X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

پروپوزال معماری طراحی خانه سالمندان در 15 صفحه با فرمت WORD

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:04
پروپوزال معماری طراحی خانه سالمندان در 15 صفحه با فرمت WORD
خانه سالمندان, پروپوزال خانه سالمندان
پروپوزال معماری طراحی خانه سالمندان در 15 صفحه با فرمت WORD دانلود پروپوزال معماری طراحی خانه سالمندان در فرحزاد تهران با فرمت WORD
بیان مساله :
بر اساس بر آوردهای انجام شده،سالانه حدود۵/۲ درصد به طورمتوسط بر تعداد ۶۵ساله و بیشتر افزوده می شود. افزایش سریع تعداد سالمندان متضمن پیامدهای متعددی است .اکثر این سالخوردگان ازنظر اقتصادی افرادی غیرسازنده و مصرف کننده ازنظر اجتماعی تنها و منزوی، ازنظر سلامت و بهداشت ، در معرض خطر ابتلا به بیماری های مزمن ،معلولیت ها و ناتوانی های ناشی از آن هستند.
از عمده ترین آثار تغییرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف، تغییر در ساخت خانواده به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکن اجتماعات بشری است. خاتواده ها ازیک نظام خویشاوندی گسترده به یک خانواده ی هسته ای تبدیل شده اند و یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گردیده است. خانواده به دلیل کوچک تر شدن ، افزایش تعداد طلاق ها و افزایش تعداد زنان شاغل ، این وظیفه را در مواردی به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است. (عظیمی و تیموری، 13:1385).
فهرست مطالب:
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه ها
اهداف
روش پژوهش
فرآیند پژوهش
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات
پیشینه تحقیق
سایت پیشنهادی
برنامه فیزیکی
منابع و مآخذ

دانلود پروپوزال معماری طراحی خانه سالمندان در فرحزاد تهران با فرمت WORD بیان مساله : بر اساس بر آوردهای انجام شده،سالانه حدود۵/۲ درصد به طورمتوسط بر تعداد ۶۵ساله و بیشتر افزوده می شود. افزایش سریع تعداد سالمندان متضمن پیامدهای متعددی است .اکثر این سالخوردگان ازنظر اقتصادی افرادی غیرسازنده و مصرف کننده ازنظر اجتماعی تنها و منزوی، ازنظر سلامت و بهداشت ، در معرض خطر ابتلا به بیماری های مزمن ، ...

پروپوزال


خانه سالمندان


پروپوزال معماری


پروپوزال خانه سالمندان


word