دانلود نقشه زمین شناسی ورقه بیرجند همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 14:21
دانلود نقشه زمین شناسی ورقه بیرجند همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000
دانلود نقشه زمین شناسی ورقه بیرجند همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000
دانلود نقشه زمین شناسی ورقه بیرجند همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه بیرجند در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است.
محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.


در اینجا نقشه زمین شناسی ورقه بیرجند در مقیاس 1:100000 همراه با گزارش زمین شناسی ارئه شده است. محققان به منظور سهولت در تفسیر زمین شناسی منطقه می توانند از قسمت گزارش ورقه که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد شرایط جغرافیایی، چینه شناسی و سنگ شناسی و اطلاعات مفید در مورد نقشه زمین شناسی استفاده نمایند.   ...

نقشه زمین شناسی


گزارش زمین شناسی بیرجند


ورقه زمین شناسی


گزارش نقشه زمین شناسی بیرجند