تحقیق اسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغناطیس

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:18
تحقیق اسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغناطیس
تحقیق اسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغناطیس
تحقیق اسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغناطیس دسته بندی : علوم پایه _ فیزیک
فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 29
کد محصول : 1R-r

عکس فایلفروشگاه کتاب : مرجع فایل

دانلود فایل
فهرست متن Title :
قسمتی از محتوای متن Word

-4 مفهوم اسید و باز از نظر آرنیوس
مفاهیم متداول مختلف اسید – باز، موضوع بحث فصل 16 هستند. قدیمیترین آنها، مفهوم اسید و باز از نظر آرنیوس، در این بخش عرضه می شود.
اسید، به ماده ای گفته می شود که در آب تفکیک شود
اسیدها، بسته به میزان تفکیکشان در آب، به اسیدهای قوی با ضعیف طبقه بندی می شوند (جدول 13-3 را ببینید). یک اسید قوی در محلول آبی، 100 درصد تفکیک می شود. اسیدهای قوی معمولی عبارتند از HCl، HBr، HI، 3HNO (تنها یونش اول H+)، 4HClO و 3HclO. اسدیهای معمولی دیگر، اسید ضعیف هستند که در محلول رقیق آبی، کمتر از 100 درصد تفکیک میشوند. برای مثال استیک اسید (2O3H2HC)، اسیدی ضعیف است.
-5 اکسیدهای اسیدی و بازی
اکسید فلزات، اکسیدهای بازی نامیده میشوند. اکسید فلزات گروه I A و نیز اکسید فلزات Ca، Sr و Ba با آب ترکیب میشوند و به هیدروکسید تبدیل میگردند. تمام این اکسیدها یونیاند و به هنگا تحقیق اسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغناطیس
دسته بندی : علوم پایه   _ فیزیک  فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش  ) حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده  )تعداد صفحات فایل: 29 کد محصول : 1R-r  عکس فایل فروشگاه کتاب : مرجع فایل    دانلود فایل        فهرست متن  Title  :           قسمتی از ...

دانلود پروژه اسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغناطیس


دانلوداسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغناطیس


دانلود تحقیق اسیدها و بازهاوالکتریسیته و مغنا