X
تبلیغات
زولا

مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:46
مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین
مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک, آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین
مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه33

1-1 مقدمه
امروزه بخش وسیعی از پژوهش ها در ژئومورفولوژی به بررسی عکس العمل رودخانه ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین مربوط می گردد. تمام پژوهش ها به این نتیجه منجر شده اند که مورفولوژی رودخانه ها می تواند برای دستیابی به ناآرامیهای موجود در منطقه مورد استفاده قرار گیرد. چرا که تغییرات آهنگ فرازگیری در یک منطقه موجب تغییر شیب بستر آبراهه ها و رودخانه ها می گردد. بطور کلی در بخش هایی از زمین که پوسته برای دوره های زمانی طولانی ناپایدار بوده است تغییر شکلهای تکتونیکی فعال باعث بروز یک پاسخ رودخانه ای خواهند شد. بنابراین محاسبه شاخص شیب آبراهه ها و رودها می تواند دید بسیار خوبی از تکتونیک فعال منطقه به دست دهد. البته اگر همگام با افزایش فرازگیری تکتونیکی، شیب بستر آبراهه ها و رودها افزایش نیابد این حاکی از آن است که فرآیندهای فرسایش بستر بطور مؤثرتر عمل نموده اند. این وضعیت در مناطق با سنگهای سست و خرد شده می تواند اتفاق بیافتد. بنابراین هرگونه ارزیابی تکتونیکی با استفاده از شاخص شیب آبراهه ها و رودها باید با توجه به مقاومت سنگهای موجود در منطقه صورت پذیرد. هرچند در بسیاری موارد، تفکیک اثرات ناشی از تکتونیک فعال و مقاومت سنگها مشکل می باشد. نکته دیگر این است که شاخص شیب رودخانه ها شدیداً به میزان جابجایی گسلها بر روی پیشانی کوهستان وابسته است. افزایش میزان جابجایی گسلها در پیشانی کوهستان موجب افزایش مقادیر شاخص شیب رودخانه ها می گردد.
در این پژوهش ابتدا شاخص شیب تمام آبراهه ها و رودهای موجود در استان زنجان محاسبه می گردد و سپس از طریق بررسیهای صحرایی و تعیین مقاومت سنگهای موجود در هر ناحیه، سعی می شود اثرات ناشی از تکتونیک فعال و مقاومت سنگها از هم تفکیک شده و به این طریق میزان تکتونیک فعال و حرکات نئوتکتونیکی منطقه ارزیابی گردد.

1-2 بیان مسأله
بروز زمین لرزه های متعدد و ویرانگر در مناطق مختلف کشور همواره خسارات جبران ناپذیری از خود برجای گذاشته است. از این رو برآورد خطر نسبی زمین لرزه در هر منطقه به منظور برنامه ریزی صحیح برای مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این مهم تنها با داشتن اطلاعات تکتونیکی جامع و فراوان از یک منطقه ممکن می گردد. باید دانست که بسیاری از حوادث تکتونیکی یک ناحیه ممکن است حاصل عملکرد گسلهایی در زیر پوشش رسوبی باشد که این گسلها پنهان بوده و موقعیت و نحوه عملکرد آنها ناشناخته است و تنها با انجام مطالعات تکتونیکی دقیق می توان به وجود آنها پی برد. ارزیابی تکتونیک فعال یک منطقه ضمن آن که اطلاعات تکتونیکی لازم را فراهم می نماید نقاط باناهنجاریهای تکتونیکی را نیز آشکار می سازد و بنابراین می تواند وجود برخی گسلها در زیر پوشش رسوبی را به ما نشان دهد.
وجود حرکتهای مختلف بر روی گسلهای با روند یکسان در شمال غرب کشور و نیز لرزه خیزی متفاوت در سطح استان زنجان نشان می دهد که هنوز تکتونیک منطقه زنجان به خوبی شناخته نشده و ابهامات بسیاری در مورد آن وجود دارد که برخی از آنها ممکن است حاصل عملکرد گسلها در زیر پوشش رسوبی باشد. با شناسایی ناهنجاریهای تکتونیکی در سطح منطقه زنجان می توان نسبت به وجود گسلها در زیر پوشش رسوبی اظهارنظر نمود و تأثیر حرکت آنها در تکتونیک شمال غرب کشور و نیز در لرزه خیزی منطقه زنجان را پیش بینی نمود. بنابراین ارزیابی تکتونیک فعال استان زنجان ضمن آنکه می تواند بسیاری از ابهامات تکتونیکی را در سطح استان و منطقه روشن نماید اطلاعات اولیه و بنیادی از وضعیت تکتونیکی استان را نیز فراهم می نماید.

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
قرار گرفتن ایران در یکی از مناطق لرزه خیز جهان و احتمال وقوع زلزله های مخرب در همه نقاط کشور، شناخت سرشت لرزه ای ایران را از دیدگاه لرزه خیزی با اهمیت ساخته است. برطبق جدیدترین پهنه بندی خطر لرزه ای تهیه شده توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، بخشهایی از استان زنجان از خطر متوسط و بخشهای دیگر از خطر بالا برخوردارند. در سالهای اخیر دو زلزله ویرانگر (زلزله سال 1369 در استانهای گیلان و زنجان و زلزله سال 1379 در استانهای زنجان و قزوین) بخشهایی از این استان را لرزانده و خسارات و تلفاتی را برجای گذاشته است.
به گفته کارشناسان استفاده مناسب از تحقیقات در حوزه زمین شناسی، از جمله مؤلفه های بسیار مهمی است که در کاهش خسارات و تلفات زمین لرزه هایی از این دست می تواند نقش مهمی داشته باشد. ارزیابی تکتونیک فعال و بررسی میزان فعالیتهای نئوتکتونیکی در استان زنجان به عنوان یک پژوهش بنیادی می تواند وضعیت استان را از لحاظ پایداری مشخص نموده و زمینه را برای مطالعات و پیش بینیهای لرزه ای درآینده فراهم نماید.

1-4 اهداف تحقیق
مهمترین اهداف اجرای این طرح پژوهشی عبارتند از:
 • تعیین میزان نسبی حرکات نئوتکتونیکی در نواحی مختلف استان زنجان
 • مقایسه مناطق مختلف استان زنجان از لحاظ میزان فرازگیری
 • تعیین مناطق با ناهنجاری تکتونیکی در سطح استان زنجان
 • بررسی رابطه بین شیب آبراهه ها و تکتونیک فعال در منطقه زنجان

1-5 سؤالات تحقیق
مهمترین سؤالاتی که در این زمینه مطرح هستند عبارتند از:
 • میزان فرازگیری تکتونیکی در استان زنجان در چه حدی است؟
 • آیا مناطق مختلف استان زنجان از لحاظ حرکات نئوتکتونیکی یکسان هستند؟
 • آیا مناطق با ناهنجاریهای تکتونیکی بالا در سطح استان وجود دارد یا نه؟
 • آیا فعالیتهای نئوتکتونیکی در مناطق پیرامون گسلهای موجود در استان بیشتر است یا نه؟
 • آیا رابطه ای بین شاخص شیب آبراهه ها و تکتونیک فعال در ناحیه زنجان وجود دارد؟
1-6 فرضیه های تحقیق
با توجه به سؤالات تحقیق، فرضیه های زیر ارائه می شود:
 • میزان فرازگیری تکتونیکی در استان زنجان در حد کم تا متوسط می باشد.
 • مناطق مختلف استان، از لحاظ حرکات نئوتکتونیکی یکسان نیستند.
 • میزان فعالیتهای نئوتکتونیکی در پیرامون گسلهای اصلی بیشتر است.
 • رابطه مستقیمی بین شاخص شیب آبراهه ها و تکتونیک فعال در منطقه زنجان وجود دارد.

1-7 تعریف مفاهیم و متغیرها تعاریف نظری
- تکتونیک: بررسی حرکات و نیروهای بوجودآورنده ساختارهای موجود در پوسته زمین.
- تکتونیک فعال: بررسی حرکات تکتونیکی قابل انتظار درآینده.
- نئوتکتونیک: بررسی حرکات و رویدادهای تکتونیکی اخیر.
- ژئومورفولوژی: بررسی شکل خارجی زمین بخصوص شکل ارتفاعات، دره ها، رودخانه ها، سواحل و کف دریاها.
- شاخص شیب آبراهه: شیب آبراهه در قسمتی از طول آن ضربدر طول آبراهه از نقطه اندازه گیری شیب تا مرتفع ترین نقطه آن.
- شاخصهای مورفومتریک: شاخصهای اندازه گیری کمی شکل پدیده ها در روی زمین.
تعاریف عملیاتی
در این پژوهش متغیرها عبارتند از:
 • متغیر پیش بین: مقدار شیب آبراهه ها
 • متغیر ملاک: میزان حرکات تکتونیکی
 • متغیر منطقه
- متغیر نوع سنگهااز این رو تعریف عملیاتی آنها به شرح زیر می باشد:
 • تعریف عملیاتی متغیر پیش بین: ارقام بدست آمده از شاخص شیب آبراهه های موجود در منطقه از روی نقشه های توپوگرافی
 • تعریف عملیاتی متغیر ملاک: میزان فرازگیری به دست آمده در هر قسمت از منطقه از طریق مطابقت دادن مقادیر شاخص شیب آبراهه ها با جنس سنگهای موجود در آن ناحیه.
 • تعریف عملیاتی متغیر منطقه: تمام حوضه های آبریز قزل اوزن و زنجان رود در استان زنجان در روی نقشه های توپوگرافی زنجان، شاهین دژ، میانه و بندرانزلی.
 • تعریف عملیاتی متغیر نوع سنگها: مقاومت نسبی سنگهای موجود د رهر قسمت از منطقه


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه33    1-1 مقدمه امروزه بخش وسیعی از پژوهش‌ها در ژئومورفولوژی به بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک، آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین مربوط می‌گردد. تمام پژوهش‌ها به این نتیجه منجر شده‌اند که مورفولوژی رودخانه‌ها می‌تواند برای دستیابی به ...

مقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ها نسبت به تکتونیک


آب و هوا و ناهمواریهای سطح زمین


دانلو


دمقاله در مورد بررسی عکس‌العمل رودخانه‌ه