تحقیق تاریخچه بانک مسکن:

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:21
تحقیق تاریخچه بانک مسکن:
طی سال 1359 اداره ای با عنوان ارزشیابی طرحهای ساختمانی تشکیل گردید که وظیفه عمده آن نظارت بر امور شرکت
تحقیق تاریخچه بانک مسکن: لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه:30

فهرست و توضیحات:


تاریخچه بانک مسکن:
بانک رهنی ایران
بانک ساختمان
* شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران

سازمان و نیروی انسانی
ادارات مرکزی
سازمان اولیه بانک بعد از ادغام تا حدود زیادی از ترکیب بانک رهنی ایران نشأت گرفته بود که به مرور طی دو سال اول تغییراتی در آن صورت پذیرفت تا به شکل مطلوب خود دست یابد. البته این موضوع صرفنظر از تغییراتی است که در درون ادارات با جابجایی و ایجاد دوایر جدید و همچنین شرح وظایف آنها صورت گرفت.
طی سال 1359 اداره ای با عنوان ارزشیابی طرحهای ساختمانی تشکیل گردید که وظیفه عمده آن نظارت بر امور شرکتهای تحت پوشش بانک ساختمان و انتقال مالکیت بخشی از شرکتها در قبال بدهی خود به بانک بوده است .
با تشویق وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1360 ، تولید مصالح ساختمانی ، انجام بررسیهای اقتصادی - فنی طرحها نیز به این اداره محول گردید و لذا به اداره سرمایه گذاری تغییر نام داد .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:30 فهرست و توضیحات: تاریخچه بانک مسکن: بانک رهنی ایران  بانک ساختمان     * شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران سازمان و نیروی انسانی ادارات مرکزی سازمان اولیه بانک بعد از ادغام تا حدود زیادی از ترکیب بانک رهنی ایران نشأت گرفته بود که به مرور طی دو سال اول تغیی ...

تاریخچه بانک مسکن:


مسکن


دانلود تاریخچه بانک مسکن:


تحقیق تاریخچه بانک مسکن: