نقشه در عکس ...

دانلود نقشه اتوکد فاز 5 شهر پردیس


دانلود فایل کد فاز5 پردیس


دانلود نقشه gis شهر پردیس


دانلود نقشه کد فاز 4 پردیس


دانلود شیپ فایل شهر پردیس


دانلو

تکنولوژی پینچ (Pinch)

شنبه 8 آبان 1395 ساعت 17:26
تکنولوژی پینچ (Pinch)
Aspen pinch, Pinch, آشنایی با پینچ, آهنگ ایرانی, تحقیق, تحقیق تکنولوژی پینچ, تکنولوژی پینچ (Pinch), دانلود تکنولوژی پینچ, دانلود تکنولوژی پینچ (Pinch), دانلو
تکنولوژی پینچ (Pinch) تکنولوژی پینچ (Pinch)دانلود تکنولوژی پینچ (Pinch)تکنولوژی پینچ تعداد صفحات : 146 صفحه
فرمت : word
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فهرست منابع و مآخذ (REFERENCES)
دانلود پروژه تکنولوژی پینچ
تکنولوژی پینچ (Pinch)  دانلود تکنولوژی پینچ (Pinch)  تکنولوژی پینچ   تعداد صفحات : 146  صفحه فرمت : word   فصل اول آشنایی با پینچ بحث های مربوط به انتقال حرارت مقدمه مبدل های حرارتی (Exchangers) نوع ساده نوع پوسته لوله جریان متقاطع محاسبه اختلاف درجه حرارت متوسط در یک مبدل حرارتی ضریب انتقال حرارتی کلی محاسبه اختلاف درجه حرارت متوسط لگاریتمی (LMTC) کارآیی مبدل حرا ...

Aspen pinch


Pinch


آشنایی با پینچ


آهنگ ایرانی


تحقیق


تحقیق تکنولوژی پینچ


تکنولوژی پینچ (Pinch)


دانلود تکنولوژی پینچ


دانلود تکنولوژی پینچ (Pinch)


دانلو