X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش

یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 01:03
دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش
دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش
دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش -امتداد از دهان تا مقعد
-هفت متر طول 23-26 پا = 690-780
-شامل لولهٔ گوارشی و غده های گوارشی
-غدد گوارشی شامل غده های بزاقی، غده های دیوارهٔ معده و روده، پانکرآس و کبد است.
-لولهٔ گوارشی شامل :دهان، حلق، سرخ نای (مِری)، معده، رودهٔ باریک، رودهٔ بزرگ و راست روده می شود.
-هر چیزی که وارد معده می شود با آنزیم های درون معده مخلوط می گردد تا با اجزا ساده تری تجزیه شود. سپس این مخلوط از معده خارج شده و به روده ها می رود تا از آنجا , مواد غذایی تجزیه شده جذب جریان خون شوند.
اجزا غذایی که جذب نمی شوند از بدن دفع می گردند. (از طریق مدفوع).

-امتداد از دهان تا مقعد -هفت متر طول          23-26 پا = 690-780 -شامل لولهٔ گوارشی و غده‌های گوارشی -غدد گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیوارهٔ معده و روده ، پانکرآس و کبد است.  -لولهٔ گوارشی شامل :دهان ، حلق ، سرخ ‌ نای (مِری)، معده ، رودهٔ باریک، رودهٔ بزرگ و راست ‌ روده می‌شود.  -هر چیزی که وارد ...

دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش