X
تبلیغات
رایتل

مقایسه صورتهای مالی دو شرکت فولاد خوزستان و خراسان

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 18:05
مقایسه صورتهای مالی دو شرکت فولاد خوزستان و خراسان
مقایسه صورتهای مالی دو شرکت فولاد خوزستان و خراسان
مقایسه صورتهای مالی دو شرکت فولاد خوزستان و خراسان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت فولاد خوزستان
جایگاه نسبی شرکت فولاد خوزستان در صنعت از نظر نرخ بازدهی دارایی ها (ROA):
نسبت نرخ بازدهی داراییها نشاندهنده این است که به ازای هر یک ریال سرمایه گذاری که در داراییها انجام گرفته،چند ریال سود بدست آمده است.یکی از راههای بدست آوردن نرخ بازدهی دارایی ها ،تجزیه ی این نسبت به دو نسبت “حاشیه سود خالص & و “گردش داراییها می باشد که به ترتیب نشاندهنده اثربخشی و کارایی شرکت می باشند.
در نمودار زیر محور افقی نشاندهنده گردش داراییها و محور عمودی بیانگر حاشیه سود خالص می باشد.متوسط ساده ی نرخ بازدهی دارایی صنعت برای سال 88 برابر 5% بوده است.منحنی آبی رنگ موجود در شکل منحنی بی تفاوتی بازدهی دارایی برای 5% را نشان می دهد.شرکتهایی که زیر این منحنی قرار می گیرند در سال 88 بازدهی دارایی کمتر از 5% داشته اند.فولاد خوزستان نیز در زمره این شرکتها است(این شرکت با مثلث سبز رنگ در شکل نمایش داده شده است).گردش داراییها و حاشیه سود خالص فولاد خوزستان به ترتیب برابر 0.75 و 4% بوده است که از آنها مقدار بازدهی دارایی ها برابر 2.7% حاصل میشود.فولاد خوزستان می تواند با افزایش هر یک از این دو نسبت ،بازدهی داراییهای خود را افزایش دهد.البته با توجه به اینکه حاشیه سود این شرکت مقدار کمی بوده است،بهتر است نسبت حاشیه سود خالص خود را افزایش دهد(از طریق تغییر ساختاری در اقلام صورت سود و زیان)
فایل بصورت ورد بوده و قابل ویرایش می باشد
تعداد صفحات 48 صفحه
قیمت : 5000 تومان

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت فولاد خوزستان جایگاه نسبی شرکت فولاد خوزستان در صنعت از نظر نرخ بازدهی دارایی ها (ROA): نسبت نرخ بازدهی داراییها نشاندهنده این است که به ازای هر یک ریال سرمایه گذاری که در داراییها انجام گرفته،چند ریال سود بدست آمده است.یکی از راههای بدست آوردن نرخ بازدهی دارایی ها ،تجزیه ی این نسبت به دو نسبت “ حاشیه سود خالص ” و “گردش داراییها می باشد که به ...

پروژه


تحقیق


حسابداری


مقایسه صورتهای مالی دو شرکت فولاد خوزستان و خراسان

برچسب‌ها: پروژه، تحقیق، حسابداری