اقدام پژوهی:چگونه افت تحصیلی فرشید را اصلاح و بهبود بخشیدم ؟

جمعه 21 آبان 1395 ساعت 20:42
اقدام پژوهی:چگونه افت تحصیلی فرشید را اصلاح و بهبود بخشیدم ؟
اقدام پژوهی افت تحصیلی,اقدام پژوهی قابل ویرایش,دانلود اقدام پژوهی
اقدام پژوهی:چگونه افت تحصیلی فرشید را اصلاح و بهبود بخشیدم ؟ فهرست مطالب
فرمت: word

عنوان صفحه
چکیده ث
مقدمه 1
بیان مسئله 2
توصیف وضعیت موجود 3
گردآوری اطلاعات شواهد (1) 4
تجزیه و تحلیل شواهد (1) 7
انتخاب راه حل موقتی 11
اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 12
گردآوری اطلاعات شواهد (2) 13
ارزشیابی تأثیر اقدام جدید 15
نتیجه گیری 16
منابع و مآخذ 17

  فهرست مطالب  فرمت: word عنوان                                                           &nb ...

اقدام پژوهی افت تحصیلی


اقدام پژوهی قابل ویرایش


دانلود اقدام پژوهی