المپیک

یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 01:38
المپیک
به المپیک ,شروع مسابقات در المپیک و قوانین و مقررات اشاره شده است
المپیک دراین پاورآموزنده و مفید که شامل 34 اسلاید می باشد به تعریف المپیک ، شروع مسابقات المپیک ، قوانین و مقررات و حضور قدرتمند کشورها اشاره شده است.

 دراین پاورآموزنده و مفید که شامل 34 اسلاید می باشد به تعریف المپیک ، شروع مسابقات المپیک ، قوانین و مقررات و حضور قدرتمند کشورها اشاره شده است. ...

المپیک


قوانین و مقررات


تاریخ


باستان