X
تبلیغات
رایتل

کتاب زمین شناسی ایران, آقا نباتی

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:01
کتاب زمین شناسی ایران, آقا نباتی
فروشگاه جامع نقشه ها, مقالات و نرم افزارهای مهندسی و زمین شناسی
کتاب زمین شناسی ایران, آقا نباتی کتاب زمین شناسی ایران
تالیف: دکتر آقانباتی
فرمت فایل: word

کتاب زمین شناسی ایران تالیف: دکتر آقانباتی فرمت فایل: word ...

زمین شناسی


ایران


آقانباتی

پایان نامه ارشد جغرافیای سیاسی تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:17
پایان نامه ارشد جغرافیای سیاسی تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی
پایان نامه ارشد جغرافیای سیاسی تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 116 صفحه می باشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی
چکیده
انتخاب موضوع ژئواکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی و تعمق می باشد.اما بدون شک یکی از دلایل آن تبیین و آشکار کردن زوایای پنهان نظام بین الملل و تعاملات اقتصادی آن در دوران حاضر و نیز نقش عوامل تاثیر گذار در حوزه های مختلف جغرافیایی می باشد. در قسمت ساختار تحقیق سعی شده است که با تبیین ژئواکونومی د رعصر حاضر به شناخت محدودیتها و تواناییها و تهدیدها و فرصت های عصر حاضر پرداخته شود و نقش موثر و کارآمد آن در عرصه بین الملل روشن شود و پس از ارتباط بین ژئواکونومی و امنیت و منافع ملی کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد و در این میان آشکار شود آیا ایران در این دوره نیز مانند ادوار گذشته می تواند نقش آفرین بوده و با شناخت دقیق قواعد بازی بعنوان یک بازیگر مهم در این عرصه ظاهر شده و ضمن تامین و تضمین منافع حداکثری خود امنیت ملی پایدار خود را نیز تحقق بخشد و بعنوان یک بازیگر هوشنمد در این عرصه ظاهر شود و …
در فصل اول ابتدا کلیات تحقیق یعنی مقدمه و هدف از تحقیق و حوزه موضوعی تحقیق بیان شده و سپس مسئله یا موضوعی که استنتاج آن مطلوب و مورد نظر است گفته شده و در قسمت بعدی روش تحقیق یعنی شیوه گردآوری و جستجوی اطلاعات در این راستا اشاره شده و پس از فرضیات تحقیق که این رساله در پی اثبات علمی آنهاست آورده شده است. در بخش بعدی با طرح سؤالات تحقیق فرضیات قبلی مورد نقد قرار گرفته و به چالش کشیده شده اند در قسمت ساختار تحقیق توضیح و نمایه یا شمای کلی و اجمالی ساختار و محتوای فصول پایان نامه ذکر شده و به منابع کلی بدون مشخصات دقیق آنها اشاره شده است.
در فصل دوم یعنی ادبیات حوزه موضوع تحقیق اطلاعات و داده هایی در مورد کشور ایران در جغرافیای انسانی و طبیعی از قبیل ترکیب قومی و جمعیتی و ساختمان سنی و جنسی و آب و هوا و مرز و موقعیت نسبی و خصوصی و … که شناخت هر چه بیشتر ا زحوزه مورد تحقیق را بدست دهد ارائه شده است.
در فصل سوم : یافته های تحقیق ارائه شده است. ابتدا تعاریف واژگان کلیدی بحث و متغیرهای تحقیق بیان شده و سپس ارتباط و تعامل بین دو متغیر اصلی یعنی ژئواکونومی و امنیت ملی ایران مورد بحث قرار گرفته است. امنیت و مفهوم آن و ژئواکونومی و واژه شناسی و تعریف آن و بررسی تطور یا دگرگونی واژگانی مانند ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک و پیدایش ژئواکونومی بررسی شده و سپس قابلیتها و برتریهای ژئواکونومیکی ایران بیان شده و بعد از نمای کلی از تعاملات بین المللی بر اساس ژئواکونومی و تاثیر انرژِی در این دوره و زیر بنای ژئو اکونومیکی برخی از بحرانهای جهان معاصر و پس از آن ارتباط و تعامل ژئواکونومی با امنیت ملی کشور ایران مورد بحث قرار گرفته و به تناوب آن حوزه کارکردی و حوزه نفوذ وسیع ژئواکونومی در دنیای پر تنش کنونی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
در فصل چهارم در مبحث ارزیابی و اثبات فرضیات سعی شده است با روشی صرفاً علمی و بر مبنای توصیفی – تحلیلی ارتباط بین مطالب فصل سوم یعنی یافته های تحقیق در جهت ردّ یا اثبات فرضیات فصل اول رساله بدون پیش داوری و پیش فرض منحصراً بر اساس مطالب ذکر شده در فصل سوم مورد استناد یا اثبات گردد و انصاف علمی یا بیطرفی در آن مورد توجه اکید واقع شود.
در فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تلاش نگارنده بر آن بوده که با توجه به مطالب فصل چهارم ( که آن نیز ملهم از فصل سوم و فصول قبلی می باشد) و اثبات فرضیه ها در جهت کاربردی شدن تحقیق و پایان نامه پیشنهادات عملی و ملموس و عینی در جهت تحقق این امر ارائه دهد و جمع بندی و نتیجه گیری از کل تحقیق و رساله را با رعایت مطالب و ساختار تحقیق و بطور جامع بیان نماید و در پایان نیز منابع مورد استفاده در تحقیق بیان شده است.
در نتیجه در ژئواکونومی هدف تأمین منافع ملی با استفاده از عوامل و ابزارهای اقتصادی با استمداد از موقعیت و توان سیاسی است و دولت ها کارگزار و نماینده شرکت های بزرگ اقتصادی کشورشان می باشند و موضوع ژئوپلیتیک نفت و انرژی در تعیین استراتژیهای جهانی مطرح گردید و منطقه خاورمیانه منطقه ای است که بدلیل دارا بودن منابع طبیعی فراوان و سرشار دارای نقش ژئواکونومیکی برجسته و ویژه ای در قرن بیست ویکم خواهد بود و با توجه به نیاز فزاینده جهان صنعتی به انرژی اهمیت ژئواکونومیک و ژئو استراتژیک خاورمیانه و خلیج فارس و دریای خزر این حوزه انرژی خیز را به محور تمام رقابتها و تنش های بین المللی و معادلات جهانی تبدیل کرده است و رقابتهای قدرتهای بزرگ برای کنترل و مدیریت این هارتلند انرژی از این دیدگاه قابل توجیه است و بر این اساس حوزه ی خلیج فارس که در برخی نظریه های ژئوپلیتیک ریملند محسوب می شد به هارتلند تغییر می یابد.ایران بعنوان بازیگر اصلی و کلیدی این حوزه می تواند در تمام معادلات و روابط و ساختارهای متفاوت توزیع قدرت منطقه ضمن تأمین منافع و امنیت خود ضامن بقا و تداوم ترانزیت انرژی و نفت بعنوان شاهراهی مطمئن تبدیل به یک قدرت بلا منازع و بی بدیل شود.
واژه های کلیدی: امنیت، ژئواکونومی، جغرافیا ، قدرت، اقتصاد، ایران، تعاملات نظام بین الملل
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۲ طرح مسئله
۳-۱ روش تحقیق
۴-۱ فرضیات تحقیق
۵-۱ سوالات تحقیق
۶-۱ ساختار تحقیق
۷-۱ منابع تحقیق و محدودیتها
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۱-۲ جغرافیای انسانی ایران
۲-۲ جغرافیای طبیعی ایران
۳-۲ جایگاه و ویژگیهای ژئو پولیتیکی ایران
۴-۲ کلیات جغرافیای سیاسی ایران
فصل سوم : یافته های تحقیق
۱-۳ تعاریف مختلف از مفهوم امنیت
۲-۳ ژئواکونومی، تعریف و واژه شناسی
۳-۳ قرن بیست و یکم و پدیده ای بنام ژئواکونومی
۴-۳ قابلیتها و برتریهای ژئواکونومی ایران
۵-۳ باز تعریف تعاملات نظام بین الملل بر مبنای ژئواکونومی
۶-۳ انرژی ابزار اعمال قدرت در قرن بیست و یکم
۷-۳ تحلیل ژئواکونومیک برخی از بحرانهای جهان معاصر
۸-۳ ژئواکونومی و تعامل آن با امنیت ملی ایران
۹-۳ حوزه کارکردی وسیع ژئواکونومی در معادلات سیاسی معاصر
فصل چهارم: ارزیابی و اثبات فرضیات
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ جمع بندی
۲-۵ نتیجه گیری
۳-۵ پیشنهادات
۴-۵ فهرست منابع
۱-۱ مقدمه
انتخاب موضوع ژئواکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی و تعمق می باشد.اما بدون شک یکی از دلایل آن تبیین و آشکار کردن زوایای پنهان نظام بین الملل و تعاملات اقتصادی آن در دوران حاضر و نیز نقش عوامل تاثیر گذار در حوزه های مختلف جغرافیایی می باشد. ارزیابی بسیاری از حرکات بین المللی و توجیه دیپلماتیک و ژئو پولیتیکی آنها بدون شناخت تغییرات قواعد بازی و ورود پارامتر ها و متغیر های جدید به این عرصه مانند اقتصاد و انرژی کاری بس دشوار و ممکن است تبعات منفی را متوجه منافع و امنیت ملی کشور ها نماید. اگر بتوانیم این متغیر ها را درک کرده و از آنها در جهت تبدیل تهدید ها به فرصت بهره بهنگام برده و زیر بنای گرایشات و اختلافات بین المللی را در یابیم شاید بتوان گفت به نقطه ی عطف و سرنوشت سازی رسیده ایم که امکان بهره وری بهینه از تمام مزایای ژئوپولتیک و منابع انرژی کشور خود در راستای رسیدن به اهداف امنیتی و پایدار را پیدا کرده ایم و ضمن شرکت فعالانه در روند تحولات جهانی نقش مثبت و منحصر بفرد خویش را ایفاء نماییم. این رساله نخست بدلیل وسعت حوزه ی موضوع و دوم کمبود منابع موجود در کشور نمی توانست خالی از اشکال باشد و نیست اما امید که در این قلمرو نو توانسته باشد روشنگری هرچند در مقیاس اندک و در حد توان کرده باشد . نکته آخر اینکه در نگارش این رساله بر توجه به عدم ورود به حوزه های موضوعی مشابه و جلوگیری از پراکندگی مطالب برای تلخیص و حصول نتیجه ی مشخص تاکید خاصی شده است.
۲-۱ طرح مسئله:
ضرورت درک و شناخت مناسبات نظام جهانی بمنظور تامین منافع و امنیت ملی تبدیل به گفتمان غالب صاحبنظران و فعالان عرصه ی علم و دانش و سیاست در قرن حاضر شده است و در این میان استفاده از ژئواستراتژیهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی و پیدایش ژئواکونومی در جهان معاصر و تاثیر و تاثر متقابل این پدیده بر روی منافع و امنیت ملی کشور ایران بعنوان یک کشور ویژه و ممتاز در عرصه ی ژئوپولیتیک و منابع انرژِی و به تبع آن ژئواکونومیک جهان ضرورتی انکار ناپذیر دارد بر این اساس ابتدا باید درک و شناخت و تحلیل علمی از علم ژئواکونومی بدست داده و سپس نقش و نوع استفاده از آن مورد بحث و تدقیق وافر قرار گیرد تا در تصمیم گیریهای منطقه ای و کلان جهانی و نظام بین الملل و مرز بندهای پنهان و آشکار و تصمیم سازی های این عرصه ی جدید حضور و نقش کشور ایران نه تنها نادیده انگاشته نشود بلکه با حضور فعالانه ضامن بقا و تامین منافع و امنیت کشور ایران شود.
۳-۱ روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد در این مدل کارکردی ابتدا چگونگی شکل گیری پدیده ها و روابط میان متغیر های اجزاء موضوع تحقیق و توصیف و تعریف جامع و مانع آنها مورد توجه قرار گرفته و سپس در یک فرآیند کلی روابط متقابل پدیده ها و تاثیر و تاثر آنها مورد بررسی قرار می گیرد لذا روش و چهارچوب عمده توصیفی و تحلیلی می باشد . البته فقدان و کمبود منابع برای گردآوری اطلاعات در چگونگی عملیاتی شدن این روش موثر اما سعی شده است با استفاده از فصلنامه ها و ماهنامه ها و رجوع به مقالات موجود در نشریه ها و سایت های مختلف این ضعف پوشانده شود.
۴-۱ فرضیات تحقیق:
● بنظر می رسد تامین امنیت ملی در دراز مدت بدون توجه به راهبرد ژئواکونومی دشوار است.
● بنظر می رسد در قرن بیست و یکم اهداف ژئواکونومی و راهبرد های آن جایگزین اهداف ژئواستراتژیک نظامی شده است.
● بنظر می رسد در عصر ژئواکونومی کشور ایران می تواند اهمیت و اثر بخشی خود را با توجه به توانهای بالقوه و پتانسیل بالای خود تداوم بخشد.
۵-۱ سئوالات تحقیق :
● چه ارتباطی بین ژئواکونومی و تامین منافع و امنیت ملی کشور ها وجود دارد ؟
● آیا پس از دوران جنگ سرد و پایان نظام دو قطبی دوران ژئواکونومی و توجه مسائل اقتصادی برای مقاصد سیاسی و نظامی آغاز شده است؟
● آیا کشور ایران مانند ادوار گذشته سیاسی و تاریخی و نظامی در دوران ژئواکونومی می تواند جایگاه خود را حفظ کرده یا بهبود و ارتقاء بخشد؟
۶-۱ ساختار تحقیق :
در این قسمت سعی شده است که با تبیین ژئواکونومی د رعصر حاضر به شناخت محدودیتها و تواناییها و تهدیدها و فرصت های عصر حاضر پرداخته شود و نقش موثر و کارآمد آن در عرصه بین الملل روشن شود و پس از ارتباط بین ژئواکونومی و امنیت و منافع ملی کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد و در این میان آشکار شود آیا ایران در این دوره نیز مانند ادوار گذشته می تواند نقش آفرین بوده و با شناخت دقیق قواعد بازی بعنوان یک بازیگر مهم در این عرصه ظاهر شده و ضمن تامین و تضمین منافع حداکثری خود امنیت ملی پایدار خود را نیز تحقق بخشد و بعنوان یک بازیگر هوشنمد در این عرصه ظاهر شود و …
در فصل اول ابتدا کلیات تحقیق یعنی مقدمه و هدف از تحقیق و حوزه موضوعی تحقیق بیان شده و سپس مسئله یا موضوعی که استنتاج آن مطلوب و مورد نظر است گفته شده و در قسمت بعدی روش تحقیق یعنی شیوه گردآوری و جستجوی اطلاعات در این راستا اشاره شده و پس از فرضیات تحقیق که این رساله در پی اثبات علمی آنهاست آورده شده است. در بخش بعدی با طرح سؤالات تحقیق فرضیات قبلی مورد نقد قرار گرفته و به چالش کشیده شده اند در قسمت ساختار تحقیق توضیح و نمایه یا شمای کلی و اجمالی ساختار و محتوای فصول پایان نامه ذکر شده و به منابع کلی بدون مشخصات دقیق آنها اشاره شده است.
در فصل دوم یعنی ادبیات حوزه موضوع تحقیق اطلاعات و داده هایی در مورد کشور ایران در جغرافیای انسانی و طبیعی از قبیل ترکیب قومی و جمعیتی و ساختمان سنی و جنسی و آب و هوا و مرز و موقعیت نسبی و خصوصی و … که شناخت هر چه بیشتر ا زحوزه مورد تحقیق را بدست دهد ارائه شده است.
در فصل سوم : یافته های تحقیق ارائه شده است. ابتدا تعاریف واژگان کلیدی بحث و متغیرهای تحقیق بیان شده و سپس ارتباط و تعامل بین دو متغیر اصلی یعنی ژئواکونومی و امنیت ملی ایران مورد بحث قرار گرفته است. امنیت و مفهوم آن و ژئواکونومی و واژه شناسی و تعریف آن و بررسی تطور یا دگرگونی واژگانی مانند ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک و پیدایش ژئواکونومی بررسی شده و سپس قابلیتها و برتریهای ژئواکونومیکی ایران بیان شده و بعد از نمای کلی از تعاملات بین المللی بر اساس ژئواکونومی و تاثیر انرژِی در این دوره و زیر بنای ژئو اکونومیکی برخی از بحرانهای جهان معاصر و پس از آن ارتباط و تعامل ژئواکونومی با امنیت ملی کشور ایران مورد بحث قرار گرفته و به تناوب آن حوزه کارکردی و حوزه نفوذ وسیع ژئواکونومی در دنیای پر تنش کنونی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
در فصل چهارم در مبحث ارزیابی و اثبات فرضیات سعی شده است با روشی صرفاً علمی و بر مبنای توصیفی – تحلیلی ارتباط بین مطالب فصل سوم یعنی یافته های تحقیق در جهت ردّ یا اثبات فرضیات فصل اول رساله بدون پیش داوری و پیش فرض منحصراً بر اساس مطالب ذکر شده در فصل سوم مورد استناد یا اثبات گردد و انصاف علمی یا بیطرفی در آن مورد توجه اکید واقع شود.
در فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تلاش نگارنده بر آن بوده که با توجه به مطالب فصل چهارم ( که آن نیز ملهم از فصل سوم و فصول قبلی می باشد) و اثبات فرضیه ها در جهت کاربردی شدن تحقیق و پایان نامه پیشنهادات عملی و ملموس و عینی در جهت تحقق این امر ارائه دهد و جمع بندی و نتیجه گیری از کل تحقیق و رساله را با رعایت مطالب و ساختار تحقیق و بطور جامع بیان نماید و در پایان نیز منابع مورد استفاده در تحقیق بیان شده است.
۷-۱ منابع تحقیق و محدودیتها:
موضوع تازه و قلمرو نو و جدید موضوع تحقیق طبعاً و تحقیقاً باعث کمبود منابع نوشتاری و کتابخانه ای در کشور ما می باشد در جهت جبران این نقیصه و معضل در این رساله سعی شده است از فصلنامه ها و ماهنامه های مرتبط با موضوع تحقیق و مقالات چاپ شده در آنها یا سایت های مربوطه استفاده شود و از منابع نوشتاری و کتابخانه ای موجود استفاده بهینه بعمل آید.

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 116 صفحه می باشد.   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی   چکیده انتخاب موضوع ژئواکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی و تعمق می باشد.اما بدون شک یکی از دلایل آن تبیین و آشکار کردن زوایای پنهان نظام بین الملل و تعاملات اقتصادی آن در دوران حاضر و نیز نقش عوامل تاثیر گذار در حوزه های مختلف جغرافیایی می ب ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی


اقتصاد


ایران


امنیت


تحقیق تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران


تحلیلی

برچسب‌ها: اقتصاد، ایران، امنیت، تحلیلی

دانلود نقشه ایران به فرمت Shapefile

جمعه 21 آبان 1395 ساعت 21:15
دانلود نقشه ایران به فرمت Shapefile
دانلود نقشه ایران به فرمت Shapefile
دانلود نقشه ایران به فرمت Shapefile دانلود نقشه ایران به فرمت Shapefile

این مجموعه حاوی لایه های زیر میباشد :
1- لایه های تقسیمات کشوری (کشور،استان و شهرستان )
2- لایه رودخانه ها و آبراهه ها
3- لایه محدوده های آبی کشور
4- لایه جاده ها
5- لایه راه آهن
6- لایه نقطه ای روستاهای کشور

نمایی از نقشه ایران به فرمت Shapefile

دانلود نقشه ایران به فرمت Shapefile   این مجموعه حاوی لایه های زیر میباشد : 1- لایه های تقسیمات کشوری (کشور،استان و شهرستان )2- لایه رودخانه ها و آبراهه ها3- لایه محدوده های آبی کشور4- لایه جاده ها5- لایه راه آهن6- لایه نقطه ای روستاهای کشور نمایی از نقشه ایران به فرمت Shapefile ...

ایران


نقشه ایران 


شیپ فایل ایران 


نقشه شیپ فایل 


تقسیمات کشوری 


لایه تقسیمات کشوری 


رودخانه و ابراهه 


لایه جاده ها 


لایه راه آهن 


روست

کتاب روباه زرنگ

شنبه 15 آبان 1395 ساعت 03:16
کتاب روباه زرنگ
دانلود کتاب روباه زرنگ سه مزرعه دار بدجنس
کتاب روباه زرنگ دانلود کتاب روباه زرنگ سه مزرعه دار بدجنس به نام های "باگی"، "بانس" و "بین" که حسابی از دست یک روباه عصبانی هستند، در کنار لانه او می نشینند و منتظر می مانند تا روباه از شدت گرسنگی از سوراخش بیرون بیاید و بعد او را با تفنگ بزنند. اما از آن طرف هم، روباه نقشه های زیرکانه ای برای نجات خود و خانواده اش در سر دارد…

دانلود کتاب روباه زرنگ سه مزرعه دار بدجنس به نام‌های "باگی"، "بانس" و " بین" که حسابی از دست یک روباه عصبانی هستند، در کنار لانه او می‌نشینند و منتظر می‌مانند تا روباه از شدت گرسنگی از سوراخش بیرون بیاید و بعد او را با تفنگ بزنند. اما از آن طرف هم، روباه نقشه‌های زیرکانه ای برای نجات خود و خانواده‌اش در سر دارد …   ...

مزرعه


کتاب


روباه


کتب


ایران


تانسو


کتب


زرنگ

بودجه بندی کامل در کارخانجات تولیدی

جمعه 14 آبان 1395 ساعت 22:24
بودجه بندی کامل در کارخانجات تولیدی
بودجه اساسی ترین ومهمترین اموربرنامه ریزی دریک واحد تولیدی است .
بودجه بندی کامل در کارخانجات تولیدی برنامه ریزی وکنترل در اداره بهتر هرواحد اقتصادی موضوعی است که تمام مدیران جهت عملکرد و بهتر واحداقتصادی درصداستفاده هرچه دقیق ترازاین ایزاربرای پیشرفت و توسعه آن می باشد.
استفاده ازاین ابزارمستلزم تهیه و تدوین " بودجه " برای هرواحداقتصادی می باشد به عبارت دیگربدون تدوین بودجه ، برنامه ریزی و کنترل محقق نخواهد شد. ازاین رو هیئت مدیره شرکت تک شهد ناب در جایگاه مسئول سیاست گذاری براهمیت این ابزار مهم درشرکت واقف بوده وازسالها قبل نیاز تهیه بودجه درشرکت را احسال کرده بودند. دستورالعمل آن به واحدامورمالی و حسابرسی تدوین گردیده است .
درتهیه دستورالعمل به منظور کاربردی شدن وتهیه بودجه توسط امورمالی حتی المقدور مفاهیم اساسی ابتدا توضیح داده شده و سپس فرمهای موردنیاز وتوضیحات لازم به منظور به منظور تکمیل آنها ارائه گردیئه است . مضافا برای درک بهتر دستورالعمل ، اقدام به تهیه بودجه برای شرکت گردیده ودرآن با طرح کلیه مراحل مربوط به تهیه بودجه اجراء گردیده است . امید است بهره برداری از دستور العمل حاضر به هرچه بهتر اداره شدن شرکت منتهی گردد.

    برنامه ریزی وکنترل در اداره بهتر هرواحد اقتصادی موضوعی است که تمام مدیران جهت عملکرد و بهتر واحداقتصادی درصداستفاده هرچه دقیق ترازاین ایزاربرای پیشرفت و توسعه آن می باشد. استفاده ازاین ابزارمستلزم تهیه و تدوین " بودجه " برای هرواحداقتصادی می باشد به عبارت دیگربدون تدوین بودجه ، برنامه ریزی و کنترل محقق نخواهد شد. ازاین رو هیئت مدیره شرکت تک شهد ناب در جایگاه مسئول سیاست گذاری ...

بودجه


کتاب


برنامه ریزی


تعاون


تولید


حسابداری


مالی


توانایی


ایران


تک شهد


تانسو


خشکبار


میوه خشک


موادغذایی

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ایران

چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت 01:42
مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ایران
دانلود مقاله مسولیت مدنی در خصوص جبران خسارت در حقوق ایران با فرمت word
مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ایران 134 صفحه در قالب فایل word
فهرست مطالب
. 2
.. 5
. 7
. 7
.. 7
.. 10
.. 14
.. 16
. 16
. 16
. 17
.. 20
.. 23
.. 23
. 24
. 26
. 34
.. 37
. 38
.. 40
.. 40
.. 41
.. 43
.. 43
.. 44
.. 46
.. 48
.. 48
.. 52
.. 54
. 57
. 63
.. 64
.. 65
.. 72
.. 75
. 76
.. 79
.. 86
.. 87
.. 90
.. 93
. 101
. 102
.. 104
.. 104
.. 106
.. 115
. 120
فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی جبران خساراتی است که بدون مجوز قانونی وارد شده است. مباحث مسئولیت مدنی در واقع مجموعه ای از مفاهیم و تکنیکهایی است که بر حول محور خسارت گرد آمده است و لدا تبیین مفهوم و ابعاد خسارت سنگ بنای این رشته حقوقی بشمار می رود.
ضرر، زیان یا خسارت در عرف معنای عامی در مقابل نفع دارد و به صدمه به هر مال با ارزشی (اعم از عین، منفعت، نفع مالی، حقوق، جان، شخصیت، آبرو یا هر چیز دارای ارزش و اعتبار) اطلاق می شود. از آنجا که خسارت می تواند معنای خاصی در حقوق مسئولیت مدنی هر کشور داشته باشد و با معنای عرفی آن تفاوت داشته باشد، و تنها طیف خاصی از خسارات عرفی را تحت شرایط ویژه بعنوان خسارت قابل طرح در حقوق مسئولیت مدنی بشمار آورد و برای آنها احکامی مقرر دارد، بحث از تعیین خساراتی که تحت شمول خقوق مسئولیت مدنی قرار می گیرد گام نخست مباحث حقوق مسئولیت مدنی می باشد.


    134 صفحه در قالب فایل word   فهرست مطالب مقدمه. 2 بخش اول – قاعده جبران کلیه خسارات.. 5 فصل اول – بررسی جایگاه اصل لزوم جبران کلیه خسارات در قوانین ایران و فقه. 7 الف – نگاهی به قوانین. 7 1 – قانون مدنی.. 7 2 – قانون مسئولیت مدنی.. 10 3 – قانون مجازات اسلامی.. 14 ب – بررسی قواعد فقهی.. 16 1 – قاعده لاضرر. 16 مفه ...

دانلود


مقاله


حقوق


جبران


خسارت


مسولیت


مدنی


ایران


word

بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء)

سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 21:32
بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء)
دانلود مقاله بررسی وضعیت ادب و حیا در جامعه ایران (عوامل موثر,راهکارهای ارتقا ) با فرمت ورد و قابل ویرایش در 36 صفحه
بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء) دانلود مقاله بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء) با فرمت ورد و قابل ویرایش در 36 صفحه
مقاله بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء) بسیار کامل و دقیق طراحی و تدوین گردیده و تمامی فرمت های مقاله نویسی در آن رعایت شده است.
با هم بخشی از مقاله بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء) را در زیر می بینیم.
چکیده
همانطور که می دانیم در جامعه امروز و در کشور عزیزمان ایران بسیاری از مشکلات جوانان و والدین در بی توجهی به گسترش بی حیایی در رفتارها و گفتارهای آنها می باشد به طوری که اگر در زندگی و رفتار انسان حیا از میان برداشته شود، ایمان نیز از بین می رود چرا که حیا پرده احساس ابهت میان مردم است و اگر از میان برداشته شد، زوال ارزش ها را شاهد می شویم.
ادب و حیا به عنوان مواهبی الهی، از مهم ترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی جامعه اند که در همه ادیان آسمانی، مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که وضعیت ادب و حیا در جامعه ایران چگونه است و چه عواملی در پر رنگ شدن ادب و حیا در جامعه تاثیر گذار است و همچنین راهکار های ارتقای ادب و حیا در جامعه چیست؟ روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است که سعی نموده با محور قرار دادن آیات و روایات موجود درباره ادب ، حیا، عفاف و نیز حریم روابط زن و مرد نامحرم و تحلیل و بررسی آنها، به الگوی تقویت حیا در سبک زندگی اسلامی دست یابد.
از نتایج مهم این تحقیق آن است که تقویت ادب و حیا به عنوان زیربنای عفاف و حجاب نیازمند دو رکن اساسی است: رکن اول آن، که اصلی تر و زیربنای رکن دیگر نیز هست، تربیت صحیح جنسی فرزندان در خانواده است و رکن دوم، رعایت حریم ها در جامعه و توجه به توصیه های دینی در این باب است که در متن مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
کلیدواژه ها:
ادب ، حیا، عفاف، سبک زندگی، تربیت جنسی، مراقبت جنسی، اختلاط، تبرّج.
مقدّمه
در تمام ادیان الهی روابط انسان ها با یکدیگر، از جمله روابط زن و مرد نامحرم، تابع حدود و ضوابطی است که چنانچه این روابط از چارچوب ضابطه مند خود خارج شود، آسیب های آن، فرد، خانواده و جامعه را درگیر خواهد نمود. بر این اساس، خالق حکیم علاوه بر به ودیعت گذاردن حیای فطری در آدمی به عنوان یک ارزش دینی که قرین عقل و ایمان است، با ارائه توصیه ها و ایجاد محدودیت هایی میان دو جنس، به افزایش حیا در آنان کمک نموده تا از رهگذر توجه به آن و تأمین سلامت جسم و روح و روان، به هدف نهایی از خلقت دست یابند.
بدین ترتیب، تحقیق حاضر به منظور تبیین راه های تقویت حیا در خانواده و جامعه، در پی پاسخ دهی به این سؤال است که الگوی تقویت حیا در سبک زندگی اسلامی چگونه است؟ در ارائه پاسخ به سؤال اصلی، تحقیق حاضر این فرضیه را دنبال می کند که از آیات و روایات برمی آید حیا امری فطری در وجود آدمی است، اما چنانچه دستورات دینی در باب تربیت جنسی و حفظ حریم میان محرم و نامحرم در خانواده و جامعه رعایت نشود، غبار حاصل از بی مبالاتی و مرزشکنی، می تواند حیای فطری را تحت الشعاع قرار داده و زنگار آن، انسان عفیف را به فردی لاابالی و بی قید تبدیل نماید و به تدریج جامعه را بر لبه پرتگاه قرار دهد.
.....................

دانلود مقاله بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء) با فرمت ورد و قابل ویرایش در 36 صفحه مقاله بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء) بسیار کامل و دقیق طراحی و تدوین گردیده و تمامی فرمت های مقاله نویسی در آن رعایت شده است. با هم بخشی از مقاله بررسی وضعیت ادب و حیاء در جامعه ایران (عوامل موثر،راهکارهای ارتقاء) را در زیر می بینیم. چکیده ه ...

دانلود


مقاله


بررسی


وضعیت


ادب


حیا


جامعه


ایران


عوامل


موثر


راهکار


ارتقا

کشتی

سه‌شنبه 11 آبان 1395 ساعت 20:47
کشتی
کشتی از رشته های پر طرفدار در دنیا است که با کسب اطلاعات بیشتر میتواند به این رشته کمک کرد.
کشتی
در این پاور 32 اسلایدی در مورد تاریخچه، کشتی ایران، لوچه، چوخه و کشتی گیله مردی اشاره شده است. ...

ایران


پهلوانی


آمادگی بدنی


کشتی