X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:14
اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم
دانلود اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم بافرمت ورد وقابل ویرای
اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم دانلود اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم بافرمت ورد وقابل ویرایش
اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد
چکیده
همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند، اذعان می کنند که در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و.... برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این کاربرای آنها بحثی بسیارمهم است .همه ی همکارانی که دراین پایه تدریس داشته اندمعتقدبودندکه این مباحث تاسالهای بعدی نیزبدرددانش آموزان می خورندوبرخی تجربه های عملی مفیدی داشتند.نظرات آنها رایادداشت نمودم سپس به مطالعه چندکتاب واستفاده ازمطالب یکی دو سایت آموزشی اینترنتی پرداختم.ازبچه ها نیزنظرسنجی کردم که تدریس درمحیط کلاس بهتراست یا حیاط مدرسه سپس با مدیرمدرسه هماهنگی کردم که کدام زنگ ورزش ندارند .تا تدریس رادرحیاط انجام دهم.
بیان وضعیت موجود
اینجانب اعظم زرندی ، دردبستان شهیدعبدالخالق کردوجی اودک واقع درشهرستان علی آبادکتول تدریس می کنم.مدت 18 سال و 4 ماه است که در خدمت آموزش و پرورش هستم . مدرک تحصیلی من فوق دیپلم ادبیات فارسی است .اکثر اولیای دانش آموزان دارای سوادمحدودی هستند. البته تعدادی نیزازآنهامدارج بالای علمی راگذرانده اندوسطح مالی خانواده ها متوسط است البته برخی نیز سطح مالی پایینی دارند.که به نوبه ی خود فقر فرهنگی رانیز شامل می شود . درضمن فضایی برای آزمایشگاه نیز وجودندارد.ووسایل آزمایشگاه وکمک آموزشی درانبارهستند.که دسترسی به آنها قدری زمان گیرومشکل است .البته بعضی ازوسایل کمک آموزشی باکمک مدیردرکمدهای کلاسی قرارداده شده اند.
فهرست مطالب
چکیده 5 مقدمه: 6 اهداف تحقیق 7 بیان مسئله 8 بیان وضعیت موجود 9 ملاک ها ونشانگرهای مربوط به آن 10 گردآوری اطلاعات (شواهد 1) : 11 نکاتی چند در باره آموزش ریاضی : 12 - ایجاد انگیزه در دانش آموزان 14 - مشارکت دانش آموز مهم ترین روش ایجاد انگیزه 15 2- فراهم کردن فضا و محیط آموزشی مناسب 15 راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی : 16 راهکـارهــایی در مـــورد ریاضـــی دوره ابتدایی پایه ابتدایـی 17 با هم مطالعه کردن 17 ارائه نکردن مفاهیم از ساده به پیچیده 18 ضعف در برقراری ارتباط 18 بی توجهی به سؤالات دانش آموزان: 19 تجزیه وتحلیل داده ها 20 تفسیراطلاعات 21 انتخاب راه جدید به صورت موقتی : 21 ضرورت اجرای طرح 24 توافق راه حل های اجرایی 24 گردآوری داده ها (شواهد2) 25 تحلیل شواهد(2) تأثیراقدام 26 ارزشیابی واعتباربخشی 27 یک پیشنهاد 28 نتیجه گیری 29 منابع: 30

دانلود اقدام پژوهی  آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم  ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم بافرمت ورد وقابل ویرایش اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیده  همه ی ...

اقدام پژوهی


آموزگاران ابتدایی


علاقه مندی به ریاضی